”En galen riksbank”


Denna artikel har skrivits av Ulf Karlström som berikat bloggen med många artiklar i skilda ämnen.
Stefan Ingves
Artikeln.
Den svenska riksbanken är relativt självständig och leds av en direktion på 6 personer, där riksbankschefen har utslagsröst, vid lika röstetal. Banken svarar för Sveriges penningpolitik, dvs. räntenivå, penningförsörjning och pengars värde. Direktionen är närmast oavsättbar, men de utses för en bestämd period av Riksbanksfullmäktige. Den senare har 11 ledamöter och består av politiker. Fullmäktige i sin tur utses av Riksdagen. För ett tag sedan fick riksbankschefen Stefan Ingves förnyat förtroende, för ytterligare en period. Konkret innebär det att om man riktar kritik mot Ingves så faller den tillbaka på ett antal riksdagsledamöter.
Riksbanken
Den 11 november 2016 deltog Ingves i P1:s program Lördagsintervjun. Med tanke omvalet av honom kan det vara intressant att höra vad han sa för ungefär 1,5 år sedan, och hur situationen ser ut idag. Riksbanken införde nollränta i december 2013. Ingves förklarade att minusräntas syfte är ju att pengarna skall ut, inte sitta inne på RB, och investeras. Nu sker inte det, utan beviljade lån används till att köpa bostäder – till vansinnespriser, därför att räntan är låg – och aktier. Det var alltså en lögn. Sedan fortsatte han att försvara minusräntan med att säga: Sverige är en liten stat och när omvärlden har låga räntor eller negativa, måste Sverige följa med. ECB har -0,4. Japan m fl länder har neg ränta. Idag är läget att USA har räntenivån +1,75 %, England +0,5 %, ECB 0 % och Japan -0,1 %, medan Sverige har nivån -1,25 %. med. Så även det var helt fel.

Så slängde Ingves ut ett till argument: Om vi höjer räntan så kommer kronan att stärkas, och exportbolagen får det svårare. I det ligger onekligen en sanning, men han borde även ha sagt att importen fördyras, och t ex en Volvo eller Scanialastbil innehåller många importerade komponenter. Idag är den svenska kronan mycket lågt värderad i förhållande till euron och dollarn. Och naturligtvis, att köpa svensk valuta är ju en förlustaffär med detta ränteläge.

Vem förlorar på Sveriges i särklass låga ränta? Svaret är enkelt: Småfolk med maximalt 100 000 kr i sparade pengar. För detta köper man inte fonder eller aktier, utan har har dem på bank. För varje år som går förloras 1 500 kr. Det kan vi tacka Ingves och Sveriges riksdagsledamöter för.
riksbanken II
Är jag då ensam i min kritik av Riksbankens vansinnespolitik? Nej, inte alls.
Den senaste beska kritiken (SvD N 9/4) levererades av den f d vice riksbankschefen och f d riksgäldsdirektörer Thomas Franzén.

Han konstaterar – hakparenteserna är mina – att Riksbankens penningpolitik lett till att ”hushållens skulder ökade kraftigt, Men investeringarna kom inte igång. Lägre lånekostnader ledde i stället till att vinsterna hölls uppe och [aktie]utdelningarna ökade. Rikligt med pengar till låg ränta ledde till spekulation och kraftiga ökningar i priser på aktier och fastigheter”.

Vidare: ”För att ge extra krydda åt det hela började Riksbanken köpa statsobligationer för att hålla nere de långa räntorna [t ex 10-årsräntorna] och därmed markera att räntan kommer att vara låg under en mycket lång period. Men inflationen vill inte riktigt ta fart och inte heller investeringarna, En anledning är att företagens krav på avkastning inte har sänkts när räntorna sjunkit. De ligger kvar på 15 till 20 procent”.

Franzén citerar Dagens Industri (26/3) som beskriver Riksbanken som ”fanatisk”. DI påtalar – måhända en smula oväntat att den förda penningpolitiken har effekter på förmögenhets- och inkomstfördelningen i Sverige. En svag krona ger lägre köpkraft.

Det allvarliga med Riksbankens galna politik är att Sverige är extremt dåligt rustad att möte en kommande lågkonjunktur. Idag diskuterar ekonomiska kommentatorer inte om, utan när en lågkonjunktur, eller recession, kan sätta in. I det läget har Riksbanken, med sin (kommande) låga ränta avhänt Sverige möjligheten att parera en kris med penningpolitisk stimulans.

Franzén konstaterar slutligen att exportföretagen gynnas och därför bör lönerna ökas: ”Sverige behöver högre löner, starkare krona och en rimlig ränta”.

