Etikett: Gobal Uppvärmning

  • SMHI varnar för mycket stor fara

    Nu varnar SMHI för översvämning, en översvämning som kan innebära en stor fara för allmänheten och mycket stora störningar för viktiga samhällsfunktioner. SMHI Klass 3: ”Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.” […]

  • Klimatkatastrofen allt närmare vår egen dörr

    Igår skrev media en hel del om den klimat- katastrof som kommer allt närmare för varje dag. ”- Världen står på randen till en katastrof”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och syftade på klimatrapportens innehåll enligt SvD. Dessvärre så är jag tämligen övertygad om att han har rätt i detta. Och det är inte bara […]