Etikett: Riksbanken

 • ”En galen riksbank”

  Denna artikel har skrivits av Ulf Karlström som berikat bloggen med många artiklar i skilda ämnen. Artikeln. Den svenska riksbanken är relativt självständig och leds av en direktion på 6 personer, där riksbankschefen har utslagsröst, vid lika röstetal. Banken svarar för Sveriges penningpolitik, dvs. räntenivå, penningförsörjning och pengars värde. Direktionen är närmast oavsättbar, men de […]

 • Angående tillståndet i vår närmaste omgivning

  Skribenten Sven Hofman har sänt oss följande aktuella utdrag ur sin politiska dagbok som vi återger med benäget tillstånd. Jag erinrar mig förmånen och nöjet att tidigare ha fått publicera ett blogginlägg om demokratisk nationalism av Sven Hofman, samt 5/4 inlägget ”Fascister bär inte knätofs. Noterar att DN igår hade två artiklar om professor Lars […]

 • Riksbanken Panikslagen!

  Riksbanken chocksänker reporäntan med 1,75 procent, något som säkerligen överraskade de flesta bedömare trots att en stor sänkning var väntad. I morse talade en bankman om att han i alla fall önskade att man sänkte med en (1) procent, men man sänkte med nästan två. DN: ”Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1,75 […]

 • Går Swedbank omkull?

  Swedbank uppvisar alla tecken på att vara på obestånd, tidningarna håller igen informationen om bankens kris och man får läsa värsta scenariot mellan raderna. Detta trots att banken redan idag utsätts för enorma kontantuttag. Frågan är hur länge det håller. SvD: ”Banken har nu så stora problem med sin upplåning att analytiker har börjat tala […]

 • Depression nästa?

  Idag har DN en artikel om den f.d. finans- ministern i USA, Lawrence Summers, och tidningen berättar att han fruktar en djup lågkonjunktur. Man kan konstatera att priset på guld aldrig varit så högt som nu, och i radions program ”Dina Pengar” säger deras ekonomiska expert Anders Andersson att han rekommenderar folk att inte ha […]