Så klokt sagt!

intressant.se, , , ,, ,, , ,, , , , , , , ,


41 svar till “”En galen riksbank””

 1. Vi har permanent penningpolitisk stimulans, men just den reserven är tagen i anspråk. Den svenska statens reserver, som vi betalat in, påstås vara goda. Vid Leemanbrothers krisen visade det sig att det fanns ett trick till; hitta på nya pengar och fyll de tomma bankerna med. Tur att vi har egen valuta.

  Egentligen borde minusräntan vara illegal, men den har ännu en grund. Ingves försöker pressa politikerna att eliminera ränteavdragen. Det är alltid samma personer som betalar allt. Inte politiker eller bankirer, utan vi.

 2. Varför skall privatbanker kunna skapa egna pengar och skuldsätta svenska folket?
  Acprivatisera bankverksamheten! Staten skall ha hand om all bankverksamhet.

  • ”Varför skall privatbanker kunna skapa egna pengar och skuldsätta svenska folket?”

   Nu är jag bara Åsa-Nisse kommentator men jag tror det är därför folket kräver välfärd men politikerna kan inte snyta den välfärden ur näsan. Antingen måste den arbetas ihop eller lånas fram genom skuldsättning. Minskad realproduktion tillsammans med ökade konsumtionskrav har gjort att låne-ekonomin växt fram. Hur skulle staten annars möta de här kraven menar du? Jag tror inte den här situationen har så mycket med statlig eller privat ägande att göra så länge det håller sig inom en fri marknad. Men med en planerad ekonomi så skulle så klart allt kunnat bli annorlunda. För där finns ju politiska styrmedel för att motverka en skenande konsumtion.

   • De ryska kommunisterna satte igång en ofantlig produktionsapparat i det ålderdomliga feodalsamhället. Med hjälp av den kunde sedan utbildning med mera social välfärd bekostas och byggas upp. Förvisso med stora misstag och umbäranden men själva resultatet går inte att förneka. På den tiden fanns inga världsbanker för länder att låna ur. Endast arbetet gav resultat. En kollaps i kapitalismen så kanske den tiden kommer tillbaka? Måhända det är det som Ryssland och Kina rustar för? Medan USA och västvärlden fortfarande har tron på kapitalismens överlägsenhet?

    • Internationaliseringen kräver avreglerad finansmarknad. Jag har för mig en av EU:s fyra friheter var just kapitalets fria rörlighet. En annan var människors fria rörlighet. En tredje varornas. Osv. En återgång till nationers självbestämmande skulle ge möjlighet till nationellt reglerade finansmarknader. Jag vet det inte, men skulle inte bli förvånad om Ryssland har en sådan.

 3. … Och med höjd ränta får folk gå ifrån sina hus, blir förföljda med livslånga skulder, arbetslösheten stiger, osv. Är det inte så att det är omöjligt att höja räntan, hur bra det än skulle vara för Svensk ekonomi?

  • Man kan alltid kursa bankerna och göra det till statsskuld, vilket det i slutändan ändå är. Att sedan man tagit över skulderna låta bankerna göra om tricket igen, det är helt valfritt.

 4. Japans 90-talshistoria visar hur svårt det är att ta sig ur knipan när ekonomin stangerar. Standardreceptet vid hotande lågkonjunktur är att sänka räntan för att stimulera investeringar och det har Riksbanken försökt i likhet med andra riksbanker. Investeringsoviljan beror dock på svaga förväntningar hos företagen och nuläget är ingen traditionell svacka. Därför har det visat sig att receptet inte fungerar som det borde. Om företagen ser dystert på framtiden, vad hjälper det att en redan låg ränta ytterligare pressas. Istället har de låga räntorna trissat upp priserna på bostäder där utbudet i tillväxtregioner ständigt understiger efterfrågan. Återköp av aktier för att driva upp kurserna är ett annat otyg.

  Offentlig sektor borde investera så mycket det bara är möjligt men i offentlig sektor har man i stället börjat eftersträva budgetöverskott. Kronans kurs är en knepig fråga. Det hävdas att den starka valutakursen varit en central faktor för den amerikanska industrins kris, medan finansindustrin gynnats. Lagom är bäst i detta sammanhang eftersom Sverige är en exportnation. Och som föregående skribent sade, tack och lov att det finns en egen Riksbank. Då har man någon att klaga på och denna kan i bästa fall rätta till sina misstag.

  • Jan, problemet med låg investeringsvilja i produktion och tillverkning beror ju på de gynnsamma villkoren för aktie och finansmanipulation som så att säga skapar pengar ur intet. Givetvis ett system skapat av liberala politiker! Det är alltså bättre och mindre riskfyllt för företag att spela med överskottspengar på börsen och derivatmarknaden än att investera i tillverkning m.m. Det finns enorma behov av allt möjligt i u-länderna men de saknar pengar för att allt överskott hamnar hos den rikaste procenten som för länge sedan saknar incitament att låta pengarna cirkulera, förutom då när det gäller att korrumpera politiker, som alla länder mer eller mindre drabbats av. Soros är ju ett skrämmande exempel på just den företeelsen.

