El-allergi, finns det i verkligheten?


Jag har varit inne på ämnet förr, men jag har för mig att det var 7-8 år sedan så jag känner att det kan vara dags att upprepa de frågetecken jag då reste inför fenomenet elallergi.

Jag tror att alla har läst artiklar om män-
niskor som känt sig tvingade att flytta till glesbygd, och gärna långt ut i skogen, bara för att de drabbats av elallergi. En sorts kroppslig eller psykisk reaktion som de upplever och som kommer sig av att de är överkänsliga mot elektricitet eller de spänningsfält som bildas runt radiosändare som t.ex. mobiltelefoner, kommunikations-
radio eller vanliga rundradiosändningar. Jag tror till och med att ett sjukhus har elallergi-
sanerat ett rum för den patientkategorin.

Att de upplever något slags obehag är självklart, och visst, går man mycket nära en transformatorstation för högspänning så kan man kanske känna att det finns elektriska kraftfält, men går det verkligen att störas av den effekt som en normal Smartphone utstrålar om den används i grannhuset?

Här rör det sig om ett koloniområde där närmaste grannhus ligger tjugofem-trettio meter bort. Min uppfattning är att den här kategorin patienter behöver psykiatrisk hjälp i normalfallet, någon slags terapi. Kvinnan som berättar att hon var ”en hårsmån från döden pga elallergin” behöver hjälp av en psykolog eller psykiater, har jag rätt eller har jag rätt?

it Andra om: , , , , , ab12 dn1 svd1 gp

  49 comments for “El-allergi, finns det i verkligheten?

Comments are closed.