Revolution, Jordbävning, Tsunami och Kärnkraftskatastrof


Det har hänt dramatiska saker förr, men jag undrar hur många av oss som har upplevt en så här intensiv period av viktiga och angelägna nyheter tidigare. Det som nu händer i arabvärlden och i Japan överträffar till och med 9/11 ur nyhetssynpunkt och det enda som rimligen kan konkurrera var väl händelserna under andra världskriget.

Rubrikerna är svarta, ja mer än svarta, och så dramatiska händelser som de i Libyen hamnar i medieskugga. Jodå, det skrivs om Libyen men det mesta överträffas av händelseutvecklingen i Japan. Vem hade kunnat gissa det för en vecka sedan?

Många av oss funderar säkerligen på det faktum att man i Japan säger sig bygga jord-
bävningssäkra hus, men att man negligerar faran för kraftiga tsunamis. Och oavsett hur många som har råkat illa ut fram tills nu så kommer den mest dominerande effekten bli den som detta får på världsekonomin. Jag har mycket svårt att tro att händelseutvecklingen inte skulle påverka oljepriset, och att de kostnader som Japan drabbas av inte skulle leda till ekonomiska svårigheter för långt fler länder än Japan.

Men den kanske främsta lärdomen blir att vi måste göra oss av med kärnkraften så fort som möjligt, ingen kan beskylla Japan för att vara ett tekniskt underutvecklat land, men likafullt så klarar de varken att förutse tsunamis eller förebygga olyckor inom kärnkraften. Ett annat konstaterande är givetvis det faktum att företaget som äger dessa kraftverk tidigare har spelat med falska kort, så förtroendet för den s.k. ”marknaden” rasar ihop som ett korthus.

Nu berättar media att det skett ytterligare en explosion, fast nu i en annan reaktor i Fukushima, alla signaler just nu pekar på att vi kommer att få massiva utsläpp av radioaktivitet, antagligen liknande Tjernobyl eller kanske värre än så. En härdsmälta som tar sig utanför själva reaktorinneslutningen kommer givetvis smitta ner stora områden och bortsett ifrån skadan på folk och fä så har kärnkraften drabbats mycket hårt. Och vart ska folk som bor på en ö ta vägen då?

Kärnkraften är bevisligen en alldeles för komplicerad metod när det gäller att framställa elektricitet, samtidigt som vi nu fått lära oss att fossila bränslen antagligen har så dramatiska miljöeffekter att de till och med hotar vår hela existens. År 2011 inleder uppenbarligen med att ställa både det ena och det andra på huvudet, man kan ju undra vad som ska hända härnäst.

it , , , , , , , ab1234 svd1234 dn12345 ex1234 gp12 svt1


17 svar till “Revolution, Jordbävning, Tsunami och Kärnkraftskatastrof”

 1. Du har rätt i att det sällan är så dramatiska tider som just nu. Jag har en liten kommentar. För kanske 10-15 år sedan hörde jag i flera sammanhang att man beskrev just en kraftig jordbävning i Japan som en potentiell fara för världsekonomin. Det scenario man då diskuterade var ännu mer dramatiskt med Tokyo mitt i Centrum. Nu är det trots allt en ”glesbygd” del av Japan som drabbats. Hur som helst menade ”ekonominissar” den gången att efter DEN STORA jordbävningen (som man ju väntar på) skulle Japan ”ta hem” det kapital man har utlånat för att finansiera återuppbyggnaden (då av Tokyo). Men eftersom USA inte kan betala tillbaka lånen skulle detta ”trigga” en internationell kris. En teori som jag sedan inte har hört nämnas. Nu drabbade inte heller denna Tokyo eller någon annan storstad så teorin blir väl inte prövad.

  När det gäller kärnkraftverken så har de uppenbarligen klarat en av historiens riktigt våldsamma jordbävningar vilket onekligen är ett högt betyg åt den ingenjörskonsten. Men när jordbävningen följdes av en tsunami visar det sig att reservkraften inte är byggd så att den klarar en sådan. Något som sänker betyget för ingenjörerna till underkänt. Nu står vi där med ett fullskaleprov av om ett gammalt kärnkraftverk klarar en så våldsam olycka eller ej. Den som lever får se. När detta är färdigt kommer i vart fall jag att noga tänka igenom vad jag skall anse om kärnkraft. Men jag tror jag väntar tills vi har någon sorts facit i hand.