 5. Karlström tänker helt fel. Det går inte förändra banksystemet i ett kapitalistiskt samhälle där kapitalet och överklassen alltid har fördelarna på deras sida.
  Det är kapitalet som övertygar arbetarklassen att sätta sig i så stor skuld att man aldrig blir fri. Arbetarklassen är beroende av ett jobb och en lön för att kunna betala alla lån som hen har – och håller därför käften när kapitalet sänker hens lön, trakasserar hen och förändrar hens arbete. De gemena mans skulder blir en kvarnsten runt halsen på arbetarklassen.
  Jag trodde för flera år sedan att det var ganska lätt att arbeta sig upp till medelklassen. Men vem var det som övertygade mig om detta? Ja, det var kapitalet: ’Varje man är sin egen lyckas smed’, ’Den som arbetar hårt lyckas’, ’Skapa er egen framtid genom att starta företag’ och så vidare.
  Nu sitter jag här i ett litet hus som behöver renoveras men jag skulle vilja ha en liten lägenhet. En tvåa, men helst en etta. Men det har jag inte råd med. En tvåa kostar ungefär 7-8000 i månaden i ett litet samhälle utanför en medelstor stad i en ordinär kommun (alltså inte nära Sthm, Malmö, Göteborg,, etc). Det är mer än hälften av vad jag har i månaden.
  Och det är fler än jag som inte kunnat bli en ur medelklassen – och vi blir fler och fler för varje år som går. Så gör inte samma fel som jag – dröm inte om ett bättre liv i det här kapitalistiska systemet. Ni kommer att sluta som jag. Ta i stället makten i era egna händer tillsammans med andra som är i samma situation som vad ni är. Låt inte kapitalet och överklassen övertyga er om att det är lätt att bli en av dom. Om man föds i ett arbetarhem så är chansen – eller risken – mycket stor att man även dör som arbetare med drömmar som är krossade av kapitalet.

  • Men snälla…. Måste du använda ordet ”hen”?
   Det låter krystat och känner mig berövad på mitt kön :-(

   Men på något sätt förstår jag dig därför det är något ”socialistiskt” över det ordet. Individen får inte längre vara individ utan förminskas till en del av ett kollektiv. Kanske med den tanken ordet blev skapat i det av tradition socialistiska lilla landet Sverige någonstans där uppe i den kalla Norden?

   • Varför tar du anstöt av ordet ’hen’? Det är inte individen som omtalas när man skriver ’han eller hon’, eller ens en könsfråga. Arbetarklassen är en grupp av människor som kan vara både kvinnor och män. Jag skulle ha kunnat skriva han eller hon – men sanningen att säga så är det faktiskt enklare att skriva hen! Det är inte så många bokstäver …

    • Jag är inte den ende som irriterar mig på det ordet. Det känns inte som det kommer från folket. Det känns istället som det kommer från någon som vill styra folket.

     ”och håller därför käften när kapitalet sänker hens lön, trakasserar hen och förändrar hens arbete”

     Märker du upprepningen?

     Jag hade nog skrivit så här istället

     och håller därför käften när kapitalet sänker arbetarens lön, trakasserar arbetaren och förändrar dennes arbete

     Men jag kanske är gammalmodig? Jag tvivlar på att ordet ”hen” kommer att slå igenom. Det känns helt enkelt bara fel och till ytterligare verkar det inte locka ungdomar heller. Så det riskerar bli ett ord enkom för PK-sfären så länge det nu orkar överleva.

     Tack för samtalet men nu känner jag att jag måste lämna orden och knapptryckandet därhän tillsvidare och gå ut i solen som finns kvar utav dagen samt greppa något av handens verktyg :-)

  • Frågan är, Kerstin, om jag sagt det?
   Kan vara bra att läsa artikeln först!

   Ulf

   • Det gjorde jag också, Ult. Hela artikeln – från mening till mening. Ord för ord. Emellertid uppfattar jag att du, precis som i alla andra frågor du uttalar dig om, försöker lösa problemen inom den kapitalistiska staten. Det fungerar aldrig. Kapitalet är en ideologi som är baserad på girighet och profit. Likaså med bankerna – det eftersom de tillhör kapitalet.

  • Det absurda är att man skapar bostadsbrist med flit.

   I Sundsvall slog man ned varannat 7 våningshus i en stadsdel för kanske 20 år sedan. Nu har man bostadsbrist, bostadspriserna är absurda. Det är framsynt socialdemokratisk politik det.

