Tag Archive for sociala skillnader

Vid budgetstupet

En budgetuppgörelse är klar i USA. Skatterna ökar för de med mycket höga inkomst – motsvarande i men än 2,5 miljoner kronor per år. Dessa och andra höginkomsttagare fick skattesänkningar för många år sedan. Man påstår att recession har hindrats. Men USA:s ekonomi är i en bestående kris sedan länge. För 10 år sedan svarade…

Sociala skillnader i hälsa – Vad kan man göra?

Kort bakgrund: Ända sedan medeltiden har man sett att ohälsa och dödlighet varierar med social ställning och ekonomiska tillgångar. Till en del beror dessa skillnader på att omfattningen (prevalensen) av hälsrelaterade vanor vanor (rökning, födointag som medför fetma etc) i olika klasser eller socioekonomiska grupper. Forskning har under de senaste decennierna visat att det finns…