Ljuger Erlandsson och Carlgren om vargjakten?

Både Erlandsson och Carlgren har sagt att jakten inte kommer att gälla vargvalpar och djur som är för unga för att klara sig själva, likafullt talas det om att i Västra Götaland skjuta av samtliga (!) vargar i Kroppefjällsreviret.

TTELA.SE: ”– Vargen har förstört mitt liv både som lantbrukare och människa. Därför är länsstyrelsens förslag att skjuta av samtliga djur i vargreviret på Kroppefjäll mycket välkommet. Det säger Astrid Andersson som fick flera får dödade och rivna vid en vargattack på Kroppefjäll 2006.”

Så säger en kvinna som inte satsat tillräckligt på att skydda sina får, trots att hon får hjälp av skattebetalarna med kostnaden. Stängslar man in fåren på ett professionellt sätt så tar sig inte vargen in, man har dessutom möjlighet att se till att stängslet elektrifieras, men somliga fårägare anser inte att deras djur är värda den kostnaden.

Jag hade själv kontakt med en fårägare i distriktet för några månader sedan, det är en bloggare som anser att vargen bör utrotas helt eftersom han inte har råd att stängsla sina får. Hans blogg handlar om hans egen options- och aktiehandel.

En jägare yttrar sig i samma artikel som kvinnan, TTELA.SE: ”Thomas Johansson är jägare och jagar på Kroppefjäll. Han är även ordförande i Melleruds jaktvårdskrets: – Det är helt rätt att, som länsstyrelsen föreslår, gå in för att ta bort ett helt revir. Att ta bort enstaka vargar ger dålig effekt. Att man väljer Kroppefjällsreviret är också rätt. Sedan måste man ta de olika reviren i turordning annars uteblir effekten.”

”– Sedan måste man ta de olika reviren i turordning, annars uteblir effekten”, säger jägaren. Han föreslår således att en rödlistad och redan utrotningshotad djurart ska utrotas helt för att han ska få ha sina älgar och rådjur ifred. Det finns en hel del jägare som kallar sig för naturvänner, men det gör inte denna. Personligen blir jag närmast chockad när jag läser den sortens uttalanden, för kan man förstå att jägarna vill behålla sin jakt något så när opåverkad så har i vart fall jag inte någon förståelse för folk som uttalar sig för att en djurart bör – utrotas helt.

Men hela frågan faller tillbaka på regeringen, på Erlandsson och Carlgren. De har i olika sammanhang förklarat att jakten totalt ska omfatta 20 – 40 djur och senast i Ekots lördagsintervju gjorde Carlgren gällande att det i första hand var varglänen som skulle tillåta en begränsad jakt samt att genetiskt värdefulla djur skulle sparas, hur nu en jägare ska kunna se vilka gener ett djur har. Men nu talar Länsstyrelsen i Västra Götaland om att helt utplåna vargen i Kroppefjällsreviret, samtidigt som ordföranden i Melleruds jaktvårdskrets uttrycker en önskan om att man sedan ska fortsätta utplåningen av vargen i övriga revir.

Personligen kan jag tycka att en jägare med den sortens åsikter bör fråntas sina jaktvapen och licenser, samtidigt så bör man skärpa straffen för tjuvjakt rejält. Tjuvjägare är människor som sätter sig över våra lagar och förordningar och de gör det med vapen i hand, det är brott som är mycket allvarliga.

Själv blir jag förstås nyfiken på vad Erlandsson och Carlgren har tänkt sig när det gäller vargjakten. Är det ok att en länsstyrelse godkänner utrotandet av varenda varg i ett revir? Hur rimmar det med EU:s Habitatdirektiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992?

intressant Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ex ab svd Läs oxo: berglund jonas pamflett anna k&å annarkia loke rödam scraber sjökapten t

  20 comments for “Ljuger Erlandsson och Carlgren om vargjakten?

 1. 10 december, 2009 at 17:03

  Tack för att du tar upp ämnet. En katastrof för vår lilla vargstam om denna utrotning skulle tillåtas gå av stapeln.
  Hoppas nu att länsstyrelsen tar sitt ansvar inför kommande släkter för en artrik fauna i VÅRA skogar, ej enbart jägarnas lekplats.