   För 25 år sedan liftade jag genom Karlskoga, då pekade föraren på hus när man åkte in i staden längs E18, de där husen skall rivas sa han. Idag har man bostadsbrist i Karlskoga.

   Ja, jag tror att ni säkert känner till egna exempel på där denna medvetna politik att tvinga fram bostadsbrist har bedrivits runt om i vårt avlånga land.

   Det illustrerar att handel är i motsats till produktion, handel vill ha brist, desto mer brist handeln har, desto större vinster. Det är därför bostadsbristen kommenderas fram och bankerna hovar in storkovan. Mina exempel gällde allmännyttan, där har ni av bankerna köpta politiker.

   Skål, vrålar bankchefen!
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/efter-massrivningen-nu-vaxer-karlskoga

   Låt hjonen bo hos varandra, så har vi fler plånböcker per address att ta ur, sa herr von Ecker.
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/bostader-rivs-i-ronneby?gmenu=search&lokalmeny=1&mobilmeny=1
   http://www.sydostran.se/ronneby/bostadsbrist-ett-faktum-i-ronneby/

   Raaap! Lät det från Byggherren där han låg och sov ruset av sig på gräsmattan vid disponentvillan.
   http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/04/spricker.html

   Ja, handel vill ha två saker, brist eller efterfrågan. Det finns en dialektisk relation mellan handel och produktion. Handel kommer aldrig tillåta ”abundance”. Håller man på att tekniskt drabbas av abundance, så får handeln(banken) rycka ut och stoppa utvecklingen. Kapitalismen får inte hamna i överproduktionskris, för då får ju Marx rätt. Du har säkert läst om brist på alla möjliga grundämnen, 10-20 år innan dess har du kunnat läsa om hur smältverk köpts upp och lagts ned. Den mesta brist i vår värld är artificiell. Enda anledningen att vi inte svälter hela tiden, är att jordbruket är underordnat centralplanerat.

   Vissa undrar hur man kunde ha förutsett bristen. För att det är ens FÖRBANNADE JOBB att förutse exakt detta. Nej, rivningarna var rakt igenom planerade och man kände till alternativ!
   https://www.aftonbladet.se/debatt/article10368634.ab

   Här har ni också svart på vitt att det var centralplanerad framtvingning av brist, just för att driva upp bostadspriser och därmed garantera ett lönsamt finanssystem.
   https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2005/statens-stod-for-kommunala-bostadsataganden-1998-2005/

   Nu börjar knorrande om sjunkande priser. Det gäller att bygga opinionen för ännumera planekonomiska ingrepp för att rädda marknadens behov av stigande priser.
   https://www.etc.se/inrikes/spekulanterna-som-kraschade-bostadsfesten

 6. Den viktigaste frågan är: vem äger/har makt öve Sveriges central bank? Exempelvis USAs FED ägs inte av USAs federala stat utan det är en konsortium av bankirer som äger den. Samma sak vad gäller Euroepiska Central Banken. Så länge länder inte äger sina central banker är de aldrig fria, demokratiska och annat dylik liberal blaj, blaj. Alla länder som äger sina central banker attackeras av imperiets armé som egentligen är ett gangster armé för bankirvampyr maffian som äger de flesta central bankerna i världen. Att kämpa för att folket ska ha makt över penningen är den allra viktigaste.

 7. Det här är inte det enda som småfolket råkat ut för och de flesta ”småfolk” jag känner är ofta mer bekymrade över andra saker än att deras lilla obetydliga förmögenhet sjunker ytterligare.

  Vården har försämrats, hyrorna har höjts och det dräller omkring massvis med gäng med hat i blicken på stadens gator. Pengarna som stjäls från deras konton är oftast bara en liten liten del av deras oro.

  Vad måste göras?

  1. Alla vi som lever i vårt samhälle ska kunna känna enhet och solidaritet med varann, men det kräver viss hårdhet för det är INTE är snällt att vara vek mot de som plågar och vilseleder människor genom sekterism; Förbjud därför icke-integrerbara kulturer och sekter som skapar splittring och kaos i Sverige. S.k. ”mångkultur” fungerar inte med alla extrema kulturer eller extrema sekter. Människor har ofta flytt från hemska kulturer och sekter. Dessa riktiga flyktingar som tvingades fly dessa extrem sekter ska känna sig trygga i ett fritt sekulärt ateistiskt Sverige, såsom många människor idag kan känna sig trygga igen i Syrien. Det finns andra länder där dessa extrema värderingar passar in perfekt, men de hör INTE hemma i Sverige. Dessa sekter ska inte ges flerbarnstillägg för att förtrycka kvinnan, eller ofria friskolor där barnen förtrycks av extrem sekterism, eller andra bidrag på våra pensionärers bekostnad. Vi ska INTE gynna dessa extrema sekter men ge dem biljett tillbaka till de extrema länder där de passar in bättre. Åker de inte hem, eller INTE begår apostasi från sin extremism, så bör de häktas och deporteras SNARAST.

