Var är djurrättsaktivisterna?

Frågan är berättigad, idag på morgonen har Dagens Eko berättat om en djurhållning som säkerligen överraskar många konsumenter. Man har berättat om får som aldrig får gå ut, tackor vars foster opereras in i deras livmoder.

Ekot: ”Ekots granskning av påsklammen som gjorts i samarbete med Svenska Dagbladet visar att vart femte svenskt lamm hålls instängt hela sitt liv och får aldrig gå ut. På Norrby Gård finns 700 lamm och 400 tackor i samma stall, ett djur per kvadratmeter. Lammen föds i januari och hålls instängda fram till slakten i mars eller april, lagom till påskbuffen. Det är så allt fler lamm föds upp nu för tiden i Sverige. Instängda i stallar, utan möjlighet att gå ut.”

Min bild av djurrättsaktivister är inte speciellt positiv, de har som bekant ägnat kraft åt att ”befria” minkar, något som i många fall leder till döden för de ”befriade” djuren. Men man har också gjort stor nytta när man filmat t.ex. grisuppfödningen, och uppenbarligen behöver man skärskåda fårhållningen på samma sätt.

intressant Tags : , , , , , , , Ekot ab svd dn t

  19 comments for “Var är djurrättsaktivisterna?

Comments are closed.