Tag Archive for Sjösäkerhet

Costa Concordias olycka drabbar Sverige

Nu stiger spänningen runt det förolyckade fartyget Costa Concordia ser jag i tidningarna. Det finns olika bud, men ett av dem är att fartyget har ”glidit” vilket kan tyda på att det är instabilt och kan glida av den klippa som det nu ligger på. Jag tror att det var Ekot som berättade tidigare att…

Sjösäkerhetsproblem i Stockholm?

Jag har några gånger fascinerats av de jättefartyg som under sommaren kommer in till Stockholm på besök, de får nästan en Finlandsfärja att framstå som en roddbåt. Men jag tvivlar på att våra myndigheter har beredskap för en större sjöolycka både i Östersjön och inne i Stockholms skärgård. DN: ”Ove Eriksson säger att det hål…