Tag Archive for Offentlig

Privat sjukvård sämre också i låg- och mellaninkomst- och inte bara i höginkomstländer – ny studie.

Vi har sedan länge med starka fakta framfört kritik mot de negativa effekterna av privatiseringar inom hälso- och sjukvården. En viktig del av kritiken är att det saknas vetenskapligt stöd för att vården blir bättre, däremot finns många indikationer på att den blir sämre. Professor Göran Dahlgren visade för ett par år sedan i en…