Pest eller Kolera?


Ibland dyker det upp nyheter som är mer än svårsmälta. Inatt släppte TT/Reuters dessa rader i ett telegram, uppgifter som senare publicerades i praktiskt taget alla medier.

TT/Reuters: ”Två forskningsrapporter om hur fågelinfluensaviruset kan muteras så att det smittar mellan människor kommer inte att offentliggöras
– än. WHO och de forskare som tagit fram muterade virus har kommit överens om att experter först ska utvärdera riskerna med offentlighet. Det finns farhågor om att informationen kan missbrukas av terrorister. Fågelinfluensan tros ha en dödlighet på över 50 procent. Om viruset kan smitta mellan människor hotar en katastrofal pandemi.”

Nu är jag själv pensionär så jag ligger inte sömnlös på grund av rädsla för fågelinfluensa, men jag kan inte låta bli att konstatera att vårt moderna sätt att leva ökar risken för pandemier på ett rent otroligt sätt. Ett utbrott av denna farliga variant, med över femtio procents dödlighet, riskerar att spridas på mindre än 24 timmar över hela världen. Jag vet inte hur många passagerare som dagligen reser till och från Arlanda men det är lätt att räkna ut att en smittad människa på ett flygplan kan smitta en hel del av medpas-
sagerarna, som i sin tur reser vidare med andra flygplan.

I det här fallet så talar man om H1N1, ett känt virus, men framtidens virus är ännu inte upptäckt, eller så handlar det om virus ”som ännu inte har muterat”. Säg att bara tio procent av ett lands befolkning insjuknar, en sådan sak skulle inte sjukvården klara av. En miljon insjuknade i samma månad innebär att vi får en gigantisk sjukvårdsinfarkt, dess-
utom skulle antagligen många som arbetar inom vården stanna hemma. Går de till arbetet så är risken mer än hög för att de själva kommer smittas.

Det finns bara en slutsats man kan dra, vi bör åka häst och vagn lokalt, och använda segelfartyg då vi ska besöka andra kontinenter. Och inget av det kommer att ske.

it Andra om: , , , , , , , sr1 svt12 dn1 svd12


12 svar till “Pest eller Kolera?”

 1. Tja, nu visade det sig att vaccinet för svininfluensan var farligare än influensan så myndigheterna får nog svårt att övertala folk att vaccinera sig nästa gång.

 2. Jag och min fru vaccinerade oss inte men hur vi gör nästa gång vet jag inte. Man får bedöma från fall till fall hur man skall göra? Det blir fler och farligare pandemier i framtiden så man kan inte kategoriskt neka vaccinering. Men det vore ju önskvärt att man inte drar igång en masspsykos nästa gång…

 3. Den muterade fågelinfluensan är helt värdelöst som vapen, så egentligen spelar det ingen roll att de tog bort den informationen. En sjukdom gör ju inte skillnad mellan terroristens folk och fienden. Det är som ett gevär som skjuter skott åt båda håll samtidigt. Möjligtvis skulle det vara intressant för domedagsstollar, men inte terrorister.

  Att vaccin skulle vara farligt tror jag för övrigt inte ett ögonblick på, det är alltid samma tramsiga konspirationsteorier logiska felslut bakom lögnarna som påstår detta.

  • Hur definierar du farligt? Risk för allvarliga biverkningar skulle enligt mig falla inom kategorin ”farlig” och många som vaccinerade sig fick också biverkningar i varierande grad. Narkolepsi är, om inte farligt, i alla fall en sjukdom som förändrar livet rätt så drastiskt.

   Vaccinationshetsen som följde fågelinfluensan berodde på ett avtal Socialstyrelsen knutit med Glaxo Smith Kline.
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hemligt-avtal-styr-vaccineringen_3609341.svd

   Det där med 50 procents dödlighet låter inte som den influensa som drabbade oss i Sverige, många vaccinerade sig men enligt vad jag läste mig till då (2009-10) var det så gott som bara människor från riskgrupper som avled. Jag minns att det pratades mycket om att man skulle ”vaccinera sig för att skydda andra”, men man kan ju faktiskt bära på viruset utan att själv bli sjuk så ur den synvinkeln är ju vaccinationen tämligen värdelös.

  • Fast vaccinet Pandemrix som användes mot Svininfluensan var ju farligt, hundratals personer insjuknade i den obotliga sjukdomen narkolepsi som en direkt följd av att ha använt vaccinet.

