Vem betalar för klimatförändringen?


Ser man till det lokala vädret här i Haninge så kan jag konstatera att de senaste två vintrarna har varit extremt kalla och snörika, i vart fall sett till de över fyrtio år som jag själv har bott i kommunen. Åren närmast innan har istället drabbat oss Haningebor med perioder av extrem värme, så i genomsnitt kan det nog sägas ha varit rätt lagom.

Själv tål jag inte extrem värme utan tvingas vid den sortens väder fylla upp badkaret med kallare vatten och dessutom krypa ner i kylan ett antal gånger varje dag. Jag minns också ett antal väldigt snörika vintrar i början av femtiotalet, år då snösvängen i Stockholm fortfarande använde hästar för att transportera bort snö även om lastbilar gjorde en snabb inbrytning på grund av sin större effektivitet.

Att det från och till sker lokala väderkatastrofer är egentligen inget nytt, men att vi har en klimatförändring under uppsegling råder det ingen större tvekan om. Vad den beror på råder det däremot en viss diskussion om, något som skapat ett helt nytt ord i det svenska språket
– klimatförnekarna.

SMHI säger i en ännu ej publicerad undersökning att den extrema nederbörden har ökat.

DN: ”Enligt rapporten har den extrema nederbörden över Sverige ökat sedan 1950-talet och fram till i dag.

– Vi saknar fortfarande en del data, men trenden är helt klar. Den extrema nederbörden har ökat i Sverige, säger Lennart Wern, ¬meteorolog på SMHI.

I en ny rapport sammanställer han just nu uppgifter om det allra regnigaste dygnet från alla landets väderstationer under ett år, och bygger sedan en dataserie som ska sträcka sig över hela nittonhundratalet fram till våra dagar.

– För Götaland ser vi att det har ökat, och det är den delen av landet som ökar allra mest, säger han.”

Inte ens klimatförnekarna kan avfärda SMHI:s resultat på den punkten, och en säkerhetsdirektör (?) på Läns-
styrelsen i regionen säger, enligt DN, att det är en spegling av hur klimatförändringen drabbar oss längre fram.

Nu tror jag att vi redan passerat Point of No Return vilket i så fall betyder att vi får ett allt mer extremt väder och att var och en märker av klimatförändringen, inte bara de i västra Götaland. Det betyder i så fall att polerna kommer att smälta av och att vi både får en väsentligt höjd havsnivå och ett mer dramatiskt väder. Vad det i sin tur innebär för de trafikleder som planeras, Stockholms Tunnelbana och liknande vet vi inte, det enda vi med säkerhet vet är att politiker som fattar beslut om stadsplanering inte tänker på hur det kommer att se ut om trettio år.

Den bristen på framsynthet får efterkommande generationer betala för. Grattis!

it Andra om: , , , , , dn12 ab123 ex123 svd12 svt sr


8 svar till “Vem betalar för klimatförändringen?”

 1. Jag var med på en endagskonferens om miljö och klimatförändringar för ett par år sedan. Det var både högintressant och förfärligt skrämmande.

  En av talarna den gången var den då nytillträdda stadsarkitekten i Malmö (namn minns jag aldrig, men det går väl att slå upp, om man vill). Hon visade kartor över Malmö och hur staden kommer drabbas vid en höjning av havsnivån om en meter, två meter, tre meter.
  Hon talade också om Skanör, där hon tidigare bott. Redan vid en meters höjning av havsnivån gör att i princip hela den lilla stan försvinner.

  Hur är det med Kristianstad, byggt i ett träskområde av försvarstekniska skäl? Stan borde flyttas helt och hållet.

  Minns någon Surte? Tuve på Hisingen? Vagnhärad (var det väl)?

  Nu är jag förstås väldigt självisk, men det är rätt skönt att vi bor på en granitklippa 28 m ö h. Vi ska bara skaffa båt.

  Ang no point of return, jag tror du har rätt. Det vi ser nu beror inte på ökade utsläpp sedan 1970-talet eller så, utan på all ackumulerad nedsmutsning sedan 1700-talet världen över.

  Dessa korta konferenser anordnas av STF Ingenjörsutbildning i Stockholm. De är väldigt dyra, men mycket bra. Kollade nyss hur det ser ut för hösten, men kan inte se att schemat är spikat helt och hållet än.

