Men någon klimatförändring är det inte..


Jag slutar aldrig fascineras av USA och våra inhemska klimatförnekare. När kommer de tillkännage att de haft fel? Bara här i Sverige har vi haft den varmaste Mars månad i mannaminne och i USA varnar nu myndigheter för en serie mycket allvarliga tornados, ja man säger till på skarpen och talar om – mycket farliga och dödliga tornados.

Enligt media har fem redan avlidit och ser man tillbaka på vad som hänt de senaste tio åren i landet så kan man befara att det blir mycket mycket värre den här gången om prognoserna är riktiga. Nu kan man väl konstatera att USA alltid drabbas av sådana väderfenomen på grund av landets läge, men när nu myndigheterna varnar för rekordfarliga vädertyper så borde man stanna upp och fråga sig vad detta beror på. Är det så att klimatet är på väg att förändras, och beror det på att växthusgaser förekommer i atmosfären i allt stegrande utsträckning?

Men såvitt jag har sett så talas det inte alls om det i media i USA, något som än så länge inte nämns i svenska media heller. Det vore ett gyllene tillfälle för alla forskare att förklara vad de menar med ”ett häftigare klimat” och även gissa lite om vad framtiden kommer föra med sig om vi inte gör något för att bromsa utvecklingen. Men det är ju möjligt att de har kommit fram till att ”Point of no return” redan har passerats och att de därför bara satsar på att skaffa sig själva ett så komfortabelt och säkert boende som möjligt.

Själv undrar jag lite över vilka konsekvenser det skull bli om medeltemperaturen ökade fyra eller fem grader, skulle det stanna vid en sådan ökning, och skulle vi ha resurser att motverka det i form av att bygga ut möjligheterna till fjärrkyla och luftkonditionering? De senaste somrarna, utom den förra, har jag själv tvingats ordna extra kylning med hjälp av ett badkar och kallt vatten. Nu beror det på att mitt eget kylsystem har en delvis kaputt pump, men vid en ökning av genomsnittstemperaturen med fem grader så är det fler än undertecknad som tvingas ta till extraordinära lösningar.

Och varenda gång man nämner något om saken så dyker det upp ett antal självutnämnda förståsigpåare som hävdar att klimathotet är lögn från början till slut. Det är märkligt, det är som att vända på en sten..

it Andra om: , , , , , svt sr ab123 svd12 dn123


20 svar till “Men någon klimatförändring är det inte..”

 1. Point of No return är sådana där framtidsförutsägelser och då man extrapolerar i statistisk data så slutar vetenskapen. Jag tror att det finns en växthuseffekt, det är liksom en förutsättning för liv på jorden, jag är övertygad om att förbränning av 2 miljarder ton diesel per år har en effekt. Jag är dock inte så orolig, vi kan lösa det, det är inte ens svårt (inget nytt behöver uppfinnas), det är en ingenjörsfråga. Vad jag inte tror på är framtidsförutsägelser, att det är si och så bråttom. Det kan lika gärna vara mer bråttom eller så har man missat ett par mottrender och räknat fel med ett antal decennier.

  Men allt som måste göras emot global uppvärmning måste göras i alla fall, av helt andra orsaker. För Sverige behöver vi satsa på alternativ energi och alternativa bränslen, av rent merkantilistiska orsaker, för dessa kan vi producera lokalt. Vårt land utarmas av oljeimporten och de stegrande oljepriserna. Ingen vill tala klarspråk om det, istället så hittar man på nonsens om dubbdäcks farlighet, när orsaken till att man vill få ned slitaget på vägarna är att även asfalten blivit dyrare. Den observationen gör var och en som i dessa dagar far på inlandsvägar i Norrland. Med alternativa energikällor så skapas arbetstillfällen i Sverige, vi minskar vår import av svindyr olja och ökar välståndet i landet genom att våra resurser går till lokalt arbete.

  Global uppvärmnings vara eller icka vara, har sedan länge blivit en ickefråga. Spelar ingen roll om den finns eller inte, man bör göra allt det där man skall göra för global uppvärmning iaf. Av ekonomiska skäl, av befolkningsskäl, för att öka freden och för miljöskäl. Att förneka den åstadkommer ingenting.

  • Sant kanske, men petar man in tillägget: – Men vi vet samtidigt inte helt säkert vad som händer om temperaturen höjs med 4-5° celcius så har man täckt in en del av problemen. Att åtskilliga miljoner tvingas flytta av klimatskäl är ju oxo ett problem.

