Etikett: Sahlgrenska

  • Science Fiction och medicinsk forskning

    Idag berättar Ekot en nyhet från den medicinska forskningens framkant, en berättelse om en tioårig flicka som fått en ven från en avliden person, en ven som sedan rensades från den avlidnes celler och där man använde flickans egna stamceller. Resultatet blev en ven som inte avstöts från kroppen.[column width=”47%” padding=”6%”]Man har forskat länge för […]

  • Socialstyrelsens märkliga besked

    [column width=”49%” padding=”2%”] Idag skriver socialstyrelsens generaldirektör en debatt- artikel på SvD Brännpunkt, han försöker förklara varför hjärttransplantationer ska utföras i Lund istället för Stockholm. Det kommer bara att finnas två sjukhus som gör dessa och kritiken har gått ut på att Stockholm är den region i Sverige som har flest innevånare, plus givetvis att […]