 2. Hur det ligger till med den politiska beslutsprocessen kan man förstås undra. Men jag tror inte att man bör underskatta samhällets allmänna beredskap. De konsekvenser vi kan skönja idag (extrem nederbörd, etc) är något som många kommunala verksamheter konfronterat sedan många år tillbaka. Exempelvis vatten- och avloppsverk byggs absolut inte längre utan att man tar hänsyn till de nya förutsättningarna.

  Smältande polarisar vet jag inte om något samhälle kan vara förberett för, men ökande nederbördsmängder är faktiskt något som Sverige håller på att ställa om till. Långsamt går det och dyrt blir det, men det står inte stilla.

 3. Jinge, vi klimatförnekare förnekar inte att klimatet ändrar sig, det gör det hela tiden och kommer att göra även om inte människor finns på jorden.

  Problemet är att politiker/byråkrater och andra grupperingar vill utpeka människan som den skyldige till klimatförändringarna..

  Vilken kommer att få betala alla gröna omställningar osv.. det arbetande folket såklart, precis som med finanskollapsen som pågår just nu!?

  Få se om Jinge släpper denna länk, ett tal från en konferens finns med på hemsidan om man vill lyssna, men denne Murry har kommit fram till att Co2 inte styr global uppvärmning utan tvärtom, allt enligt vetenskapliga faktan, detta påvisas även från iskärnorna i Vostok, global uppvämning börjar först p.g.a ökar Co2-utsläppen :

  http://joannenova.com.au/2011/08/blockbuster-planetary-temperature-controls-co2-levels-not-humans/

  ”Judging by the speech Murry Salby gave at the Sydney Institute, there’s a blockbuster paper coming soon.

  ”Professor Murry Salby is Chair of Climate Science at Macquarie University. He’s been a visiting professorships at Paris, Stockholm, Jerusalem, and Kyoto, and he’s spent time at the Bureau of Meterology in Australia.

  ”Over the last two years he has been looking at C12 and C13 ratios and CO2 levels around the world, and has come to the conclusion that man-made emissions have only a small effect on global CO2 levels. It’s not just that man-made emissions don’t control the climate, they don’t even control global CO2 levels.”

  • Det finns andra vetenskapliga fakta som säger motsatsen, dessutom betydligt mer relevanta än den blogg du citerar, eller vad det nu är. Det var dessutom den sista länken som släpps fram förutom dem som nämns i reglerna. Jag har inte tid och lust att sitta och kontrollera länkar…

  • Murry Salby är knuten till något som heter Sydney Institute, en konservativ och privatfinansierad (oljebolaget Shell, etc) tankesmedja i Australien. Han är en av högerns alla ”hired guns” med uppdraget att presentera diverse forskningsrön som motsäger den etablerade klimatforskningen.

   Mycket typiskt presenteras dessa rön på femtioelva olika bloggar av den sort som länkas till här. Komplett med knastråkiga diagram och tabeller, så att vi allihop ska förstå hur otroligt ”vetenskapligt” och ”vederhäftigt” det är.

   Jag kommer aldrig att förstå varför klimatförnekarna aldrig tröttnar på att ständigt länka till de här stolpskotten. Ska de någonsin hitta en som BÅDE har rätt akademisk kompetens och är oberoende från oljebolagspengar?

 4. De senaste två vintrarna har ju varit osedvanligt kalla och snörika, iallafall här i Östergötland, men det kan ju vara en tillfällighet förstås.

 5. Trots att vi i Sverige kanske upplevt ovanligt kalla vintrar de senaste åren så har ju detta ändå mer än väl kompenserats av motsvarande hetta på andra ställen – totalt och i genomsnitt så har jorden sedan människan började sin påverkan varit så varm som nu.

  Klimatskeptikerna må ha stora finansiärer i bakgrunden men nog skall sanningen till slut vinna?

  Sedan, om man ändå är inne på miljöfrågan, så finns det ju andra problem med människans, av den påbjudna ständiga tillväxten, skadliga inverkan såsom att artrikedomen minskar i rask takt, likaså färskvattenmagasinen och en rad andra systemkritiska delar – detta kan klimatförnekarna tyvärr inte bortse ifrån och jag skulle därför önska att mer av debatten hamnade här.