  2. Ut ur EU. Frihandeln är ett ”race to the bottom” för 90% av oss och berikar enbart 10% av befolkningen och 1% allra mest.

  Därefter

  3. När vi väl gått ut ur EU kan vi progressivt beskatta lyxvaror, lyxtjänster och höginkomsttagares kapital bättre i Sverige. Då kommer vi kunna återställa en nyttig balans i samhället som precis ALLA gynnas av, både mer förmögna och mindre förmögna, eftersom kriminalitet, revolution eller mordfrekvens inte ligger i någon medborgares intresse, inte ens för de allra rikaste. Progressiva skatter bekostar återköp av samhällsviktiga funktioner, som inte bör drivas i privat vinstsyfte, i folkets/statens ägo.

  4. Rejäl grön skatteväxling som styr vårt samhälle mot ekologisk hållbarhet på riktigt, en ekologisk hållbarhet som ALLA dessutom ska ha råd till. Idag driver alla partier i riksdagen en marknadsliberal politik som inte är ekologiskt hållbar och gör att fattiga människor inte har råd att handla ekologiskt. Dessutom är de fascistiska och stöder finanskapitalets terror mot suveräna stater, även mot demokratier som Syrien.

  5. Sänkt arbetslöshet genom sänkt arbetstid och medborgarlön, inte genom hittepå-jobb. Livet för alla människor i vårt samhälle ska förbättras genom vår nya automations-teknik och robot-teknik, inte skapa depression eller utanförskap. Alla människor ska delta och öva i ett gemensamt totalförsvar som klarar en 10-årig nukleär vinter där ALLA överlever.

  6. Balansera folkmängd i Sverige med vår natur och stå som ett föredöme för de länder som överbefolkar, förstör sin miljö och gör sina egna länder fattiga. När de ber oss om hjälp kan vi förklara de absurda effekterna av tillväxt (exponentialfunktion) för dem, hjälpa dem lokalt med åtgärder som återskapar ekologisk hållbarhet även för dem.

  • ”Förbjud därför icke-integrerbara kulturer och sekter som skapar splittring och kaos i Sverige.”
   Vem bestämmer vad som är icke-integrerbart, vad som skapar splittring och kaos?
   Är det du personligen Martin, eller är det statsministern, riksdagen eller ägarna av dom stora företagen?

   ”icke integrerbar kultur” var ett nytt begrepp. Vilken kultur pratar du om? Menar du muslimerna och att vi då skall förbjuda en specifik religion?? Eller menar du helt enkelt folk från andra länder, vars kultur du personligen inte gillar?

   Det finns idag tendenser att misstänkliggöra bloggar som denna som inte köper lögnerna från MSM och då i deras ögon skapar splittring.
   Om svenska folket skulle jaga ut krigshetsarna ur regering och riksdag skulle det skapa kaos då det skulle tömma hela riksdagshuset.
   Många vänstergrupper har alltid kallats sekter av överheten, som nu antagligen gärna tar till sig en formulering som din.

   Man kan inte uttrycka sig så Martin. Är din agenda demokratisk?

   • Min agenda är att inte rösta på partier som skapar splittring och kaos i Sverige. När resultaten visade sig tappade jag tron på mångkulturen och internationaliseringen. Det är inga bra framtidsutsikter. Sverige borde varit mer försiktiga och avvaktande. Den enda vinsten jag sett är billigare varor men till vilket pris? Regeringen skryter om höga tillväxtsiffror men vad är det egentligen som produceras? Samhällsinformatörer och sälja finansiella produkter samt billiga lån till varandra är det produktion?

    • Min agenda är att rösta på partier som går emot globalisterna, krigshetsarna OCH dom invandrarfientliga. Billig arbetskraftsinvandring då undantagen.

     Jag har sagt det förut, mångkulturen är inte problemet. Överhetens stöld av landets tillgångar är det däremot. Den gör det svårt för oss att skapa både en fungerande integration och en fungerande offentlig sektor, trots att Sverige är rikare än någonsin.

     Problemet är att hitta sådana partier, annat än i kommunalval. FI är det enda som har kritiserat krigshetsen, men i övrigt vet jag inte mycket om dom.

     • Anders, rösta på Sveriges Kommunistiska Parti! Vi är emot globaliseringen, d v s imperialismen (vart den än kommer ifrån), krigshetsningen och vi avskyr invandrafientliga partier.

