Olof Liberg, vargens fiende?

Idag klockan 13.20 så kommer Vetenskapsradion att sända sitt program ”Klotet” som idag kommer att behandla de motsättningar som finns bland vargforskarna, eller kanske man säger mellan Olof Liberg och resten av vargforskarna.

Sveriges Radio/Klotet: ”Det råder en stark motsättning inom det svensk-norska vargforskningsprojektet Skandulv. Den norske professorn Jon Arnermo på högskolan i Hedmark, som arbetat inom projektet i 15 år, tycker att den svenska ledningen blandar ihop förvaltning, biologi och forskning. Han reagerar särskilt kraftigt emot planerna på att sätta ut djurparksdjur. – Ingenstans i världen har man gjort en riskanalys av vad det innebär, säger han. Nio av tio forskare inom Skandulv är enligt Arnermo, kritiska till utplantering av djurparksvalpar, framför allt är de rädda för att bara ett enda utsatt djurparksdjur kan minska viljan att bevara vargen…”

Att Olof Liberg försvarar sig är förväntat, men en del kritiker säger att han svängt i vargfrågan beroende på forskningsanslag och egna karriärmöjligheter, själv vet jag givetvis ingenting om det, inte mer än att han själv är en aktiv älgjägare. Nu kan man tycka att det inte ska behöva vara ett indicium, och det är det kanske inte heller, men det är en lustig detalj som jag lagt märke till.

Sveriges Radio/Klotet: ”Robert Franzén som arbetat trettio år med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket är också orolig för sammankopplingen av politiska beslut, förvaltning och forskning. – Det är också en uppgift för forskarna att se vad förvaltningen leder till och då kan man inte vara alltför allierad med de som beslutar, menar han. Olof Liberg som är forskningsledare på Grimsö viltforskningsstation där nästan all vargforskning tycker inte att han sitter på två stolar, utan försvarar den förda politiken.”

Oavsett vad man anser om vargens vara eller icke varai våra skogar så kommer sannolikt Klotet idag att kasta mer ved på brasan. För egen del har jag slutat lyssna till Liberg eftersom han uppenbarligen anser att nivån på antalet vargar i Sverige räcker för att anordna jakt på djuren. Man kan i sammanhanget nämna att Minnesota i USA på halva vår yta har tretusen vargar och ännu inte tillåtit jakt av just bevarandeskäl. Stöd för sina beslut har de av amerikanska forskare, det man kan undra då är förstås varför den svenska vargstammen ska vara – inte ens en tiondel så stor.

Och den förklaringen kommer aldrig Liberg att kunna ge. Klotet idag i SR/P1 klockan 13.20!

it , , , , , , , SR/Klotet dn1 svd12 ex1 ab12

Läs Erik Svensson om Liberg

  3 comments for “Olof Liberg, vargens fiende?

 1. Sniff
  23 februari, 2011 at 11:39

  En forskare idag ägnar stor del av sin tid på att jaga anslag. Anslag som mer och mer kommer från näringslivet som gärna vill ha utdelning av det som de investerar. Det kräver en stor portion av forskarintegritet att komma med resultat som inte gynnar mecenaten. Här med är det inte sagt att man alla forskare myglar men det ligger nära till hands i dagens Sverige.
  Själv känner jag en forskare i Lund som är delanställd av ett stort företag och till vilken han levererar vetenskapliga artiklar och debatterar för deras räkning. Han blev avbruten under en vetenskapligföredragning och anklagad att ha fuskat med resultaten. Detta ledde inte till något för hans del. Han jobbar fortfarande kvar på detta vis och han har lekmäns öra för sina rön men det är endast några som få som känner professionellt förtroende för det han presterar.

 2. 23 februari, 2011 at 17:49

  Vi i Nordulv välkomnar att vad som 95 % av forskare och folk som är insatta i den här saken har vetat sedan länge äntligen kommer i ljuset och hoppas att Liberg, fram till sin snara pensionering, kan få enklare uppgifter som han är bättre lämpad för.

  • 23 februari, 2011 at 20:41

   Ja, han har visat att han definitivt har lämnat gruppen som vill vargarnas väl. Ok, trist att älgjägarna måste jobba mer för varje älg som fälls, men det är inget mot vad gullfot får kämpa för varje måltid.

Comments are closed.