Härdsmälta i Japan * 3 ??


Igår skrev jag om den oro jag kände inför en härdsmälta i kärnkraftverket i Japan som förlorat möjligheten till kylning. Då dök det genast upp självutnämnda experter som förklarade att de var naturvetare och att de minsann hade kompisar inom branschen och att ett kärnkraftverks eventuella härsmälta aldrig kan ta sig ut utanför själva reaktorbyggnaden. Nu har man trots denna ”säkerhet” tvingats att evakuera 45 000 personer, något som gör att vissa av dessa kommen-
terande här på sidan kommer att hållas hårt, för att inte använda starkare uttryck.

AB: ”Kärnkraftverket Fukushima drabbades av stora problem med nedkylningen och 45 000 personer inom en mils radie tvingades att evakuera, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Sent i går kväll kom uppgifter om att strålningen i ett kontrollrum i anläggningen Fukushima 1 är 1000 gånger högre än normalt.

– Jag har ingen information om vad det kan bero på eller varför. Det är inte bra och anläggningen har problem, men än så länge berörs inte allmänheten, säger Leif Moberg, forskningschef vid Strålskyddsmyndigheten.

Senare rapporterades att också anläggningen Fukushima 2, som ligger 11 kilometer söder om den första anläggningen, förlorat sin kylfunktion.

Enligt energibolaget Tepco kan man inte längre kontrollera trycket i några av reaktorerna. En talesman sade att man inte vet om det krävs ett kontrollerat utsläpp vid den här tidpunkten, rapporterar TT. Kort därpå rapporterade AP att Japan utlyst katastroftillstånd.”

Om strålningen är tusen gånger högre än normalt inom ett havererat kärnkraftverk så är det knappast ett större problem så länge det håller sig inom det avgränsade området. Men omvärlden har tidigare höjt ögonbrynen inför Japans utbyggnad av kärnkraften – just med tanke på jordbävningar eftersom hela Japan är ökänt för sin instabila berggrund. Men precis som i Sverige så har kärnkraftsindustrin hävdat att säkerheten är hundra procent, inte nittionio komma nio.

Vilka konsekvenser det kan bli på sikt för kärnkraftsindustrin är knappast svårt att gissa. Har man en kraftframställning som riskerar att skada både miljön och de omkringboende så har man satsat på fel metod när det gäller att tillverka elektricitet. Ingen kan förneka detta påstående eftersom området runt Tjernobyl kommer att vara dödskallemärkt i tusentals år antagligen. Nu löper Japan samma risk, nödkylsystemen fungerar inte eller enbart hjälpligt. I skrivande stund är det tre reaktorer som har problem, något som tydligt illustrerar osäkerheten med kärnkraft.

Miljöaktivister runt hela planeten vädrar morgonluft och kärnkraftskramarna kommer hitta på en massa nya undanflykter och vilja få in länkar till olika sidor som de tror ska stärka sin sak. Strålsäkerhetsmyndigheten säger till Aftonbladet att en härdsmälta inte skulle innebära några stora faror för omgivningen, möjligen har de inte förstått vad en härdsmälta är för något. I skrivande stund finns det risk för tre (!) härdsmältor enligt media.

it , , , , , , , ab1234567 ex123 dn123 svd12 gp1234 svt1


32 svar till “Härdsmälta i Japan * 3 ??”

 1. Observera! Läs de senaste rubrikerna INNAN du skriver en kommentar. Det visar sig att många kommentarer utgår från gårdagens situation, det är inte speciellt intressant och leder dessutom till missförstånd. I stället hamnar saken på mitt bord, jag måste avgöra kommentarens relevans och i vad mån den förvirrar. Därför kommer jag helt enkelt stryka kommentarer som jag uppfattar bygger på gamla och utgångna fakta.

 2. Nu blir jag besviken, Jinge. Du brukar vara väldigt hård med att kommentarer ska vara sakliga och sanningsenliga. Borde inte det gälla dig också? Tjernobylområdet är enormt mycket större än det utrymda i Japan och anledningen till att man utrymt här är för att man behövde släppa ut radioaktiv ånga. Tjernobyl var av en helt annan reaktortyp så det som hände där kan helt enkelt inte hända i Japan. Det är bara att läsa vad som hände bakom spakarna i Tjernobyl så inser man snabbt att det inte kommer att hända idag.

