Etikett: Paul Craig Roberts

  • CIA ska mörda Assange?

    Paul Craig Roberts säger till TV-kanalen Russia Today att han tror att Julian Assange kommer att mördas av CIA om inte USA får honom utlämnad från England eller Sverige. Det är givetvis svårt att bedöma hur rimligt hans antagande är, samtidigt så är intervjun med honom intressant och jag tycker att fler ska lyssna/titta. [column […]

  • Underliga lagar om – Antisemitism?

    Underliga lagar finns det gott om i världen. En av de underligare är en lag som fastslår att USA ska spana efter antisemitism globalt, i hela världen. Om detta märkliga förhållande skrev f.d. biträdande finansministern i Reaganadministra- tionen, Paul Craig Roberts, en artikel i Counter- punch med titeln – Kriminalisera kritik av Israel, slutet för […]