 2. el persson
  10 december, 2009 at 17:20

  Hur går det med anmälan om brott mot habitatdirektivet?

  Jag tänkte hänga på.

  • 10 december, 2009 at 17:28

   Svenska rodjursföreningen, World Wildlife foundation, och Svenska Naturskyddsföreningen skriver en gemensam anmälan. Det blir troligen så att jag, plus förhoppningsvis ett stort antal andra bloggare, kommer att hänga på det genom att lägga ut ett brev på engelska som förklarar att avsändaren stödjer dessa organisationers anmälan. Man kommer bara behöva klicka på mailet och fylla på eget namn och mailadress.

   Så fort det blir klart så kommer jag att skriva om det, och när brevet är klart så kommer jag att lägga ut det.

   • 10 december, 2009 at 19:03

    Det låter utmärkt, självklart hakar vi på!

 3. 11 december, 2009 at 00:29

  Jinge skriver:
  Själv blir jag förstås nyfiken på vad Erlandsson och Carlgren har tänkt sig när det gäller vargjakten. Är det ok att en länsstyrelse godkänner utrotandet av varenda varg i ett revir? Hur rimmar det med EU:s Habitatdirektiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992?

  Det är väl inget konstigt i att regeringsmedlemmar effektuerar den rika elitens önskemål (varför ska de få utrota räven om den inte också ska få utrota vargen). Dels, varifrån får de pengar till sina valkampanjer? Dels, vilka belöningar tänker de sig efter att de valts bort tro? Bara att se på vem/vilka som belönade GP efter hans avgång och inte svårt att lista ut vad han belönades för.
  Den amerikanska situationen är här, dags att vi vänjer oss vid den saken.

 4. Erik
  11 december, 2009 at 11:01

  Den av folket tillsatta riksdagen tog i höstas ett historiskt beslut när man beslöt att i liten skala återuppta vargjakten efter 45 år med målet att konservera vargstammen på högst 210 djur. Observera att man inte bara tog beslut om vargjakt utan om rovdjursförvaltningen i stort. En helt ny politik som offentliga tjänstemän skall jobba efter fram tills man är klar med en konsekvensutredning 2012. Då kommer en översyn att göras om man behöver ändra riktlinjerna. Beslut kommer inte att fattas av påverkbara tjänstemän utan av en viltvårdsdelegation bestående av 5 politiker, i representant vardera från; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Delegationen styrs av landhövdingen.

  En del i den nya politiken är att rovdjursförvaltningen skall decentraliseras ut på länsstyrelserna där också kunskapen om de lokala förhållanderna finns. Det är alltså upp till länsstyrelserna att rekommendera om hur t.ex. vargjakten skall organiseras. Eftersom Västra Götaland tillhör det sydligaste länet där vargjakt skall bedrivas till vintern kommer de troligtvis få en mindre del av avskjutningskvoten. Detta är troligtvis grunden till att man vill ta bort alla vargar ur ett revir. Tar man en varg ur varje revir kommer man troligtvis inte se någon mätbar skillnad i antalet skador på tamboskap mm. och då är ju själva vitsen med vargjakt förlorad.

  När det gäller diskussionen om vargvalparna är det självklart en svår nöt att knäcka. Man vill inte börja jaga för tidigt med risk att skjuta bort föräldradjuren från beroende ungar, samtidigt vill man inte börja för sent, tänk på hur det blir om honan blir ensam försörjare till en valpkull om bara hanen skjuts. Jag personligen tror att tiden 2:a januari till 15:e februari är en väl avvägd jakttid för att minimera ovanstående risker, man har ju sett att ungvargar kan klara sig på egen hand och lämnar reviret innan de uppnått ett års ålder.

  För att återknyta till frågan om att ta bort ett helt revir kanske det är bästa sättet med hänsyn till vargens sociala struktur.

  • 11 december, 2009 at 11:20

   Beslut kommer inte att fattas av påverkbara tjänstemän utan av en viltvårdsdelegation bestående av 5 politiker, i representant vardera från; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Delegationen styrs av landhövdingen.

