Tag Archive for Berlinmuren

Idag byggs det återigen murar

Nu har tjugoårsdagen av rivandet av Berlinmuren uppmärksammats, men media borde samtidigt ha pekat på det faktum att man återigen, år 2009, bygger murar mellan människor. I USA bygger man en mur mot Mexiko, i Palestina bygger Israel en mur inne på palestinsk mark, i Irak så har man murin- hägnat en hel stadsdel i…