 3. Han menar väl att om skyddshöljet(runt en eventuell härdsmälta) håller så är det inga faror för omgivningen. Men vem vet hur mycket stryk den strukturen tagit av jordskalvet?

 4. (Om du inte misstycker flyttar jag denna kommentar hit, den passar bättre här.)

  Som vanligt när det gäller kärnkraft skall allt blåsas upp till oerhörda proportioner så snabbt som möjligt för att inte förlora tid när folk skall skrämmas upp och sensationer skall skapas. Trillar någon i en trapp i ett kärnkraftverk blir det till en härdsmälta i tidningarna verkar det som.

  Fukushima har sex enheter på sammanlagt 4.7 GW. Tre var avställda och resten stängdes av automatiskt när jordbävningen inträffade. Styrstavarna har alltså förts in i härden och kärnreaktionen avbrutits. Allt normalt så långt. När verket inte själv alstrar ström finns dieselgeneratorer och batterier som skall driva de kylvattenpumpar som skall kyla bort restvärmen i härden. Också normalt. Det som tycks ha hänt i Fukushima som är onormalt är att en dieselgenerator blivit dränkt av havsvatten från tsunamin och därmed har kylningen lagts på enbart batterierna, som räcker åtta timmar. Man arbetar nu för att lösa eltillförseln till kylsystemet.

  Således har inga strukturella skador på reaktorinneslutningen eller den sekundära inneslutningen inträffat, inte hittills i alla fall och det är osannolikt att det skall ske.

  De utsläpp som rapporterats så här långt är kontrollerade utsläpp av ånga för att sänka trycket i den drabbade reaktorn.

  Detta har givit upphov till 1000 gånger förhöjd strålning inne på själva anläggningen och åtta gånger förhöjd strålning vid kontrollstationen strax utanför verket. Hur sensationellt är det då? Är det Tjernobyl igen? Tja, folk verkar ju tro det, med idiotiska journalisters hjälp. Men tänk efter! Åtta gånger ”normal” strålning, vad menas med det? Vad är ”normal” strålning? Jo, ungefär ingenting. Multiplicera ungefär ingenting med åtta så blir det lite mer än ungefär ingenting, d v s jävligt lite med normalt språkbruk. Att man evakuerat folk beror knappast på denna förhöjda nivå i sig, utan att man vill försäkra sig om att kunna göra ytterligare tryckreducerande ångutsläpp om det skulle visa sig nödvändigt.

  Jag tycker det verkar som ett gott betyg till tekniken trots allt, så här långt. Vi talar om en YTTERST EXTREM situation med MYCKET BEGRÄNSADE skadeverkningar. När det hela är över kan vi göra sluträkningen, men så här långt ser det ut som tekniken håller måttet, trots dessa extrema påfrestningar.

  Det kommer säkert att bli en debatt efter detta, den tycks ju redan börjat, där kärnkraftens farlighet skall ältas i evighet av folk som sällan har tekniska kunskaper eller realistiska tankebanor. Ett tåg sveptes med av tsunamin. Massor av dödsoffer måste befaras. Ett kärnkraftverk (som driver de där tågen, väl att märka) utsattes för extrema påfrestningar som ledde till begränsade utsläpp, exakt hur mycket vet vi inte än, men skicka mig den där kepsen, Jinge så skall jag tugga i mig skärmen i alla fall om det blir några civila dödsoffer i Fukushima. Skall vi förbjuda kärnkraftverk eller tåg sedan?

  Man måste förhålla sig nyktert kalkylerande när det gäller risker man utsätts för, men tyvärr hjälper inte media till när man blåser upp saker till perversa proportioner.

  Jag tror japanerna klarar av detta på ett bra sätt. Jag tror dessutom att man ser mer nyktert på kärnkraften i Japan än på många andra håll, även efter denna tsunamikatastrof.

  För övrigt, innan jag stämplas som kärnkraftskramare, så är min favoritenergi för framtiden solceller. Där går tekniken fram rasande fort just nu och kommer att få bra ekonomiska förutsättningar inom kort. Men än så länge behövs kärnkraft, speciellt i nordliga trakter där solstrålningen är för klen.

