Polisen har koll på SAAB?


Jag har tidigare nämnt ett antal gånger att jag anser att polisen bör kolla upp de affärer som nu utförs i SAAB:s namn, det innefattar företagets ekonomiska transaktioner och även de penningströmmar som går från Saab till utländska bankkonton.

Nu har Kronofogdemyndigheten inlett sin utmätningsprocess mot Saab, vilket kommer att leda till att pengar på Saabs konton kommer att frysas upp till det belopp som ligger hos Kronofogdemyndigheten. Idag rör det sig om närmare en halv miljon, men innan den här veckan är över så kommer det röra sig om ett flertal miljoner, troligen fler än fyrtio. Ekot har talat med Kronofogden som säger:

Ekot: ”– Det innebär att vi startar upp vår utredning nu. Normalt sätt börjar vi med att kontrollera banktillgodohavande och kontanter. Därefter inventarier, varulager och annat som kan finnas i företaget, säger Hans Ryberg, enhetschef på verkställigshetsavdelningen i Uddevalla.

Hur lång tid tar det innan ni kan se om Saab har några pengar på kontot?

– Det är lite olika beroende på hur snabbt bankerna svarar. Men inom loppet av en vecka brukar vi ha alla svar.

När kan Saabs tillgångar frysas?

–Det är allt eftersom vi får in svar från bankerna.

Utmätningen som kronofogden nu inlett gäller i det här läget endast två fordringar: en från Kongsberg Automotive på 145 000 kronor och en från Infotiv på 224 000 kronor.

Men hos verkställighetsavdelningen ligger totalt 16 ärenden på cirka 40 miljoner kronor där det kan bli utmätningar inom 2,5 veckor.

Enligt Hans Ryberg kan utmätningen börja nu direkt.”

I praktiken så tror jag att Muller försöker förhala den slutliga konkursen eftersom man då kan sälja ut mer av Saabs tillgångar och flytta pengarna från Sverige. Det är inget som jag vet, men jag tycker att alla tecken talar för det. Som jag säger i rubriken så hoppas jag att polismyndigheten/ekobrottsroteln har folk som följer skeendet i realtid eftersom det kommer att spara mycket arbete längre fram, för min uppfattning är klar, jag tror att polisutredningen om Saab-bluffen kommer att bli mycket omfattande. (texten fortsätter nedan…)

Att det ser illa ut för de anställdas del är knappast någon underdrift, dessutom så har Kronofogdemyndigheten företräde framför de anställda när det gäller att få ut pengar. Det betyder givetvis att pengar som ska gå till löner åt de anställda om en vecka kommer att tas om hand av Kronofogdemyndigheten om de kommer in på Saabs bankkonton.

En annan sak som jag tycker borde startas nu är granskningen av regeringens göranden och låtanden, lämpligtvis något som konstitutions-
utskottet bör ägna tid och kraft åt. Det är inte heller bara Maud Olofsson som bör granskas utan samtliga ministrar som på ett eller annat sätt varit involverade i den här skandalen. Dessutom bör regeringen sätta ner foten på ett sätt som gör det helt klart för berörda parter att Saab-affären från och med nu är en sak som utreds av andra myndigheter.

Egentligen så tror jag att polismyndighetens roll i detta är rätt så klar, förhoppningsvis så arbetar de redan med att följa turerna kring denna soppa. Utöver deras arbete så är det kvar att utreda regeringens roll, det bör skötas av KU samt en oberoende juristkommission utanför regeringen.

En lustig detalj i sammanhanget är att den fond som omtalas som GEM-fonden i media är en helt okänd aktör i branschen. Det är oklart vem som äger den, styr den, eller vilka som ingår i den eller vad den äger. En amatörmässig hemsida är vad som möter den som googlat lite på den.

it Andra om: , , , , , , , ekot svt dn12 svd123 ex1234 e24 ab12 gp


Ett svar till “Polisen har koll på SAAB?”