Tag Archive for osaklighet

Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SvT:s regler?

reinfeldt-toppmotet-maj-dd-170103

Ett år drygt har gått sedan SvT sände programmet ”Toppmötet” där förre statsministern Fredrik Renfeldt intervjuade blan annat kända krigshetsare och sannolika krigsförbrytare, och bidrog till att göra dem rumsrena och till en acceptans för deras avskyvärda folkrättsvidriga politik. Flera anmälningar inkom till ”Granskningsnämnden”. Vad som skett med dem är obekant. Nu återpublicerar jag en…

Obama får hjälp av Osamas killar –

Joseph Wakim från Australien publicerade 12 september en artikel på www.globalresearch.ca. Liksom andra före honom påpekar han inledningsvis att det finns ökade belägg för att Al Quaida är djupt engagerade i Syrien för att störta regeringen, med USA:s stöd, vilket behandlats i olika blogginlägg här. Charlie Skelton i the Guardian har beskrivit den starka kopplingen…