  Bygg fler kärnkraftverk nu. Dom kommer att behövas.

   • Närå, jag har sett att flera raffinaderier brinner… har du? :-)

    När det gäller Fukushima tycks det som att mer ånga har släppts ut. Den där ”vita röken” är troligtvis kondenserad ånga.

    Är det något annat jag missat?

    • Diverse explosioner och pågående härdsmälta och utsläpp. Missa inte sådant i fortsättningen är du bussig!

     • Explosionen är antagligen något rör som drabbats av övertryck, då det inte finns så mycket annat som kan sprängas i ett kärnkraftverk, utsläppet är så vitt jag vet vattenånga som släpps ut

      sen är det väl bara en explosion som hörts?

  • Jag har ägnat en del tid åt att ”googla” på det här nu på morgonen. Samt ovanpå det spekulera lite:

   Antagligen är själva kärnkraftverket intakt och oskadat. Men kylvattensystemet har fallit ut. Vilket kan leda till en katastrof.

   Kylsystemet är ju inte någon ”rymdteknologi”. Tvärtom, det är helt elementär gammaldags teknik. Det består av en pumpstation och en mängd med rör. Stora rör eftersom det är stora vattenflöden det är frågan om. Ser man på bilderna av kärnkraftverket så står det på en höjd vid en strand. Då är det inte allt för äventyrligt att anta att pumpstationen befinner sig på en nivå under vattenytan. Medan nödgeneratorerna befinner sig uppe på landbacken.

   Det anges att nödgeneratorerna till pumparna inte funkar därför att de har blivit ”dränkta” av tsunamin. Strömförsörjningen från land har ju fallit ut så pumparna står stilla. Nödgeneratorerna påstås ha startat som de skulle men började sedan falla ut den ena efter den andra. En naturlig förklaring till detta är att det kommit vatten i smörjoljan när de stod under vatten (men det finns flera möjligheter). Så har vattnet fallit undan och nödkraften har automatstartat i och med att ”landströmmen” föll ur. Men med tiden skär de ihop om man kör med dem som de är.

   Som en andra möjlighet har man även batteridrift av pumparna, men batterier tar slut om man inte kan ladda dem och det uppges att man sysslat med långväga transporter av fler batterier. Och för att driva det här måste det vara väldigt stora batterställ.

   Det som det inte har sagts något om är huruvida rörsystemet är intakt efter jordskalvet. Men det skulle förvåna mycket om inte detta är byggt så att det tål jordbävningar. Dessutom funkade det hela i början så antagligen är det användbart. Däremot har det rapporterats att styr- och reglerutrustningen till systemet har blivit dränkt och inte fungerar.

   Den preliminära slutsatsen av hittills officiella uppgifter blir att kärnkraftverket var jordbävningssäkert. Däremot var inte dess kylsystem tsunamisäkert. Vilket i sin tur kan leda till att även kärnkraftverket går till h*****e. I brist på kylning kommer ett eller annat att gå sönder. Vilket nu tycks ha inträffat.

   Och här ligger min tveksamhet mot kärnkraften. Den är inte farlig under ”normala” omständigheter. Tvärtom är den en lösning på många av mänsklighetens problem. Men inget är säkert mot naturkatastrofer. Eller mot den som finner det nödvändigt att kasta en bomb på fel ställe. Och det omöjliga inträffar dess värre då och då. Skriver en som arbetat med underhåll och drift av stora tekniska anläggningar i 45 år och som många gånger har råkat ut för det som inte kan hända.

   Antagligen var själva kärnkraftverket intakt och oskadat. Nödkylsystemet gick också i gång som det skulle men tsunamin har skadat komponeneter i det systemet så det har fallit ut. Vilket orsakar en potentiell katastrof. Enligt principen om små tuvor och stora lass.

   • För ordningen skull:

    Man driver inga pumpar med batterier! Dom är till för att hålla kontrollsystemen igång vid en sk. blackout. (Annars vet man ju inget om anläggningen).

    Nödkylningspumparna är inte domsamma som dom ordinarie och det finns andra åtgärder man kan ta till (minns ngt om borinsprutning som en sista grej).

    Dieseldrivna generatorer skall gå i gång per automatik och är naturligtvis väl skyddade på olika ställen och inget kan göras utan ström!

