Tag Archive for osaklighet

Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SvT:s regler?

reinfeldt-toppmotet-maj-dd-170103

Med Maj Wechselmanns tillåtelse publicerar jag denna artikel som publicerades i Dala-Demokraten igår. Maj Wechselmann i Dala-Demokraten 3/1Den hade närmare 1400 delningar igår kväll. Den fokuserar dels på SvT:s uppgifter och dels konkret på Fog Rasmussens insatser. Den kompletterar därmed de tidigare 5 artiklarna i denna fråga här, med viktiga bidrag. Artikeln. Fredrik Reinfeldt forsätter…

Obama får hjälp av Osamas killar –

Joseph Wakim från Australien publicerade 12 september en artikel på www.globalresearch.ca. Liksom andra före honom påpekar han inledningsvis att det finns ökade belägg för att Al Quaida är djupt engagerade i Syrien för att störta regeringen, med USA:s stöd, vilket behandlats i olika blogginlägg här. Charlie Skelton i the Guardian har beskrivit den starka kopplingen…