      Det där med arbetskraftsinvandring är en komplicerad fråga. Många polacker, letter, ester, thailändare och med flera reser hit för en kort tid – säsongsarbete (som plocka jordgubbar, blåbär, etc) – och många av dom utnyttjas av arbetsgivarna. Oftast måste ambassaden ordna hemresan (gäller blåbärsplockare från Thailand) för att arbetarna skall kunna åka hem.
      Men det svenska folket vill ha svenska jordgubbar för 50 kronor litern. Vi har idag kaffe och liknande produkter som säljs med rättvisemärket (hur rättvist det är, är nog mycket diskutabelt). Kanske kan man ordna med något liknande här i Sverige – svenska rättvisemärkta jordgubbar skulle kanske inte vara så dumt.

      Förut var det så att odlarna anställde säsongsarbetare på orten eller närbelägna orter för att t ex plocka jordgubbar. Men idag anställer bärföretagen genom olika privata utländska bemanningsföretag. Det finns endast ett fåtal bärplockare som bor och lever här i Sverige länge.
      Från arbetsgivarhåll sägs det att inga svenskar vill säsongsarbeta längre. Jag vet inte om det stämmer. Livet på landsbygden har förändrats (som allt annat) sedan jag själv som fjortonåring plockade jordgubbar.

      • Kerstin.
       Kommunismen tror jag inte på och dom åsikter du själv har gett uttryck för här i fråga om imperialismen är mycket tveksamma. Du har, vad jag kan minnas, ett flertal gånger instämt i imperialisternas smutskastning av Ryssland. Hoppas att krigshetsarnas bluffkampanjer i Salisbury och Syrien fått dig på andra tankar.

       Vad gäller jordgubbarna så är ett högre pris en liten uppoffring för att bli av med den vidriga slavhandel som pågår nu.

       • Jag har inte instämt i imperialisternas smutskastning av Ryssland. Varken när det gäller Syrien eller händelsen i Salisbury. Enbart ifrågasatt alla imperialistmakternas anledningar till att begå brott och deras inblandning i Syrien. Däribland Ryssland.
        Anser du att Ryssland inte är imperialistiskt?
        Du och andra tror att om vi inte kritiserar det kapitalistiska Ryssland så går vi i motståndarens – andra imperialistmakters – ledband. Men så är det inte. Tvärtom. Jag och många andra kritiserar alla imperialistiska makter. Sanningen är att Ryssland – i och med att det är kapitalistiskt – är lika imperialistiskt som USA, om än inte samma utsträckning som USA och EU. Men det gör ingen skillnad. Putin och hans oligarker är imperialister, likväl som vad Trump, Clinton, Löfven, May, Macon och flera är (om än inte i samma utsträckning). Vi kan inte ställa oss på en borgarmakt mot en annan borgarmakt.
        Om KKE skulle göra som du nämner – ställa sig på sin egen grekiska borgarklass – mot Erdogans Turkiet (eller tvärtom – om det turkiska kommunistpartiet skulle ställa sig på Erdogans sida), så skulle de förr eller senare (om det skulle bli krig) ställa sig mot en nationell arbetarklass mot en annan nationell arbetarklass – och döda varandra. Du tror väl inte att ryska oligarker och deras söner förlorar sina liv i ett krig i ett främmande land? Nej, det har de arbetarklassen till. Precis som i USA. Visste du att det amerikanska kapitalet skickade den amerikanska arbetarklassen till att slåss i Vietnam, allt medan dom amerikanska överklassens ungdomar slapp? Den amerikanska arbetarklassen slogs med andra fattiga människor i ett fattigt land. Och för vad? För att det amerikanska kapitalet skulle bli ännu rikare och sno åt sig Vietnams naturresurser och arbetskraft.
        Det jag har nämnt är vad Jag har berättat sanningen som vad dom ryska kommunisterna anser om sitt eget land. Till exempel att Putin har fått en löneökning med 10,7 miljoner rubel. Nu tjänar den ryska presidenten 18,7 miljoner rubel. Även Dumans ledamöter och politiker har fått en ökad lön. Allt medan arbetare på olika företag inte ens får ut sin lön. Idag är det 4 miljoner ryssar som är bostadslösa mot 142 000 vid 1990-talets början. Källan till dessa uppgifterna är RCWP.
        Menar du att jag ska hålla käften om denna kritik – bara för att jag inte ska såra den ryska borgarklassen, eller vara rädd för att bli anklagad för att ’instämma i imperialisternas smutskastning av Ryssland’? Om vi gör så begår vi ett lika stort fel som DN, Expressen, Aftonbladet och andra medier som inte kritiserar USA, Storbritannien, Frankrike och EU.
        Läs den här artikeln om hur arbetarklassen utnyttjas i krig av borgarklassen:
        http://rkrp-rpk.ru/2018/04/23/пойдем-ли-мы-защищать-отечество-наши/

        Tror du verkligen att enbart ett högt pris på jordgubbarna innebär ett slut på slavhandeln?