 2. Du har nog rätt i: Det är en intensiv period vi lever i just nu. Det är så dystra nyheter men jag vill även påminna om det hopp som börjar blomma ut i skuggan av dessa fasansfulla händelser. Hopp om demokrati och frihet till en del av världen som har varit förtrykt i åratal.
  Även om det ser mörkt och dystert ut vill jag gärna tro på en bättre och ljus framtid… Som kineserna säger: ”Drakar flyger endast i motvind”….
  Och så håller nog med i att kärnkraften är nog inte så säker som det påstås vara. Vi bör avveckla kärnkraften men bara om den kan ersättas med något miljövänligt och hållbart…

 3. enligt aftonbladet så ska den senaste explosionen inte ha förstört höljet runt reaktorn, men regeringsföreträdare(japanska) säger ändå att det finns en liten risk för mycket stort läckage.

  sen att dom inte klarade tsunamis var ju en jädra tabbe, men ibland så fokuserar man på något för mycket, vilket ger den s.k popcorn effekten.

  • Det är att underskatta japanerna å det grövsta: jorbävningar skapar ofta tsunamis och har gjort så i tusen år.

   Självklart har man tagit hänsyn till detta!

   Men det räckte inte,något gick rakt åt pipan…

 4. Man bör vara mycket försiktig med kategoriska uttalanden innan man vet vad som hänt. Än så länge håller de två ”skal” som hindrar större kontaminrering av omgivningen enligt beräkning. Rektorerna var också korrekt avstängda enligt nödplanen när kylningen upphörde. Nu får vi avvakta och hoppas att ingenjörerna räknat rätt så inneslutningarna förblir intakta medan restvärmen minskar ytterligare. Och att den eventuella gröt av bränsle, keramik mm. som bildats i härdområdet svalnar. Så småningom måste reaktorn rivas och ”slagget” upparbetas. Sedan får vi summera hur mycket som läckt. Än så länge är mängden ringa.

  Kramar jag kärnkraft?
  Nepp! Jag bildade mig för många år sedan uppfattningen att den är mycket farlig. Jag baserade den uppfattningen på att forskare och igengöre påpekade att man skulle få haverier precis som inom flyget men att konsekvensen givetvis blev mycket större. Politiker och kraftbolag vill gärna glömma detta faktum (-:. Under folkomröstningen (som jag var för ung att rösta i) såg jag för mig då trovärdiga beräkningar på ett större haveri var 10 år. Så illa har det faktiskt inte blivit men vi har haft ett litet och ett stort och väntar nu eventuellt ytterligare ett stort. Antalet döda hitintills överstiger inte enligt de mest extrema beräkningar en miljon människor. Hur många dör av undernäring på ett år? Något som skulle kunna åtgärdas med enkla medel?

  Kan vi ersätta kärnkraften?
  Ja det kan vi om vi använder fossila bränslen. De har också varit lösningen under några årtionden nu och som alla ser så leder det till problem med stora dödstal till följd av klimatstörningar. Många av dessa förluster av mänsikoliv sker också i U-länder som aldrig fått del av den producerade energin. Kärnkraften ger åtminstone problem i I-länderna när det händer en olycka. Andra prövade alternativ har visat sig endast fungera som komplement. Under tiden har tack och lov fler människor fått det lite bättre och där med behövs det mer energi.

  Vad gör vi då?
  Vi slutar att ”dutta” med omöjliga ”gröna” lösningar. Vi slutar att ta politisk hänsyn till vad som händer med ekonomin om oljan blir värdelös. Vi slutar att dra allt i långbänk och gör som Kina vi ger de mest konstruktiva bland oss resursser i klass med flera nya månprogram med en enda uppgift lös de här!

  • Varför är det bara fossila bränslen som kan ersätta kärnkraften? I Danmark står vindkraften för 20% av elproduktionen, varför ska det då vara så svårt för Sverige att ta sig över de 1-2% som den står för här? Sedan, använder vi verkligen all vår energi på det mest optimala och effektiva sättet? Där finns nog mycket att arbeta på innan vi säger att kärnkraften bara kan ersättas av fossila bränslen.

   • Danmark har en annan form av industri än Sverige och ett generellt sätt lägre energibehov men stora ytor som passar för vindkraft.

    Sedan ser jag problemet mer globalt. Mycket av de vi köper i dag produceras med stor möda i asien. Energin åtgår därför där. Vi har ju stängt våra varv, krympt bilindustrin, saknar fabriker för datorkomponenter, har stängt plast och TK industrin. t.o.m stålverken säljer mycket som bara är tackjärn. Därtill bygger vi inte speciellt mycket nya fastigheter. Därför kan vi med vår goda tillgång på vattenkraft kanske så småningom klara oss med ”förnybart” (jag är dock tveksam till det) men asien måste tillvekar våra prylar så där har man inte en möjlighet att klara detta.

    Det kapitalistiska systemet kan (måste jag som kommunist erkänna) ibland (men inte alltid) vara bra på optimeringrar. En sådan har varit energiförbrukningen då den så uppenbart syns som en kostnad i siffrorna. Vi förbrukar därför i snitt 50% mindre energi för att utföra något i dag än på 70talet och mycket mindre råvaror (siffrorna kan givetvis diskuteras). Men vi vill ju att alla skall få högre livskvalitet eller hur? Därför åtgår det ständigt mer energi trots optimeringarma. Vi måste därför snabbt få balans i ekvationen och detta går enligt resonemanget ovan inte med vare sig genom att spara eller bygga fler småkraftverk.