   • Ja, vem som helst som idkat spel och dobbel, vet att man inte kör med insatser som man inte klarar täcka. Det är liksom gambling 101. Det finns subgrupper som inte förstår det…

  • Martin, jag förstår inte vad du säger. Menar du att vi skulle kunna tuta och köra och leva på som vi gör nu om det bara hängde på klimatet? Du anger andra skäl (ekonomiska exempelvis) för att vi bör ändra vår livsstil. Om det inte behövdes livsstilsförändringar av de skäl du räknar upp – tror du då att vi skulle kunna lösa klimatproblemen allteftersom med ingengörskonst?

   Menar du att all forskning som försöker göra prognoser är ovetenskaplig? Ska vi sluta mäta förändringarna i glaciärerna och ta problemen när de dyker upp? När ska vi börja se det som sker som ”problem” och vem ska avgöra det? När halva Asien inte har tillgång till något färskvatten? Eller när en fjärdedel av Asiens befolkning står utan vatten? När ska ingengörskonsten sättas in?

   Slutligen: Uppfattar du dig som en klimatförnekare? (En som INTE tror att människans livsstil har en påverkan på klimatet som på sikt gör jorden obeboelig)

   Föklara gärna för en som definitivt tror på att vi just nu gör jorden obeboelig för våra barnbarn!

   • Extrapolering i multivariat data är inte vetenskap, vetande finns liksom i ordet, en prognos är inte skapandet av vetande. Jag behöver inte spekulera alls om ”hur vi skulle göra om det bara hängde på klimatet” det är en helt onödig spekulation.

    Ja, det är ingenjörskonst. All teknik vi behöver för att göra Sverige växhusgasneutralt finns, bara implementera den. Bara för politikerna att bestämma sig för att göra något, så löser vi det.

    Livsstilsförändringar? Det är klart det blir sådana, men de föregår inte strukturförändringar, klimat och miljö är inget individuellt problem. Det är ett samhällsproblem. Jag bygger om min bil till etanoldrift, inte för klimatet utan för min plånbok först och främst, jag kommer gärna med läpparnas bekännelse om att det är för den svenska ekonomins skull och miljön, men skall man vara ärlig så är det mest för att vara mallig de argumenten kommer.

    Tror du att prognosmakandet fyller en annan funktion än att senarelägga åtgärder till följd av trender? Prognosen man gör, när man ser en trend är något man gör istället för att åtgärda saken, man försöker se när man skall göra något istället för att göra något nu. Utan prognosmakare hade vi satt in åtgärder utan vidare dividerande, men då folk tror att man kan se in i framtiden så blir de passiva tills de når en sorts visshet om att man måste göra något.

    Jag förnekar inte klimatförändringen, det är väl närmast fakta att medeltemperaturen stiger. Varför skulle jag förneka verkligheten?

    Hela diskussionen är ju löjlig.
    – Är det varmare idag?
    – Ja.
    Streck i debatten.

    Jag behöver inga prognoser för att göra saker emot en trend, jag behöver ingen spåkula för att börja agera idag. Jag lever liksom på det…

    • Vi talar olika språk, du och jag. Ibland gör orden att avgrunden mellan människor blir djupare eftersom vi inte förstår vad den andra säger. Men jag lärde mig i alla fall att det stavas ingenJör. Själv lade jag ihop INGEN och GÖR, vad jag nu menade med det. :-)

    • Jag förstår inte riktigt vad du menar när du säger att extrapolering av multivariat data inte skulle vara vetenskap. Att bygga modeller, statistiska eller ej, och basera prognoser på dessa är i allra högsta grad vetenskap. Vetenskap innebär helt enkelt att man metodiskt samlar in kunskap om omvärlden och försöker förklara den och göra förutsägelser med hjälp av det vi lärt oss, analytiska lösningar är inget som nödvändigtvis behövs för att det ska kallas vetenskap även om de är trevliga.
     Klimat och väder är väldigt komplicerade fenomen som vi för närvarande helt enkelt inte kan modellera med exakta analytiska uträkningar på samma vis som vi kan räkna på exempelvis jordens omloppsbana, då måste vi ta till statistik, det finns helt enkelt inget annat val. Sen är det väl knappast någon enkel extrapolering man använder direkt, jag är ingen klimatolog, men jag skulle gissa på att de bygger upp rätt så komplicerade statistiska modeller.

     • Jag har sysslat en hel del med kemometri, där man modellerar multivariat data. Problemet är inte bara det att man i detta system inte har koll på alla variabler, inte har koll på alla mottrender, det är en hel del icke-linjära variabler också. Jag förutsätter naturligtvis att de inte modellerats som approximativt linjära. Erfarenheten jag har av modellering, där vi enbart interpolerar, är att det kan bli mycket fel även i system där vi i princip har kolla på samtliga variabler.

      Det är inte vetenskap. Det är vetenskap så till vida att när framtiden man förutsett har anlänt, så kan man förfina modellen, falsifiera osv. Men det är inte så folk tolkar statistik, som något som kanske händer. Folk ser det som en förutsägelse och inte ett modelltest.

