Lodjursjakten och Naturvårdsverket?


[column width=”49%” padding=”2%”]
Att samerna är angelägna att hålla rovdjursstammen på en låg nivå begriper jag, även om jag inte förstår varför just samer ska få idka boskapsskötsel med lösdrift. Svårare är det ändå att förstå hur det kommer sig att lodjuren ska jagas i södra delarna av landet, för där gör de enbart nytta genom att hålla tillbaka rådjursstammen. Varje vuxet rådjur bär över tusen fästingar som på sikt smittar ner människan, de äter upp trädgårdsväxter och orsakar mängder av trafikolyckor.

En ordentlig lodjurs- och vargstam skulle minimera det problemet och även få till resultat att flera människoliv sparades i de annars frekvent förekommande viltolyckorna. Att varg och lo äter upp jägarnas bytesdjur är givetvis förklaringen till att lobbyorganisationen Jägarnas Riksförbund lyckats förmå riksdagens ledamöter att gå med på denna vansinniga jakt. Partierna har ännu inte reagerat nämnvärt på alla anklagelser om korruption, möjligen tror de att kritiken tystnar om de själva inte bidrar som Andreas Carlgren tidigare gjort, hans deltagande i debatten blev rena katastrofen eftersom ministern presenterade minst en ny förklaring varje gång han träffade media.

AB: ”I dag startar årets lodjursjakt. Rekordmånga lo ska skjutas. På vissa håll i landet får jägarna betalt för att döda – 5 000 kronor per skjutet lodjur. Rekordmånga lodjur – 209 stycken – ska fällas i årets jakt som startar i dag. Naturvårdsverket sänker därmed kravet på att bevara 300 kullar per år till 250. Syftet med jakten är att skydda rennäringen i norr och att kontrollera antalet rovdjur i Mellansverige, enligt Naturvårdsverket.”

Förra gången man tillät jakt på lodjur så använde man fällor, och i några län blev det närmare en hundraprocentig överskjutning. Likafullt ska man testa dessa fällor i år igen eftersom man uppenbarligen inte kunnat utvärdera dem sedan förra jakten. Ett faktum är att kattdjuren for mycket illa, något som givetvis Naturvårdsverket känner till men bortser ifrån. Namnet på den statliga myndigheten borde givetvis bytas ut, och generaldirektören Maria Ågren borde redovisa vilka som agerat påtryckare för att denna jakt ska få ske.

Jägarkåren själv har sett till att ”av misstag” se till att vildsvinsstammen är återetablerad i Sverige, men de tar inte ansvar för att vildsvinshägnen var av så låg kvalitet att grisarna kunde rymma, och de begär att rådjurs- och älgstammarna ska vara mångfalt större än hur populationen skulle se ut om naturen själv fick sköta balansen. Det gör det förstås extra

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]Maria ÅgrenMaria Ågren, Generaldirektör Naturvårdsverket

anmärkningsvärt att se den statliga myndighetens namn, – Naturvårdsverket.

Sverige har uppenbarligen på delvis felaktiga grunder kommit att betraktas som en nation med relativt liten förekomst av korruption, men ser man på enskildheter i den svenska rovdjurspolitiken så kan man konstatera att den finns och att den är rejält utbredd. Min personliga uppfattning är att varje politiskt parti bör redogöra för sin inställning i rovdjursfrågan i god tid före valet så att väljarna vet vilka konsekvenser t.ex. en röst på Centerpartiet får, ett parti som kallar sig för ett miljöparti.

intressant Tags : , , , , , , , , , , , dn svd ab1 reflektioner k&å annarkia t
[/column]


14 svar till “Lodjursjakten och Naturvårdsverket?”

 1. Man räknar med att upp till 30% av rådjursstammen kan komma att svälta ihjäl i vinter. Det vore ju naturligtvis mycket bättre med en fungerande naturlig predation som rensar bort sjuka och svaga djur. Det finns ingen som helst anledning att ha en licensjakt på rovdjur. På SVA:s hemsida kan man följa lodjursjakten, det går ju inte lika fort i år, eftersom jägarna inte åker skidor, och då har svårt att ta sig fram i snön, men de har redan hunnit skadskjuta ett lodjur i Värmland.

 2. 32 lodjur fällda redan idag, tyvärr en påskjutning, ingen konstaterad skadskjutning, där man inte vet om djuret är skadat eller inte, det är alltid lika illa när det sker. Eftersök pågår och jag hoppas man snabbt får tag i djuret eller kan konstatera att det förhoppningsvis är oskadat.
  Det tyder på att det är gott om lo och att jägarna åker skidor, hur skulle man annars kunna spåra i meterdjup snö? Det är självklart jobbigare att jaga i djup snö än i tunt snötäcke, så det tar säkert mer tid än i fjol. Dessutom är tilldelningen lite större. Hoppas bara att rapporttelefonerna fungerar så att det inte sker överskjutning, det gör dom tydligen inte i alla län.

   • Visst fasen använder de skoter vad än jägarna säger. Det är ingen som åker skidor i dag i ospårad snö, det har inte isterbukarna kondition för.

   • Det är en delvis felaktig uppgift. Det har tidigare varit olagligt att bedriva jakt, spårning och ringning av rovdjur med hjälp av skoter, men nu är det tillåtet att använda motorfordon i spårningsarbetet. Det är fullkomligt idiotiskt! Dessutom undrar jag lite över samernas rennäring som bedrivits i 1000-tals år. Detta samtidigt som de svenska rovdjursstammarna har varit betydligt större än vad de är idag. Hur har det varit möjligt, och varför är det inte möjligt idag?!