    Men vi vet inget om vilka skador som uppkommit som hindrar….

    Jag vill påminna om att di svenske verken är från samma period.

    Och ALLT vi bygger har inbyggda fel som förr eller senare kallas den mänskliga faktorn när man inte kan skylla på jordbävningar ihop med tsunamis.

   • Jag kan berätta för dig vad som sannolikt hände med dieslarna, om jag får för Jinge. Jag har ingen referens, mer än att jag själv vet hur detta är konstruerat och sett det själv, om dock på andra japanska verk. Men detta kommer nog att visa sig centralt i den slutliga utvärderingen av den här incidenten.

    Jag tror också att detta kan vara intressant eftersom vi talar om ”the root cause”, alltså det grundläggande problemet som ledde till alla andra problem och utan vilket allt skulle gått bra.

    Dieselgeneratorerna startade och gick normalt i en timme eller så, men dom är också kylda av vatten från havet via en värmeväxlare. Detta system skadades av tsunamin. Det var alltså inte själva generatorenheterna som dränktes, som några varit inne på. Dom finns i säkert förvar. Det man inte förutsett var att deras kylsystem också kunde braka ihop i en tsunami. Om man har sett hur vattenintagen till dessa verk är konstruerade förstår man dels hur man kunde tro att det var ett säkert system och dels hur extrema krafter det måste varit som skadat dom.

    I ett normalfall skulle ju också verkat ha matats från det reguljära kraftnätet som man normalt levererar ström till. Men det var också utslaget av tsunamin.

    Det var alltså flera parallella system på rad som brast. Det skall till en extrem situation för det.

    Jag gissar att det kommer att byggas nödkylning för nödkraften på japanska kärnkraftverk efter detta. En stor damm en bit in på land eller nåt, kanske…

    • Du har troligen rätt….det visar sig så småningom.

     Men du repeterar vad jag skrev egentligen. ;)

     • Det visar sig som sagt om jag har rätt. Men jag tycker inte alls vi säger samma sak riktigt, jag brukar inte upprepa vad andra säger…

      …annat än som citat: ”Nödkylningspumparna är inte domsamma som dom ordinarie och det finns andra åtgärder man kan ta till (minns ngt om borinsprutning som en sista grej).”

      Är du säker på det där med pumparna? Det jag sett på de japanska verk jag varit på (både BWR och PWR, Fukushima är BWR vill jag minnas) är att man har tre pumpar varav en är redundant (”reserv” på journalistspråk). Man kör alltid två pumpar och om en stannar och den redundanta går in måste man reducera till 50% last enligt reglerna.

      Borinsprutning kan du glömma i detta fall. Sist jag hörde talas om den idén var med ASEAs SECURE för trettio år sedan ungefär. Men det var en typ av verk som bara skulle generera fjärrvärme om jag inte minns fel. Om det skulle fungerat i den typ av reaktor som finns i Fukushima vet jag inte, men jag tvivlar. Dock är det ju onödigt eftersom boret är till för att stoppa kärnreaktionen genom att ta upp fria neutroner, inte att kyla (om inte mitt minne sviker). Verket var ju redan automatiskt stoppat med styrstavarna som en säkerhetsåtgärd vid skalvet. Kylningen behövdes för att kyla bort restvärmen i härden.

      • Jo,jag kollade detta med boret och systemet finns i de svenska verken i syftet som du nämner.

       Jag minns inte alla detaljer från samtida svenska verk och visst fanns den sk 2av3 kopplingen på pumparna.

       Men nödkylning torde och borde vara separat hela vägen.

       Så vi torde vara på samma osäkra grund. ;)

       Crumpy old men. ;)

       Celsius väcker fö en del funderingar,alltså företaget.
       Jinge har min mail utifallat.

    • OK. Detta är väldigt intressant. Som Kalle B skriver. Visst låter det rimligt att man inte driver pumparna med batterier som en tredje driftkälla. Medan däremot batterierna används som ”back-up” till styr- och reglersystemen. Även om det nog vore tänkbart med likströmsdrivna pumpar, nödkraggar med likströmsdrift och gigantiska batteriställ som ett system för en sista utväg.