        • Putin för en mycket bättre politik för Ryssland och världen än Jeltsin och Trump. Ledande kämpe mot USA-imperialismen. Kapitalistiska Rysslands ekonomiska imperialism är inte alls lika utvecklad som Ryssland, vilket jag påpekat många gånger. Är du säker på dina uppgifter om Putins lön?

         Ja, trotskisterna var noga med att angripa borgerliga deltagare i enhetsfronten i t.ex. Spanien.

         • Japp!
          http://rkrp-rpk.ru/2018/04/18/средний-доход-российского-руководст/
          På den länken du även hitta RCWPs källa.

          Var det inte du som nämnde att analysen skall göras utifrån en konkret situation av konkreta förhållanden? När jag nämner att vi inte skall hålla på någon borgerlig nation så hänvisar du alltid till historien. Om det inte är Stalin i förhållandet till västmakterna under Andra Världskriget så är det trotskisternas enhetsfront i Spanien …

          Möjligtvis är imperialismen inte lika utvecklad i Ryssland – men likväl utnyttjas den ryska arbetarklassen av de ryska oligarkerna. Så till den grad att de inte får ut sin lön och är hemlösa. Och detta blundar vi för! Vi är väl bra och fina socialister när vi gör detta – tycker jag inte!

          • Lärdomarna i båda fallen är att fokusera på Rysslands insatser mot den helt dominerande, krigiska imperialistmakten och dess allierade.

          • Fokuserade ni på de socialistiska Sovjetunionens insatser under 70- och 80-talet mot det imperialistiska krigiska väst? Nej, det gjorde ni inte. Ni till och med angrep Sovjetunionen, och höll på imperialistmakten USA när det gällde Afghanistan. Så vem är nu trotskist?
           I dag vet jag iaf vem jag ska stödja i förhållande till min egen arbetarklass – och det är inte det borgerliga Ryssland. Om jag skulle stödja det borgerliga Ryssland skulle det vara som om jag skulle stödja Wallenberg här hemma!

     • Jag tror du sitter fast i gamla dogmer och föreställningar. Det är dessväre ett effektivt hinder för nytänkande och omprövningar. Min övertygelse är att din inställning kommer konsolidera Vänsterpartiet, föra fram alternativhögern mot regeringsställning samt ge den nuvarande vänsterregeringen Socialdemokraterna regeringen kalla fötter. Sverige är tämligen vänstervridet jämfört övriga världen men vi är inte proletariatets diktatur. Vi kan fortfarande, förvisso under påverkan, välja inriktning mellan de olika politiska ideologierna.

      Krigshets hittar jag i politiska partier som bejakar liberalismen och det gör de flesta av våra partier i riksdagen. Inklusive Vänsterpartiet som inte kan tänka sig fälla en socialdemokratisk regering utan snarare i de flesta lägen vara ett stöd för den. I alternativhögerns partier Sverigedemokraterna och liknande har jag ännu inte funnit någon uttalad krigshets. Har du? Men just Sverigedemokraterna rör sig mot liberalismen i vissa frågor. Men jag har svårt att tänka mig de partierna skulle bejaka svensk krigsföring i främmande länder för att försvara västimperialismen som som t.ex. den svenska ”Afghanistaninsatsen”. Däremot vill de ha ett nationellt försvar mot utländsk aggression mot Sverige. Socialdemokraterna däremot förlitar sig som vanligt på ”stora gemensamma lösningar” där de önskar sig den anglosaxiska krigsmaskinen som beskydd. Och helst gratis.

      Jag valde att kränga av mig min kollektiva tvångströja för den passade mig inte längre. Lokalsamhälle och produktiv mångfald kräver gränser, gör samhället mindre sårbart samt minskar alla transporter. Men i vissa fall gör transporter ingen skada, som till exempel att transportera energi i form av elektricitet. Så just där kan kollektiva lösningar till viss del vara bättre.

   • Den klassiska inställningen hos vänstern har alltid varit att nationerna är konstlade, framtvingade av gamla kungar och liknande. Men jag tror tvärs om att det är det gränslösa samhället som är det konstruerade. Övriga gränser är naturliga och uppkommit genom behov. Varför skulle klassgräns ha ett större värde än nationsgräns? Har inte alla gränser lika värde?

