Tag Archive for Sossar

Bör Juholt avgå nu??

Det är ett faktum att den största delen av svenska media i nuläget uppmärksammar Håkan Juholts försök att tillskansa sig mer pengar i bidrag än vad han har varit berättigad till. Visst har det delvis med medias ägarstruktur att göra, de borgerliga partiernas spindoktorer, men framför allt så beror det på väljarkårens brist på förtroende…

Välj ”Paggan” till S-ledare!

I dagarna läser jag på allt fler ställen att Leif Pagrotsky är en tänkbar efterträdare till Mona Sahlin, och ja, jag tror att han är rätt person för Socialdemokraterna. Framförallt bygger jag min uppfattning på känslomässiga skäl, han verkar vara en rasande trevlig person och dessutom ser han ut som en liten mysfarbror. Jag är…

Första valstugebesöket

Idag på morgonen gjorde jag det jag tidigare talat om, jag begav mig in till centrum för att mingla lite med valfolket. Men det fanns inte mycket till valarbetare där. En valstuga var öppen, den socialdemo- kratiska. Bilden visar en socialdemokrat samtalande med en medborgare som kände att han skulle passa på att fråga någonting.…