Slussen och Klimatförändringen?


Igår skrev jag om mitt besök på Slussen för att på ort och ställe se hur den modell ser ut, som enligt uppgift redan lär ha kostat skattebetalarna trehundrafemtio miljoner. Det är förstås inte bara modellen som kostat även om den var ljussatt och tjusig. (bilden längst ner)

Alla har hört talas om den klimatförändring som redan pågår, här hemma har de flesta redan sett exempel på ett mer dramatiskt väder, kallare vintrar och varmare somrar, även om det var Ryssland som drog nitlotten förra sommaren. Forskarvärlden tycks vara enig om att klimatförändringen redan är på gång, men många som hörs i debatten är s.k. klimat-
skeptiker, människor som av delvis oklar anledning säger att FN:s forskarpanel i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change eller förkortat IPCC) agerar för att överdriva de problem som kommer att drabba oss.

En klimatförändring leder till att isarna vid polerna smälter och man talar allmänt om en vattennivåökning på runt tre meter inom hundra år. Siffrorna varierar kraftigt, den värsta utsagan jag läst talade om tretton (13) meters ökning av havsnivån, men i praktiken är det få som kan förutsäga utvecklingen vare sig när det gäller tid eller omfattning. Men, och det är viktigt, forskar-
världen tycks vara överens, vi får en klimatförändring och den leder till en ökad havsnivå.

Det började jag fundera på igår när jag tittade på modellen över planerna på en nybyggnad av Slussen. Jag såg nämligen ingenting som tydde på att man ens hade reflekterat över att havs-
nivån kan höjas. Sedan kom jag på att samma sak gäller Tunnelbanan, Citybanan och Förbifart Stockholm. En vattennivåhöjning på endast en meter skulle riskera att översvämma dessa byggnationer helt. Förbifart Stockholm skulle kunna räddas genom att man byggde vallar så att inte Mälaren översvämmades, och det skulle behöva göras på alla ställen där havet skulle kunna nå Mälaren.

Det gjorde att jag tog fram vinjettbilden som syns längst upp. Jag tog gångtrafikanterna som måttstock och höjde havsytan ungefär tre meter, då skulle det bli ungefär som på bilden. Rent konkret betyder det att vi förlorar ett antal stadsdelar som är byggda för nära vattnet, inklusive Gamla Stan och Slussen.

Klimatforskarna är inte eniga om hur mycket vattennivån kan öka, och de är inte eniga om tidsspannet. Somliga talar om hundra år, men alla som har sett is smälta vet att det kan gå betydligt snabbare än så. Sedan bör man ju alltid förhålla sig skeptisk mot alarmister av olika slag, men ser man till hur temperaturkurvan utvecklas så är det lätt att inse att det är svårt att prognostisera utvecklingen.

Så medan vi som vill bevara Slussen retar oss på politikerna i Stadshuset, så bortser samtliga för den mer dramatiska förändringen som kan komma att ske vid Slussen. Kanske om hundra år, kanske om tjugofem, ingen kan säga helt säkert, och den som lever får se.

it Andra om: , , , , , , , ab dn12345 svd1 svt


6 svar till “Slussen och Klimatförändringen?”

 1. När det gäller nivån i Mälaren så bör man ha i minnet att den sedan ungefär 80 år tillbaka regleras genom fördämningar i Norrström, regleringsluckor runt Slussen samt de tre slussarna (Karl Johan, Hammarby, Södertälje). Tidigare var vattennivån bortåt metern högre. Skulle det alltså bli så att vattennivån i havet stiger så påverkar inte detta Mälaren. Det vill säga inte förrän den har stigit upp till i nivå med nuvarande Mälarnivå. Då får den tidens kloka män finna ut av om man skall ha nivåskillnad eller ej. Här finns det alltså ett visst ”säkerhetsavstånd” som förskjuter processen med översvämmad T-bana och andra otrevligheter en del år.

  • Sant, och stannar det bara vid nån meter så blir det inte några större bekymmer, men blir det tre-sex meter som dysterkvistarna påstås så blir det knepigare.

   • 3-6 meter är oerhört mycket. Nu har jag förvisso inte läst någon rapport om hur Mälaren specifikt påverkas och det finns kanske risk att vattennivån höjs mer just där men generellt har jag sällan hört att man talat om mer än 2 meter utom i de mest extrema scenario och mer realistiskt 0,8-1 meter.

    • Du menar i klimatförändringen? Sex meter är standardpåståendet, det mest extrema jag hört är 13 meter, och det vanligaste är väl tre meter. Något som i så fall överkrider Mälarens nivå..

 2. Du får räkna med landhöjning som en motverkande tendens. Längre söderut finns den inte, så Skåne ligger mer risigt till vid höjda havsnivåer. Vad som kan hända – och som redan hänt vid något tillfälle – är att saltvatten kommer in i Mälaren. Mälaren kan återgå till att bli en bräckvattensvik av Östersjön och ödeläggas som färskvattentäkt för stora delar av mellansverige. Jag vet inte hur det fungerar, men saltvatten uppges kunna rinna in i Mälaren även om den har högre nivå än Östersjön. Antar att en kombination av lågvatten i Mälaren på grund av torka, och högvatten i Östersjön, är en väldigt dålig kombination på sikt. Då kanske man får bygga en vattenledning upp till Dalälven för att fixa färskvatten till Mälardalen. Dyrt.

 3. Bilden illustrerar ganska väl problematiken med en höjning av vattennivåerna, liksom varför det inte är ett giltigt argument för den nedgrävning av t-banan som förespråkas av vissa grupper – problemet är större än t-banan i Stockholm.

  Om det hotet blir mer påtagligt har vi stora problem. Och då är det dags att börja titta på lösningar i andra länder där man redan idag har höga havsnivåer att skydda sig mot. Hur skyddar vi Mälardalen? Troligtvis genom att bygga slussar och vallar längre ut och förvandla en del av skärgården till en artificiell insjö där man måste slussa för att komma in till Stockholm. Samtidigt innebär det att Slussen då har spelat ut sin roll som sluss, liksom att Mälaren är hotad som färskvattentäkt.

  Kanske är det just därför inga officiella förslag för Slussens omdaning verkar ta hänsyn till att nivåerna kan stiga i framtiden? Just därför att det är ett problem som måste lösas på annat håll, eftersom stora delar av vattennära områden annars kommer att översvämmas?