     Men den info som Celsius har att det skulle vara kylvattensystemet till nödkärrorna som inte funkar känns minst sagt besvärande. Den stöds av en av mina gamla elever som jag snackade med för några timmar sedan. Han jobbar i Japan och säger att den info de har fått är att huvudproblemet består i att kylvattenintagen till anläggningarna inte funkar som de skall beroende på all ”dynga” som har rivits upp av jordbävning och tsunami.

     Så framkommer att det finns tre pumpar varav två behövs i drift för att köra full last på anläggningen. Med tanke på allt som sagts om kärnkraftens säkerhetssystem så känns detta ganska tunnt. Som tekniker utanför kärnkraftindustrin menar jag att en bättre redundans inte skulle ha kostat särskilt mycket. Men å andra sidan när det är kraftförsörjningen som är problemet så hade det inte spelat någon roll.

     Samtidigt måste man hålla i minnet att det är ganska vanligt, snarare på gränsen till normalt, att inte reservkraften funkar på Svenska sjukhus när man faktiskt behöver den. Så varför skulle det funka bättre på ett kärnkraftverk.

     Det skall bli otroligt intressant att en gång i framtiden få reda på vad som verkligen har hänt. Det värsta är att sådana här ting har en otrolig förmåga att bli ”mörkade” så att inte sanningen kommer ut annat än i en begärnsad inre krets.

     • Tre pumpar med två i drift och en redundant räcker gott och väl.

      Att reservkraften på sjukhus och annat inte funkar är inte så konstigt. Det gäller inte bara
      i Sverige. Underhållsbrist. Man ids inte provköra dom. Jag vet ett exempel från ett köpcentrum (Sverige) där dieseln hoppade igång för första gången efter tolv år eller nåt. Den skar ihop efter ett par minuter i brist på smörjning. Det fanns bara tjärliknande gegga i tråget. Man hade glömt att man hade dieseln… Sådant händer absolut inte på några kraftverk, särskilt inte på japanska kärnkraftverk, det kan jag garantera! Man följer till och med löjligt strikta rutiner bara för att gå över en gata på de japanska verken.

      En lösning på reservkraftproblemet hade varit gasturbiner, dom behöver bara minimal kylning för sidosystem. Själva maskinen kyls av förbränningsluften. Resten kyls normalt med luftkylare. Sådana maskiner kan stå mitt ute i öknen och arbeta, långt från vattendrag. Finns i alla storlekar från hundratals MW till pyttesmå. APU’n som sitter i rumpan på varenda flygmaskin är ett exempel.

      Nu är det förmodligen så att även vattenintagen och kanske också värmeväxlarna till reaktorernas kylsystem har blivit igensatta. Jag har sett uppgifter om att man kanske tänker skicka in havsvatten direkt för att kyla och gå förbi värmeväxlarna. Då är verket förlorat för gott, men det är det ju vid en härdsmälta också.

      Hittills tycks ju reaktorn och inneslutningen hålla i alla fall.

      Uppsummeringen efteråt kommer säkert att visa på brister. Men om reaktorn och härden härden håller och de kontrollerade utsläpp som görs är de enda radioaktiva utsläppen så ser jag det som ett styrkebevis för tekniken som sådan. Naturen slår till med oerhörda krafter och det håller ändå, det är starkt.

      Att något skulle mörkas i utredningen efteråt håller jag för otroligt. Det finns inga incitament för det. Olyckan har inte uppstått p g a ”inre” faktorer utan ”yttre” – tsunamin. Ingen kommer att ha behov att skydda sig från kritik. Alla fakta kommer nog fram, tror jag. Dessutom finns lärdomar att dra för andra verk, som man inte kommer att vilja förlora.

      Japan borde kanske satsa på den enda energiformen som jag kan komma på som inte i sitt ursprung grundas på en kärnreaktion, nämligen geotermisk kraft. Då kunde man vända sitt geologiska läge till en fördel i stället.

 5. I det här fallet är det nästan uppenbart att media spridit förskönade bilder av händelseförloppen på Fukushima-anläggningarna, för att istället bilda opinion. DN rapporterade ”faran över” kl 18 igår och att läget var helt under kontroll, samtidigt som man plockade lösryckta citat från en svensk expert. Samtidigt såg jag på BBC och även Obamas framträdande, vilka båda under kvällen framställde situationen som fortsatt osäker.

