Tag Archive for Syriens vänner

Om Israels roll i Syrien-konflikten

Detta inlägg baseras på en av mig översatt och förkortad artikel i Counterpunch av den arabiske journalisten Nicola Nasser som sedan länge arbetar på Västbanken. Den ger en viktig aspekt på Syrien-konflikten, som sällan nämns. Jag delar inte Nassers uppfattning på varje punkt, men anser att artikeln är värd att publicera. Vill påminna om att…

Syriska folkets fiender trappar upp kriget – Assad förhandlar med vem som helst? (Sunday Times)

”Syriens vänner” som för en politik som förstör Syrien och dess folk träffades 28/2 i Rom fördömde de stater levererar vapen till den syriska regeringen. Representanter från tio europeiska och arabiska länder och USA lovade (den USA-etablerade) oppositionen ”Syriska nationella koaltionen av revolutions- och motståndsstyrkor” (SNKRM) som bildades i Doha i november ökat stöd i…

Var det bara en anti-syrisk mardröm?

Idag välkomnar jag som gästbloggare åter Erik Jonsson, busschaufför i yngre medelåldern som bor i Stockholmsområdet sedan slutet på 90-talet. Han har är aktiv i bland annat föreningen Syriensolidaritet. 26 september publicerade han här som gästbloggare ”Rapport från ett krigsmobiliseringsmöte hos vänner till Syriens nationella råd”, en rapport från ett möte på ABF i Stockholm…