    Idag är det främst tre grupper som förespråkar det gränslösa samhället. Vänstern, liberalerna och kapitalisterna. De två senare med gemensamt intresse. Men vad har vänstern att göra i det sammanhanget?

 8. Om vi utgår ifrån att Sverige av senare tradition domineras av socialisters tänkande så ser jag det som att socialismen och bank-kapitalismen tjänar varandra. Bank-kapitalisterna har givits möjligheten att skapa pengar ur tomma intet genom att skaffa sig fordringar i andras skuldsättning vilket ger socialistpolitikerna en ”tillväxt” genom konsumtion att visa upp som ett resultat för deras förtjänst. Situationen är till viss del att staten bjuder in s.k. flyktingar ger dem pengar att shoppa för och tillväxten ökar genom försäljning men vad har producerats? Men egentligen har de inte skapat särskilt mycket, bara en ökad penningmängd, ökade skulder, ökad befolkning samt en ökad kultur där bl.a. moskéer växer upp lite här och där. En äkta tillväxt kan endast skapas genom produktion och arbete men den tillväxt vi ser idag är delvis fejkad därför bankerna vill ha vinsterna och (socialist)politikerna folkets förtroende. Det här gäller inte enbart Sverige utan hela västvärlden och i synnerhet USA och allt bygger på dollarns starka förtroende. Nu läste jag nånstans att Ryssland och Kina tänker gå motsatta vägen och göra sina valutor mer värdebaserade med realvärden i botten som guld och naturtillgångar. Kan det möjligen bli början till slutet för västvärldens privatkapitalistiska Ebberöds bank med luftpengar och med de olika staterna som garanterad säkerhet? För visst är det väl så i västvärlden att staten genast går in och räddar en bank från konkurs med skattebetalarnas pengar?

 9. Bankerna har sedan något decennium sedan blivit onödiga. Det enda av samhällsnytta som pågår på banken, det kan en programvara göra, de kan alltså bytas ut mot mjukvara allihopa, med en knapptryckning är de borta. Programvaran för att ersätta banken helt och hållet har banken själv utvecklat och många har varianter av den i sina mobiltelefoner och datorer.

  Det är inte frågan om det går att reformera bankväsendet, det är en fråga om vad bankväsendet fyller för funktion överhuvudtaget.

  • Kan hålla med dig. Går man in på nån av storbankerna idag så finns det ju knappt några människor där längre. Bankerna har blivit som stora öde palats från en svunnen tid. Det enda som skjutit i höjden är alla lån och skulder men förminskade till digitala siffror. Likvida medel är det däremot sämre med. Inlåning och sparade medel blir allt mindre men ändå skulle folk bara få ut någon tiondel om alla skulle ta ut sina pengar. Därför blir det nog snart förbjudet att själv förvalta sina pengar. Bankernas monopol på pengar blir ett faktum. Det kontantlösa samhället. Varför hör man inte socialister invända sig mot det?

   • Vad är problemet med en robot som har monopol på pengar?

    Problemet med bankerna är verksamheten som människor är inblandade i, den är rakt igenom korruption idag och det är den delen som det inte finns en programvara att ersätta, men den behöver inte ersättas för samhällets väl och ve. Ersätt bankerna med en programvara, då finns inga banker, ingen maktbas kvar hos banken. Med ersättandet av banken som programvara slutar givetvis banken att existera och bankens egendom övergår i demokratisk ägo. Svårt att bli mer vänster än så.

   • Idag redovisar Nordea en vinst på elva miljarder kronor. För första kvartalet.
    Dom pengarna skulle aldrig ha ”skummats av” om staten hade haft hand om all bankverksamhet.

    • Man måste nog leva i en socialistisk drömvärld om man ska tror på det påståendet. Staten äger fortfarande Banverket som ”hyr” ut järnvägslinjerna till de olika tågbolagen. Staten har dränerat Banverkets kapital så det blivit problem med reparationer och investeringar. Asylinvandringen har kostat enorma summor men du kanske tillhör dem som tror det varit ett positivt tillskott för samhället? Regeringen ger sken av att statens ekonomi är god men hur god är den egentligen? Vad är propaganda och vad är sanning? Under andra världskriget hette det att Sveriges beredskap var god men hur bra var den egentligen?

    • Varje år innan bankerna delar ut sina vinster till ägarna. Så måste man ha ett möte på riksbanken, eftersom pengarna bankerna delar ut inte finns på riksbanken, eller i bankernas egna likviditet. Därför innan utdelning måste riksgälden gå in och fylla på pengar i Riksbanken.

     Bankerna delar alltså ut statsskuld till sina ägare.

     Alla andra verksamheter, utom banker, kan bara dela ut pengar ur sin egen likviditet.

     Varje år ökar statskulden med nära nog bankernas utdelningar.