   • För spårningen får skoter användas, det känns tveksamt tycker jag som jägare, skidor ska det vara.
    Det går nog inte att tjuvjaga på skoter, skulle aldrig godkännas av jaktledarna, jag tror heller inte att du skulle komma inom skotthåll för lo i skogen med hjälp av skoter.
    Sedan finns det kriminella individer, det finns det överallt, men att kalla dom jägare, det går jag inte med på.
    Rovdjursstammarna är idag större än någonsin i modern tid, vilket är glädjande. Tyvärr är den geografiska spridningen för liten och trycket där koncentration är högst är för stort.
    För att få acceptans för rovdjuren vilket är Jägareförbundets mål, Riksjägarna har uppenbarligen en helt annan agenda, så tror jag att man måste tillåta jakt på det mycket hårt reglerade sätt som sker nu. Sedan kunde man ju önska sig att lst satsat ordentligt på att få SMS-rapporteringen att fungera ordentligt.

 3. ”Risken” att missa att rapportera är mer än överhängande. Vi får tragiskt nog räkna med överskjutning den här gången också. Finns det något parti som har tagit tydligt avstånd från regeringens rovdjurspolitik? Det verkar oroväckande tyst från våra folkvalda.

 4. Läste nyligen att internationella naturvårdsorganisationer fördömer den svenska vargjakten. Man menar att en kvot på 200 djur är alldeles för lite för att säkra stammen. Skickar man dessutom ut tusentals skjutglada jägare i skogarna förstår man ju hur det måste gå.
  Och nu är det lodjurens tur att decimeras. Fällor får användas. Och att jaga med skoter. Vilken fegjakt!

 5. Åter bör ”Naturvårds”verket stå med skammens rodnad. Tänk att tillåta fällor, det är ju rena 1800-tal, som att behandla lodjuren som råttor! Säkert används skoter i jakten, förbud i ödemarker är svårt att kontrollera, inte ens lapparna åker väl skidor längre.
  Det är på tok för många jägare i skogarna, varför inte begränsa deras antal istället för de rovdjur som hör hemma där?
  Min röst i valet lägger jag på de dem som som värnar om djur och natur.

 6. Enligt dagstidningen NSD, ska det visst skjutas 24 lokatter i Norrbotten. Dessutom har visst enligt tidningen en koncessionssameby i Kalixtrakten utfärdat en belöning på 5000 kr per lo som skjuts inom ”deras” renskötselområde.

  Som norrbottning blir jag förbannad, enligt samer och andra som håller renar som husdjur drällande efter vägarna är tydligen hela norra Sverige ett enda gigantiskt renhägn. Lon är ett mycket vackert djur som jag vill se mera av istället för grannarnas tamkatter som tar våra flugsnappare och låter deras ungar sedan svälta ihjäl i boet. Flugsnappare som äter myggen på sommaren och gör tillvaron uthärdlig på bakgården. Tamkatterna får i alla fall mat hemma, det kan inte lodjuret. Den måste äta under vintern.

  Koncessionssamebyar är dessutom inte riktiga samebyar utan samerna där är bara drängar åt renägarna, så vad bryr dom sig ändå för?

  • Själv är jag etnisk Tornedaling. Det finns många som argumenterar här uppe vem som kom först, tornedalingen eller samen. Jag säger själv att saken aldrig är svart-vit. I södra Sverige (upp till dalarna troligen) skulle jag tro att nordborna var först (de som kallas för stalo i gamla samiska källor har jag för mig), här i norr vittnar många samiska och finska ortsnamn för en kulturell blandning. Märk väl att i gamla svenska källor kallas samerna för skrid-finnar, där finne menas med ”icke-bofast”. Finnarna i Karelen var välkända för sin teknik med att bränna och skörda och därefter flytta till nästa plats där de brände och skördade. Nordborna var erövrarna söderifrån, men detta kom stegvis. Jag känner själv människor med samiskt påbrå. Jag känner till och med de som säger sig ha blivit utsparkade från sin sameby eftersom de inte var ”renrasiga” nog eller inte hade renar. Åsikter går isär där.
   Som utflyttad tornedaling, eller historiskt kvän, är jag stolt över mitt ursprung, men man måste vara medveten om nyanserna i historien där finnar, samer och svenskar alltid haft sin naturliga plats i Sverige. Där måste man också vara ödmjuk mot naturen, eftersom vi lever mitt i den och i många fall har vi människor tagit på oss rollen som herrar över liv och död över alla levande ting på den här planeten.
   För att överleva måste vi ha en ödmjuk inställning. Det tror jag.

   • Dessutom bör vi inte sprida myter om andra som vi inte har några belägg för. Nästa inlägg med sådant kommer bara jag att läsa, ingen annan.

 7. Enligt dagstidningen NSD ska det visst skjutas 24 lodjur i Norrbotten, dessutom har en koncessionssameby i Kalixtrakten utfärdat en belöning på 5000 kr/lodjur som skjuts inom renskötselområdet. Då pratar vi om stora områden. Intressant med renskötarna som verkar anse att norra Sverige bör vara en enda gigantisk renhägn där renarna får drälla bäst de kan efter vägarna. Där djuren inte behövs ses efter men aldrig får störas eller jagas av andra än människor. Vi människor ska väl enligt den kristna tron vara skapelsens krona.
  Vi hållar tamkatter som jagar och dödar småfåglarna på bakgården, därmed blir det mera mygg och vi kan inte vara utomhus. Poetisk rättvisa?
  Lokatterna är ett synnerligen viktigt ekologiskt element i den norrländska naturen. Samerna och drängarna som kallar sig koncessionssamer (djurhållare åt de riktiga renägarna, icke-samer) är däremot så lååååååååååååångt borta ifrån naturen som möjligt. De kör med dyra skotrar, fyrahjulingar osv. Till och med helikopter.

  Dagens samer har totalt glömt sitt arv och respekten för naturen.