Etikett: Radovan Karadzic

  • Bildt kallas till Haagdomstolen?

    Radovan Karadzic vill att Carl Bildt ska komma till FN:s Internationella krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag för att vittna för honom. Han menar att det dåvarande amerikanska sändebudet Richard Holbrooke lovat honom immunitet för de krigsförbrytelser han och andra serber begått. Dagbladet.no: ”Forsvareren til den folkemordtiltalte bosniske serberen Radovan Karadzic ønsker å […]

  • Ljuger Bildt om Radovan Karadzic?

    Carl Bildt har hävdat att den serbiske krigsförbrytaren Radovan Karadzic inte har erbjudits immunitet om han drog sig bort från sina politiska uppdrag. Nu avslöjar Folket i Bild på sin hemsida att de kommit över uppgifter som motsäger det uttalandet. Knut Lindelöf/FiB: ”Holbrooke och Bildt förnekar som bekant detta avtal. Men i en intervju i […]