Petzäll-skandalen fortsätter

Att William Petzäll fortfarande toppar medias rubriker förvånas knappast. Om en politiker från det rasistiska Sverigedemokraterna utmärker sig negativt så hänger tidningarna snabbt på, samma sak gör bloggare och sociala media.

Nu berättar Dagens Nyheter att han har åkt taxi för 107 000 kronor det senaste året, något som måste ligga i nivå med Fredric Federley. För mig aktualiserar det frågan om antalet ledamöter i Sveriges Riksdag, vi behöver knappast 349 heltidsanställda politiker i Riksdagen, dessutom har dessa 349 höga löner, extrema pensionsvillkor och dessutom bidrag till var och en för en personlig assistent om jag inte tar fel.

Dessutom har de en fri lägenhet i Stockholms innerstad om de är från landsorten och fria resor via SJ. Det är förmåner som inklusive lönekostnader vida över stiger en miljon om året. Nu har vi dessutom fått in ett politiskt parti där samtliga valda ledamöter måste ha livvakter från Säpo på grund av den rasism som gjorde att de kom in i den lagstiftande församlingen. Lönenivån för riksdagens ledamöter kanske man inte kan göra något åt, men för övrigt så kan man säkert skära rejält när det gäller kostnaderna.

Att åka taxi för över hundrasju tusen kronor på ett år är exceptionellt. Det är självklart att riksdagens ledamöter ska ha fria resor, men Petzäll har uppenbarligen åkt för tre hundra kronor om dagen, alla veckans dagar. Jag anser att alla sådana uppgifter borde listas på Riksdagens hemsida så att alla kan se hur man utnyttjar de resurser som skatte-
betalarna tillhandahåller. Dessutom bör övriga resekostnader redovisas inklusive löner till assistenter och liknande.

När det gäller Petzäll så ska det dessutom bli intressant att följa skandalen, kommer Sverigedemokraterna att köpa hans tystnad eller inte, jag tycker att det finns tecken som tyder på att en affär av det slaget är nära förstående. Partiet betalar säkerligen hellre 2,5 miljon för att slippa att få fram ytterligare bevis på partiets nazistkopplingar. Det är bekant att man har sjungit Horst Wessel-sången (eller Die Fahne hoch) vid olika tillfällen, och alla vet att det är nazisternas ”nationalsång”. (forts nedan..)

Det i kombination med sådant som Petzäll kan avslöja efter flera år i partiets innersta krets är säkerligen värt att betala ett antal miljoner för att slippa att få allmänt spritt i media. Sedan kan man ju fråga sig om det verkligen hjälper att betala, förr eller senare så kommer väl ändå Petzälls uppgifter ut, något som innebär att polisen säkerligen behöver ge honom personligt skydd under flera år, allt på skattebetalarnas bekostnad.

Men kan vi betala för att en självutnämnd ”konstnär” ska ha livvakter från Säpo på grund av diverse grumliga orsaker så får vi givetvis se till att riksdagens ledamöter får det också eftersom det finns ett faktiskt behov. En lustig detalj i sammanhanget är att Säpo kostar oss långt mycket mer idag än under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det säger en del om samhällsutvecklingen i landet.

it Andra om: , , , , , dn12 svd12 ex12 ab12 gp

  7 comments for “Petzäll-skandalen fortsätter

Comments are closed.