Girighet orsak till oljeolyckan


[column width=”49%” padding=”2%”]
Idag uppger Dagens Nyheter och flera andra tidningar att den pågående oljekatastrofen i Mexikanska Golfen släpper ut 800 000 liter olja om dagen, en olja som beräknas nå kusten i Louisiana under detta dygn.

Händelsen visar definitivt på ett problem, ett problem som i sin förlängning har en koppling till ekonomin. Man är så angelägen om att skapa övervinster så att man inte investerar i den säkerhet som är nödvändig. Runt världen har vi en enorm mängd oljeriggar, riggar som förr eller senare inte kan pumpa upp tillräckligt med olja för att de ska vara lönsamma. Vad som händer med dessa är oklart, men vi kan utgå ifrån att en del av dem kommer stå kvar och läcka den olja som inte kunnat utvinnas med pumpar eller övertryck.

DN: Längs kusterna i Louisiana – och en rad andra delstater som också kan befinna sig i farozonen – kämpar invånarna för att skydda det känsliga växt- och djurlivet och den viktiga fiskeindustrin. – Vi närmas oss den här situationen på samma sätt som vi skulle göra innan en orkan kommer in över land, sade guvernör Bobby Jindal efter ett möte med ansvariga för oljebekämpningen till havs. – Vi måste hoppas på det bästa och bereda oss på det värsta, sade han.

Nu är denna olycka ingen naturkatastrof, men den är en katastrof för naturen precis som Exxon Valdez. Ett vulkanutbrott eller en jordbävning är naturkatastrofer, men inte olyckor som beror på människans tillkortakommanden. Alldeles oavsett vad som startade olyckan och branden på oljeplattformen så kan man utan tvekan konstatera att det var girigheten som ledde fram till den. Mammon är den enda guden och det är ironiskt att plattformen hette Deepwater Horizon, den borde istället ha hetat Deepwater Environment Bomb.

Här i Skandinavien borde vi oroa oss långt mer än vad vi gör. Det finns oljeplattformar i Östersjön, hur mycket olja de pumpar upp vet jag inte, men hur det ser ut i Nordsjön vet vi
[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]oljeolyckan

alla. Bitvis är det så många plattformar så att sjöfarten får åka omvägar. Och vad som händer när något större fartyg får maskinhaveri i dåligt väder törs jag inte tänka på. Dessutom kan man utgå ifrån att säkerheten blir allt sämre ju dyrare det blir att utvinna olja den vägen.

Det är mycket tveksamt om vi har resurser att ta hand om en större oljeolycka i Östersjön, ännu mindre troligt är det att man skulle kunna förhindra en oljekatastrof av det här slaget i något av våra större oljefält.

intressant Tags: , , , , , , , , , dn svd ex ab t
[/column]


8 svar till “Girighet orsak till oljeolyckan”

 1. Håller med dig Marianne, det vore bra om människan försvann från jorden snarast så att jorden och djuren fick försöka återhämta sig….

  • @Marianne & Britt

   Det är ett mörkt scenario ni målar upp; jag kommer nästan att tänka på Monty Python: ”Vem skall vara först ut från människosläktet att tas av daga för att rädda jorden?” :-)

   Oftast vill miljövänner begränsa andras liv innan de själv slutar flyga…

 2. Det är ganska liten risk med oljeplatrofmer i östersjön. Långt större problem är enorma mängder rysk olja som skeppas vidare till Europa med tankbåtar genom östersjön. Om en båt förliser eller skadas så är det adjö till östersjön som vi känner den. :-(

  • Jag har tänkt att skriva om det, jag har dessutom gjort lite research och pratat med Sjöfartsverket, Kustbevakningen och ett par till instanser. Man dödar Östersjön, ja, men forskarna tror att den kan återhämta sig efter trettio år. Klen tröst för oss 60+ …

 3. I Exxon Valdez så tog det väl 20 år innan skadestånden vart utbetalda och hela befolkningsgrupper vart utslagna.

 4. Nog har oljebolagen ett egenintresse av att hålla en hög säkerhetsnivå vid sina anläggningar: där ska ju högutbildad och dyr personal utföra komplicerade arbetsuppgifter – då vill du inte att de ständigt ska stå med ena foten i livbåten för att de fruktar för sina liv.

  Vidare så kan man bespotta det ”onda” storkapitalet hur mycket man vill men det är ju vår efterfrågan på deras produkter som möjliggör deras verksamhet från första början.

  • Tur då att det blir maktskifte i höst så vi får in en modern regering som förstått att olja är passé och att vi därför måste börja ställa om NU, inte ’någon gång i framtiden’ som finansminister Borg stod och flummade om i TV.