      • Eftersom jag jobbar med lösningssidan av problemet, så vet jag dessutom med säkerhet att deras förutsägelser inte stämmer, eftersom det pilotprojekt jag själv kör igång i sommar knappast är inlagt i modellen.

       Jag skulle kunna förklara ingående varför jag inte sällar mig till apokalyptiska fatalister som Gripen. Men problemet med dagens samhälle är att om man talar om en lösningarna så blir de värdelösa, för det enda som räknas numera är IP (Intellectual Property).

  • De säger att det är ju bara 1-5 grader i medel temperatur så vad skulle det göra för skada men då är man ignorant, 1-2 grader Celsius i Sverige betyder att den skandinaviska granen inte kommer att fortplanta sig. Liknade saker kommer att hända över hela världen med andra växter. De som tror att det är bara en ingenjör lösning är också ute på tunn is. För alla förändringar kan vi inte lösa, miljard av människor kommer att bli klimat flyktingar och SD med anhängare klagar nu på invandringen.

   • *Suck* Vad är det med folk idag? Läs om, läs rätt.

    Om det inte är en ingenjörslösning, då menar du vad? Att det är en filosofisk fråga? För att göra oss klimatneutrala är allt som krävs att implementera den teknik som finns. Vi tekniker väntar på politikerna.

    DET ÄR BARA EN FRÅGA OM INGENJÖRSKONST! Inget behöver uppfinnas, inga nya vetenskapliga genombrott behövs. Hur svårt är det att fatta? Klimatproblematiken handlar enbart om energi, alla andra problem också för den delen.

    Du talar som det redan hänt. Det har det inte, om det händer för att politiker efterfrågar mer prognoser medan de sitter på händerna. Ja, då är det ett nytt ingenjörsproblem. Men än har det inte hänt och vi kan inte lösa problem som inte finns, vi löser problemet med växthusgasutsläppen och gör Sverige växthusgasneutralt på 10 år. Vad skall vi göra åt granarna om detta inte räcker? Vet inte, bryr mig inte, det är än så länge en hypotetisk fråga.

    DU är klimatets fiende nummer 1, DU försöker få det att framstå som ett svårt problem. DU framhärdar med apokalyptiska fantasier som hindrar att vi gör något åt det hela, för det verkar så svårt. Det är inte svårt att göra oss växthusgasneutrala, det är bara att genomföra.

    • energi frågan är bara en del av ekvationen, vi kommer att få brist på vatten i stora delar av världen, vi kommer få mindre och mindre odlingsbar mark och det leder till mat brist.

     Plus du ska veta att även om vi blir klimat neutrala så kommer temperaturer och klimat att fortsätta ändras för det slår inte om i samma ögonblick som vi blir klimat smarta.

     Och varje år som vi dröjer så kommer den slutgiltiga skadan bli många gånger större, vi har idag mellan 50-300 miljoner klimatflyktingar och den siffran ökar varje år. Kostnaden för en klimatsmart omställning kan inte några länder idag ta, för resurserna är i de topp 10%ens händer. De fattigaste länderna kan inte göra något för de har inte ens en fungerande regering, för de antingen i inbördeskrig eller så ägs regeringarna av storföretagen som försöker mjölka ut så mycket de kan varje kvartal,för de kan inte tänka längre en vad kvartals rapporten räcker.

     Så innan man kan göra några ingenjörskonster som kan göra oss miljösmarta så måste vi fix de ekonomiska och politiska orättvisor som finns i världen och det kommer inte den styrande eliten att godkänna.

     Nu till problemet med granen, om den slutar att fortplanta sig kommer vi förlora runt 10-12 av vår ekonomi och det skulle göra det mycket svårare att få till tekniska lösningar, för företag jobbar inte grattis och med förlorade skatteintäkter kommer inte staten att kunna köpa några tekniska lösningar.

     Jag tror att vi har tekniska lösningar men problemet är hur vi ska finansiera dem och hur ska vi då kunna implantera dem. För det kommer vi att behöva ett helt nytt ekonomiskt system och troligaste ett helt nytt politiskt system.

     • Som sagt, vi väntar bara på att politikerna bestämmer sig för att göra något åt det. Att inte ha råd är ett artificiellt problem, för det kostar inte riktiga saker att minska utnyttjandet av naturresurser, tvärt om, i riktiga värden, inte pengar, så är det lönsamt.

      Vi kan göra det idag, du vill att hela världen gör det på en dag. Jag säger, vi kan, därför skall vi. Det frigör olja för de fattiga länderna och med den extra energin kan de modernisera och börja utfasningen. Desto mer energi vi skapar desto rikare blir världen, desto mer blir möjligt, även för de fattiga.