 5. Det som är löjligt med kärnkraftverk från 70-talet (vilket är samtliga som haft problem och incidenter de senste 20 åren)
  är att det totalt dominerande problemet har varit de diseldrivna nödgeneratorerna som av olika anledningar inte har fungerat ordentligt.

  Själva byggnaderna och kraftverken har fungerat bra men man har förlorat ström pga att man inte får fart på dislarna (hörde påståenden men kan inte bekräfta att problemet i JApan var att tsunamin kontraminerade diseln med saltvatten)

  Så den största lärdommen verkar vara att skaffa annan och säkrare typ av nödström än dislar.

  /C

 6. Man bör ta del av reglerna för kommentarer innan man kommenterar.. / Jinge

  • Ah, jag missade dem där uppe :( Ursäkta!

   Det är sant att det inte var etablerade medier, och inte direkt verifierbart. Tonen i den text jag länkade överenstämmer dock väl med de uttalanden som även svenska kärnforskare och representanter av strålskyddsmyndigheten kommit med.

   DN har några fakta-artiklar om kärnkraftsolyckor:
   http://www.dn.se/nyheter/varlden/fakta-sa-graderas-olyckor-i-karnkraftsverk
   http://www.dn.se/nyheter/varlden/fakta-vad-ar-en-hardsmalta

   Intressant att notera här är att hitills är händelserna i Fukushima bedömda att vara mindre allvarliga än Three Mile Island (se ovan), som i sin tur inte innebar någon större åverkan på omgivningen.

   New York Times kommenterar samma sak:
   http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/14health.html?_r=1

   Så att börja tala om en utsläpp lika Tjernobyl är överdrivet. Förhoppningsvis håller de många lager av försvar som är uppbyggda runt kärnan, och ingenting kommer ut. Explosionerna som skett har skett inuti överbyggnaden, som inte har någon inneslutande funktion så vitt jag förstått.

   • ”Så att börja tala om en utsläpp lika Tjernobyl är överdrivet. Förhoppningsvis håller de många lager av försvar som är uppbyggda runt kärnan, och ingenting kommer ut. Explosionerna som skett har skett inuti överbyggnaden, som inte har någon inneslutande funktion så vitt jag förstått.”

    Till att börja med så finns det väl ingen som vet exakt hur det står till med reaktortankarna, det finns ingen som kan ta sig in där i nuläget av lätt insedda orsaker. Dessutom talar experterna om risken för att en härdsmälta trots allt ska bryta igenom höljet, och med tanke på att de japanska kärnkraftverken nu poppar likt popcorn så känns ditt kärnkraftskramande vämjeligt. Varför reser du inte dit och berättar för lokalbefolkningen att det inte finns något att oroa sig för?

    • Jag tog inte med texten från mitt ursprungliga inlägg, så jag vill poängtera att jag inte är någon stor anhängare av kärnkraft – fast främst på grund av efterlagringsproblemen.

     Förhoppningsvis har de vissa mätinstrument att tillgå, men visst är det omöjligt att säga helt exakt hur det står till med dem. Men det är väl sant för alla maskiner där man inte kan nå in? Jag är inte säker på hur mycket deras mätutrustning skadats, har någon hittat information om det? De verkar åtminstone veta hur det står till med vattennivån och temperaturen.

     Anekdoter är inte mycket värda, men, att en byggnad som hyser maskiner som arbetar under högt tryck eller höga temperaturer exploderar kan vara ett tecken på att dess säkerhet fungerar. Jag arbetade vid ett stålverk där byggnaden runt en smältugn var byggd så att vid en explosion skulle en yttervägg kollapsa och avleda kraften mot ett obebyggt och inhägnat område. Man offrar byggnaden för att släppa ut tryck. Nu är det väl inte riktigt samma sak här, men ändå. I nödläge tar man till de medel som finns.

     Men nej, jag tänker inte säga åt japaner att sluta oroa sig. De har anledning att oroa sig! Både för naturkatastrofen i sig och de lokala utsläpp som skett (och inte bara från kärnkraft, annan industri har säkert skadats med).
     Men här borta, eller världen i stort, kommer vi uppleva samma effekter som från Tjernobyl? Det är oklart hur det kommer utvecklas, men att börja tala om det värsta utfallet känns som att bädda för hysteri.

     Det kan vara så att jag har en mycket stor tilltro till ingenjörer och tekniska lösningar; kanske lite naivt av mig.

     • Det kan vara så att jag har en mycket stor tilltro till ingenjörer och tekniska lösningar; kanske lite naivt av mig.

      Det ligger nog mycket i det..

    • Din kommentar innehåller felaktigheter, dessutom ostyrkta. Läs på igen och kolla samtidigt reglerna för kommentarer. / Jinge