   Så du anser uppenbarligen att politikerna är MINDRE påverkbara än tjänstemän? Fem politiker, en från jakt & viltvård, plus en från naturvård, en från friluftsliv, en bonde, lokala näringslivet, samt skogsnäringen.

   Stackars vargar säger jag bara. Kul oxo att du har sån hög tilltro till politikernas opåverkbarhet. Den har vi sett exempel på när det gäller beslutet att skita i EU:s habitatdirektiv…

   En del i den nya politiken är att rovdjursförvaltningen skall decentraliseras ut på länsstyrelserna där också kunskapen om de lokala förhållanderna finns. Det är alltså upp till länsstyrelserna att rekommendera om hur t.ex. vargjakten skall organiseras. Eftersom Västra Götaland tillhör det sydligaste länet där vargjakt skall bedrivas till vintern kommer de troligtvis få en mindre del av avskjutningskvoten. Detta är troligtvis grunden till att man vill ta bort alla vargar ur ett revir.

   Den ”delen” av den nya politiken var ett direktiv som gavs till forskarna på BRÅ. Man hade redan beslutat sig för att skjuta av vargen, därför hade man beställt ett resultat som gav möjlighet att göra just det.

   Om Västra Götaland bara ska få ”en mindre del” av jaktkvoten och man på den ska skjuta bort en hel vargfamilj så rör det sig om 6-7 djur. Det betyder ¼ av den totala kvoten. Vad det innebär för Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland är lätt att inse. De ”riktiga” varglänen får skjuta färre vargar än Västra Göaland.

   … man har ju sett att ungvargar kan klara sig på egen hand och lämnar reviret innan de uppnått ett års ålder.
   För att återknyta till frågan om att ta bort ett helt revir kanske det är bästa sättet med hänsyn till vargens sociala struktur.

   Ungvargar som blir av med familjeförsörjarna för tidigt utvecklas med största sannolikhet till att bli problemvargar. En 8-10 månaders valp som plötsligt ska klara sig själv väljer gärna ett lättare byte även om det betyder att de är närmare människorna.

   Varghatarna har alltid hatat även politiker, men nu har vi fått se exempel på där politiker i den sittande högerregeringen beslutar om jakt på ett rödlistat rovdjur, och somliga blir så förtjusta att de säger att alla politiker plötsligen är opåverkbara.

   I ditt förra inlägg så länkade du till en artikel där en hund bitit en människa, kommer du fortsätta att vara lika seriös så åker du in i spamfiltret. ”- Bästa sättet med hänsyn till vargens sociala struktur”

   Så, du värnar om vargen nu då?? :-)

  • Maria Söderström
   11 december, 2009 at 11:34

   Det finns 349 politiker i Sveriges Riksdag. De behöver definitivt inte vara så många, kanske man ska starta licensjakt på de med?

 5. Erik
  11 december, 2009 at 13:58

  Svar på svaret:

  Ja, jag värnar om vargen och allt annat vilt, dock är jag inte främmande för jakt. Därför är jag positiv till ett beslut som både skapar acceptans och stärker vargstammens genetiska status genom omplacering och eventuell inplantering.

  Jag tror att Västra Götaland inte kommer få en så stor tilldelning som behövs för att ta bort ett helt revir, jag försökte bara förklara tankegången i resonemanget. Observera att detta bara är ett förslag från Länsstyrelsen i Västra Götaland, troligtvis kommer inte Naturvårdsverket att tillstyrka en så omfattade jakt (personliga spekulationer).

  Vad gäller politiker så är det väl själva grejen med dem att de förhoppningsvis jobbar för de frågor de gått till val på. Dock var det klumpigt sagt av mig att de inte är påverkbara, ingen politiker är ju så dum att han går emot vad den stora massan tycker.

  Alla har lika stor rätt att försöka påverka frågor man brinner för! Vi måste dock respektera varandras åsikter och föra en saklig debatt för att komma någonstans

  • 11 december, 2009 at 17:52

   Alla har lika stor rätt att försöka påverka frågor man brinner för! Vi måste dock respektera varandras åsikter och föra en saklig debatt för att komma någonstans

   Ett odjur av okänd art i Finland har inget att göra i en saklig debatt.

