Etikett: Brödraskapet

  • Fredagsbönen, och sen?

    Igår dödades ett par personer igen i Egypten, det skedde förstås i samband med demonstrationerna. Samtidigt som alla uppmanar till lugn så säger amerikanska politiker att de stöder demokratin, att folk måste få säga vad de tycker. Samma inställning ger EU-politikerna uttryck för. En uppfattning som givetvis delas med alla tänkande människor, att demonstrera mot […]

  • Mubarak byggde inte Keops pyramid

    Och han har inte byggt något annat monument heller, det enda Mubarak har åstadkommit är att föra landet ännu längre bort från demokratins väg, ett land med en skriande stor brist på mat och förnödenheter där stora delar av befolkningen får livnära sig på mindre än två dollar om dagen, gränsen för extrem fattigdom. Mubarak […]