Olof Liberg, vargens fiende?

Idag klockan 13.20 så kommer Vetenskapsradion att sända sitt program ”Klotet” som idag kommer att behandla de motsättningar som finns bland vargforskarna, eller kanske man säger mellan Olof Liberg och resten av vargforskarna.

Sveriges Radio/Klotet: ”Det råder en stark motsättning inom det svensk-norska vargforskningsprojektet Skandulv. Den norske professorn Jon Arnermo på högskolan i Hedmark, som arbetat inom projektet i 15 år, tycker att den svenska ledningen blandar ihop förvaltning, biologi och forskning. Han reagerar särskilt kraftigt emot planerna på att sätta ut djurparksdjur. – Ingenstans i världen har man gjort en riskanalys av vad det innebär, säger han. Nio av tio forskare inom Skandulv är enligt Arnermo, kritiska till utplantering av djurparksvalpar, framför allt är de rädda för att bara ett enda utsatt djurparksdjur kan minska viljan att bevara vargen…”

Att Olof Liberg försvarar sig är förväntat, men en del kritiker säger att han svängt i vargfrågan beroende på forskningsanslag och egna karriärmöjligheter, själv vet jag givetvis ingenting om det, inte mer än att han själv är en aktiv älgjägare. Nu kan man tycka att det inte ska behöva vara ett indicium, och det är det kanske inte heller, men det är en lustig detalj som jag lagt märke till.

Sveriges Radio/Klotet: ”Robert Franzén som arbetat trettio år med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket är också orolig för sammankopplingen av politiska beslut, förvaltning och forskning. – Det är också en uppgift för forskarna att se vad förvaltningen leder till och då kan man inte vara alltför allierad med de som beslutar, menar han. Olof Liberg som är forskningsledare på Grimsö viltforskningsstation där nästan all vargforskning tycker inte att han sitter på två stolar, utan försvarar den förda politiken.”

Oavsett vad man anser om vargens vara eller icke varai våra skogar så kommer sannolikt Klotet idag att kasta mer ved på brasan. För egen del har jag slutat lyssna till Liberg eftersom han uppenbarligen anser att nivån på antalet vargar i Sverige räcker för att anordna jakt på djuren. Man kan i sammanhanget nämna att Minnesota i USA på halva vår yta har tretusen vargar och ännu inte tillåtit jakt av just bevarandeskäl. Stöd för sina beslut har de av amerikanska forskare, det man kan undra då är förstås varför den svenska vargstammen ska vara – inte ens en tiondel så stor.

Och den förklaringen kommer aldrig Liberg att kunna ge. Klotet idag i SR/P1 klockan 13.20!

it , , , , , , , SR/Klotet dn1 svd12 ex1 ab12

Läs Erik Svensson om Liberg

  3 comments for “Olof Liberg, vargens fiende?

Comments are closed.