      Sen kommer vi aldrig behöva sluta med all olja, långt ifrån.

      • När Martin skriver ”Som sagt, vi väntar bara på att politikerna bestämmer sig för att göra något åt det” tänkte jag direkt att det kommer de aldrig att göra om de inte upplever en press.

       Hur många år tog det innan tobaksindustrin erkände sambandet mellan rökning och cancer?
       När jag sedan läste denna text om Klimatskeptisk undervisning i USAs skolor (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5054424) kände man igen mycket. Där står bland annat: – ”Taktiken har alltid varit densamma, att utmana vetenskapen. Och målet har också alltid varit detsamma, att försöka förhindra att statsmakterna agerar. Vare sig det handlar om tobak, surt regn, ozonhålet eller den globala uppvärmningen. ”
       I texten står också en mycket tragikomisk ( komitragisk?) mening ”De började tro att miljövänner egentligen var förklädda kommunister. De kallade dem för vattenmeloner, gröna på utsidan och röda inuti. Och de började betrakta miljölagstiftning som en början på socialism.” Det krävs politiker med ett större mod än dagens, för att utmana sådana åsikter, kombinerat med ”Rör inte min bil”-känslan.
       Det grundläggande draget i forskning att vara kritisk och ta upp alla sidor av teorier ligger långt från politisk propaganda och kan missbrukas.

 2. Jag är ingen ”klimatförnekare” (konstigt ord för resten, det är väl ingen som förnekar att det finns ett klimat ?). Jag tror att växthuseffekten finns, att vi påverkar den och att den kan få katastrofala följder och att vi därför (och även av skäl som Martin anger) måste bromsa utvecklingen.

  Men räcker det ? Och är det hela sanningen ? Vi tycker oss se ett tydligt mönster när vi tittar på statistik för de senaste hundra åren men naturen har ju i ett långt perspektiv visat sig kunna förändra klimatet kraftigt även helt utan mänsklig påverkan. Det är nog svårt att t ex göra gällande att det var människor som rådde för istiderna, jag tror knappast att våra förhistoriska förfäder förbrände så särskilt mycket diesel…

  Så kanske skulle den globala uppvärmningen ha blivit ändå ??

  • Vi vet ju ännu inte om den globala uppvärmningen blir den som pessimisterna tror, men förr var det nog kometnedslag, vulkanutbrott och sådant som påverkade.

  • Naturen är full med ondingar som vill sabba för oss. Vulkaner spyr ut svaveldioxid, koldioxid, ozonskadande gaser och aska. I jorden och på havsbotten jobbar små bakterier dag som natt med att göra om vår atmosfär till en metangasbaserad sådan. Havet är full med massa terroristalger som försöker fylla vår atmosfär med ammoniak. Vår atmosfär har inte alltid varit lämplig för våra lungor, behöver inte vara det i framtiden heller.

   Men om vi inte gör något alls, så kommer vi aldrig heller att lära oss att balansera växthuseffekten. En färdighet som vi förmodligen behöver nu och garanterat behöver nånstans i framtiden.

   Vissa gormat om att vi inte har råd. Det är det värsta nonsens argumentet. Energi och naturresurser är begränsande för ekonomin, inte arbete. Så om vi lägger arbete på att öka tillgången på energi och naturresurser genom att sluta slösa, ökar tillgången på energi genom att skapa alternativa bränslen och alternativa energikällor, då har vi minskat strypande begränsningar i ekonomin och den mänskliga aktiviteten. Vi har helt enkelt inte råd att inte ta fram alternativ energi och sluta slösa. Vi har arbetskraften som behövs, bara att köra! Skulle utlösa en guldålder för Sverige, men pengar finns bara för att rädda misslyckade valutaprojekt, inte för att stärka Sverige, svensk industri och svensk miljö. Huvudlöst!

  • ”Det är nog svårt att t ex göra gällande att det var människor som rådde för istiderna, jag tror knappast att våra förhistoriska förfäder förbrände så särskilt mycket diesel…”

   En sak som är viktig att tänka på i dessa sammanhang är tidsperspektiven. Efter den senaste istiden beräknas den globala medeltemperaturen ha stigit cirka 5°C på 5.000 år. Detta ska jämföras med de olika nuvarande riskscenarierna på 2-6°C på 100 år.

   Tyvärr har ”förnekarna” lyckats väldigt bra med att spela på folks okunnighet kring jordens nedisningar. Dels har de framställts som extremt regelbundna, närmast som urverksstyrda, trots att forskarna numera vet att det inte är så. Dels föreställer sig de flesta att de naturliga temperaturvariationerna är väldigt stora, och att de som förutspås nu borde rymmas enkelt inom dessa naturliga spann. Men så är det alltså inte heller.