 6. Kurt
  11 december, 2009 at 14:37

  Hur har vargarna informerats om de nya reglerna? Vet de om vart länsgränserna går? En varg som är skyddad i ett län, kan vara fredlös om den gå över en länsgräns! En varg kan utan problem vandra 30-50 km/dygn. Lokala rovdjursförvaltningar är ett otyg.

  • 12 december, 2009 at 10:28

   Detsamma gäller f.ö. nationsgränser. Det klockrena exemplet är muren som USA bygger mot Mexico som får förödande konsekvenser för flera utrotningshotade djur i området (utöver konsekvenserna den får för latinamerikaners möjlighet till fri rörlighet)

   Lokala rovdjursförvaltningar kommer nog kosta mer än de smakar – har Carlgren och Eskil frågat pappa Anders Borg om pengar än?

 7. 11 december, 2009 at 18:18

  Där tror jag absolut att Kurt har en poäng!

 8. We´re all in it for the money
  11 december, 2009 at 18:19

  Det finns mycket kul i Televinkens (Carlgrens) förslag. De fem politikerna ska föreslås av landstinget, som ju knappast är vant vid att hantera jakt- och viltfrågor (förutom en och annan vådaskjutning förstås). Det är sannolikt att landstingen kommer att föreslå politiker som samtidigt är aktiva jägare och medlemmar i Jägarförbundet och LRF. I nästan alla andra frågor som länsstyrelsen hanterar kan landshövdingen ensam besluta. I viltvårdsdelegationerna blir han/hon bara en av tretton i jaktlaget! Gissa vilka som kommer att styra viltvården framöver – jägare, jord- och skogsägare och LRF. Undrar hur länge det dröjer innan delegationen i Fjollträsk kommer fram till att vargarna på Skansen skrämmer barn och därför bör avlivas…

 9. 12 december, 2009 at 10:24

  Sverige har väl redan blivit varnade av EU för vargjakten? Ibland är Sverige så pinsamma – vi klagar på syd- och östeuropeiska länder som inte lever upp till habitatdirektivet samtidigt som vi inte städar rent framför egen dörr först.

  Det är synd att media inte rapporterar mer om när Sverige bryter mot EG-direktiv. Hur många svenskar känner t.ex. till att Tjeckien är bättre än Sverige på att implementera EG-direktiv om luftföroreningar? Sverige har fått långt fler varningar än Tjeckien tack vare utsläppen på Hornsgatan i Stockholm (Europas miljöhuvudstad? ett skämt!).

  (f.ö. skulle det inte skada att media också nämner hur herrar Hökmark, Svensson och fru C.-Bildt röstar i Strasbourg – de har bl.a. röstat ned resolutionen om pressfrihet i Italien och även lagt konstiga röster om abort och homosexuella som rimmar illa med vad svenskar (”verklighetens folk”?) i allmänhet tycker.

  Jag tror och hoppas att väljare allt mer börjar uppmärksamma hur svenskarna faktiskt agerar i Bryssel och Strasbourg. PP och MP framgångar i valet i våras är nog ett tydligt exempel på det.

 10. Mats Eriksson
  21 december, 2009 at 12:03

  De där kriminella jägargängen skulle det vara skottpengar på. Skjut, Gräv och Tig, är som att höra Hells Angels valspråk.

 11. Dieselpower
  21 december, 2009 at 12:43

  Inlägg ska följa kommentarsreglerna. Inte berätta vad olika företag ska göra, det är bloggposten som ska kommenteras. / Jinge

 12. Mörk
  21 december, 2009 at 19:59

  Jägarmaffian är bara ett jävla pack!

  • andersson
   22 december, 2009 at 16:39

   Jag är himla glad åt att vi har varg i Lindesberg. Det förhöjer verkligen naturvärdet här i Bergslagen.

 13. Eriksson
  31 december, 2009 at 00:45

  Jag kommer göra allt för att få stopp på detta elände! Hoppas att fler tänker göra samma sak!
  STOPPA VARGJAKTEN !

Comments are closed.