Tag Archive for Kyrkobesök

Är det kyrkan eller gudstron som förändras?

Som många av besökarna på denna sida har märkt så är undertecknad intresserad av kyrkor. Det beror inte på någon allmän kyrklighet, eller för den delen någon gudstro. Tvärtom, jag är en övertygad ateist och gudsförnekare, och det gäller oavsett religion. Någon gud får inte plats i mitt liv utan jag ser vår tillvaro på…

Få troende i Haninge?

I morse när jag skrev om religiöst vansinne så berättade signaturen ”MX” att 17 procent av svenskarna enligt någon gallupundersökning1 säger att religion är en viktig del av det dagliga livet. Kommentaren nämner vare sig vad det är för undersökning eller hur man ska kunna hitta den och dess frågeställningar, men siffran låter i och…