  Nu på morgonen kan jag läsa på DN att härdsmälta befaras – i två olika anläggningar, varav vad jag förstår tre reaktorer på Fukushima 2 tappat kylningsförmåga. Om problemen på Fukushima 2 hörde jag inget igår – i och med att jag följt flera mediers rapportering misstänker jag att problemen där uppstått senare. Den drabbade Fukushima 1-reaktorn har man tydligen fortfarande inte kontroll över, och det är väl här risken för härdsmälta är som mest uppenbar. Vad jag minns nämnde en svensk expert siffrorna 2-4 timmar en härd klarar sig när vattnet kokat bort innan den börjar smälta…

  Att sprida galla i ledarspalten har tidningarna all rätt att göra, men när opinionsbildarna, som på senare år i ex DN, även fått diktera nyhetsrapporteringen, det är förkastligt!

 6. Jinge: Det har precis kommit uppgifter om en explosion vid Fukushima 1. Vit rök kommer från kärnkraftverket. Såväl Expressen som Aftonbladet skriver om detta.

  //Frekar06 (Fredrik)

 7. Detta är ett par världens äldsta reaktorer i drift (från början av 70-talet) vilket inte bådar gott i sammanganget.

 8. De japanska kärnkraftverken är byggda med ganska så stor inkapsling skulle en härdsmälta ske och inkapslingen är intakt kommer det läcka ut minimalt med radioaktivitet.

  Tjernobyl fick liknande inkapsling EFTER olyckan för att förhindra att mer radioaktivitet kom ut.

  Sen när det gäller el produktion så har väl japan inte så mycket val för att förse 130 miljoner människor med ström, många kärnkraftverk eller skrämmande många fler kol och oljekraftverk, för ett så stort invånar antal är vind och vatten inget att satsa på

 9. Från BBC: NHK TV carrying advice to people to protect themselves against radiation. Experts say people should cover their mouths and noses with wet towels. Exposed skin should also be covered and people should wash after coming indoors. People should also avoid vegetables and other fresh food, as well as tap water, until authorities give the all-clear.

  • På japansk TV visar de folk på gatorna försedda med munskydd. Jag tvivlar på att dessa hjälper mot radiakpartiklar…

 10. enligt kontrollerade former är vad nyhetsrapporteringen säger.

  eller har du några siffror på hur många Sievert dom släpper ut?

 11. För de som fortfarande tvivlar på allvaret i situationen: Amerikanska flygvapnet (!) flög igår in med någon sorts kylningsmaterial för att hjälpa japanerna få reaktorerna under kontroll. Såväl Obama som Hillary Clinton har bekräftat detta i livesändningar, svensk media har mig veterligen dock inte nämnt det.

  Japans premiärminister har också valt att åka till Fukushima för att följa förloppet, han väljer att åka just hit när läget är krisartat i stora delar av landet. Uppenbarligen är det här situationen är som mest krisartad.

  Gällande explosionen verkar ingen veta ännu exakt vad som hänt. BBC har video från explosionen och intervjuar någon som spekulerar kring möjliga scenarion. Vid värsta scenario, att det är en nukleär explosion, då kommer vi snart veta det då radioaktivitet snabbt kommer spridas.
  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12720219

 12. Nu har jag koll på blåsten. Svaga vindar på 1-3 m/s i alla möjliga riktningar omkring Fukushima. Näst bäst, efter vind utåt havet…

 13. Menar de då att det var ju det som hände i Tjernobyl inte har hänt? Vänta nu, det där ha jag hört förut!

  Klart det kan bli jävligt farligt, om det blir en helt okontrollerad härdsmälta då smälter ALLT runt omkring och det blir en enda hög med radioaktivt skräp (ihopsmält). Det får sen muras in (slutförvaring) för att skydda omgivningen men innan det har gjorts så är det kanska kraftiga strålningar som strömmar ut. Massor med människor som bor i närheten och som jobbar med detta kommer att drabbas av cancer.
  Sen beroende på kärnkraftverk och skicket det var i så har man ju reservkylning på reservkylningen och man kanske kan kontrollera det bättre (tänk Harrisburg) och det blir inte SÅ farligt.

  Men en härdsmälta är en härdsmälta är en härdsmälta. (och det är inte sannolikt att det händer…;)