   Vaccin som testats under kontrollerade former i flera år är ’ofarliga’. Det är t ex ofarligt att vaccinera sig mot den ’vanliga’ influensan men vaccin som tagits fram under panikartade former och inte testats ordentligt kommer inte jag under några omständigheter att använda.

  • 1) Man får inte kopiera text hur som helst.
   2) Man får bara lägga in länkar till etablerade medier.

   / Jinge

 4. Vet man hur många, som skulle blivit sjuk, allvarligt sjuk eller t.o.m. avlidit om de inte vaccinerat sig? Många, som tillhör gruppen ”känsliga” ex. personer utan bra immunförsvar, hjärtsjuka, astmatiker, äldre mm. som faktiskt vaccinerade sig – hur hade flunsan påverkat dessa grupper utan vaccination? Är det någon, som verkligen kan svara på detta? Utan massvaccination, kan man med säkerhet säga att komplikationerna och t.o.m. dödligheten varit likställda, annorlunda, mindre eller högre? Spekulationerna är många, men det är inte någon som vet!

  • Man säger att minst 60 personer lever idag tack vare vaccineringen, hur man kommit fram till den siffran vet jag inte.

  • Du har helt rätt i att personer med nedsatt immunförsvar klarade sig bättre med vaccinet i kroppen än om de låtit bli att vaccinera sig, precis som vid den ”vanliga” influensan.

   ”Hur hade flunsan påverkat dessa grupper utan vaccination?” — Det är nog omöjligt att säga, jag vet inte hur många som avlider till följd av den ”vanliga flunsan” men det verkade ju i alla fall på medias rapportering som att det var fler än vanligt. Mina högst ovetenskapliga slutsatser är dock att vaccinationshysterin var väldigt överdriven, precis som jag skrev i en tidigare kommentar.

 5. Om jag minns rätt berör detta inte H1N1 (den vanligaste typen av säsongsinfluensa/Influensa av A-typ) utan försök att mutera H5N1 (antagligen subtyp Z), det vill säga den s.k. fågelinfluensan för direkt smittspridning mellan människor (dylika mutationer misstänks ha uppstått vid ett fåtal tillfällen i öppenheten, men på grund av vissa faktorer (att spridningen beror på att viruset får grepp om nedre luftvägarna och därför inte sprids lika lätt som vanligare typer, t.ex.) har dessa mutationer dött ut naturligt och ännu inte orsakat större spridning. Dödligheten i utbrott bland människor varierar mellan 87 och 33%, men det är troligt att den skulle minska vid en större spridning; men detta är inte något som på något sätt förminskar risken som en sådan pandemi skulle medföra för samhället och mänskligheten i stort. Det är värt att tänka på att pandemin 1917-1919 (vilken tog sin början med att infektionen hoppade från fåglar till människor via mutation), den s.k. spanska sjukan, av typ H1N1, hade en dödlighet omkring 2.5%, och ändock förmådde medföra över 36,000 dödsfall i Sverige allena, totalt uppåt 10-25 miljoner världen över.

  Det viktigaste av allt att ha i minne är att man inte kan veta i förväg hur spridningen och risken kommer att utvecklas. Det kan förändras drastiskt under spridningen utan förvarning i och med någon plötslig mutation. Därför är det viktigt att man agerar kraftfullt och tar situationen på mycket stort allvar och startar förberedelser även om det ser ofarligt ut, annars riskerar man livet på miljoner som skulle kunnat räddas. Medias paranoida kampanjer där man basunerar ut vaccinmotståndares vanföreställningar och rapporterar om illa undersökta bieffekter som ännu inte undersökts och verifierats fullständigt tjänar även det till att möjligen riskera många människors liv när det väl kommer till krita.

  Samtidigt är det något som talar för att den svenska staten bör återupptaga egen vaccinproduktion och forskning för att säkerhetsställa tillgång, kvalité och insyn i både forskning, test och produktion av vaccin. Kina utvecklade t.ex. för H1N1 ett eget vaccin som inte medförde misstankar om allvarligare bieffekter. Vaccin är en viktigt del i kampen mot pandemier, som tydligt illustreras av 1979-1980 års utbrott som stoppades med en lyckad vaccinationskampanj.

 6. Så vitt känt föreligger inget vaccinationstvång i Sverige.
  Då blir det upp till den enskilde även föräldrar med barn, att bedömma risker och behov i dessa fall!
  Jag känner djupt med dom som drabbats av biverkningar.
  Men, det kommer aldrig att bli så att man avstår från vissa vacciationer även om det
  finns risk för biverkningar.