En korkad minister?


För en stund sedan lyssnade jag på Naturmorgon i radions P1. Jag kom på mig själv med att undra hur korkad en minister egentligen kan bli, och i det här fallet speciellt miljöminister Andreas Carlgren.

Han intervjuades i programmet (timme två) och försvarade det kommande beslutet att införa licensjakt på varg trots att tillväxttakten på den svenska vargstammen har halverats under 2000-
talet. I Spanien och Portugal, en yta som är ungefär lika stor som Sverige, så finns det omkring 2500 vargar. I baltstaterna finns det omkring 1000 vargar, då är att märka att Sverige har tre gånger så stor yta som dessa tre länder tillsammans. Skulle vi ha samma vargtäthet så skulle vi ha 3000 vargar.

Regeringens väntade beslut om licensjakt på varg innebär att hela föryngringen av vargstammen skjuts av, och det varje år framöver, detta trots att vi inte har fler än 200 djur. Flera tunga vetenskapliga instanser som Centrum för biologisk mångfald, Artdatabanken, samt Stockholms och Uppsala universitet har i sina remissyttranden avvisat möjligheten till storskalig vargjakt. Om regeringen fattar beslutet innebär det att Sverige bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv vilket får till följd att flera tunga instanser kommer att anmäla Sverige till EU-kommissionen/EU-domstolen.

Orsaken till att den svenska vargstammen inte ens ska få vara tiondelen så stor som den i baltstaterna eller Spanien/Portugal beror på att inflytelserika lobbygrupper får miljöministern att agera på ett sätt som rimmar mycket illa med hans titel.

Centerpartiet har genom åren försökt skaffa sig en miljöprofil, nu när de har ministerposter som jordbruk och miljö så struntar de helt i organisa-
tioner som Artdatabanken, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. En centerpartist som är med och beslutar om jakt på ett utrotningshotat djur, det är inte utan att man undrar om allemansrätten är hans nästa mål?


Andreas Carlgren, ute efter allemansrätten också?

i Andra om: , , , , , , , , , , , t ab

[tags]centerpartiet, varghatarna, andreas carlgren, artdatabanken, eu-domstolen, habitatdirektivet, eu-kommissionen, naturmorgon, allemansrätten, världsnaturfonden,naturskyddsföreningen, politik[/tags]


10 svar till “En korkad minister?”

 1. Ja man undrar. Carlgren har varit med och försämrat strandskyddet, en borgerlig miljöminister. Mycket borgerlig.

 2. Andreas Carlgren började sitt ministerarbete 2006, med att halvera anslagen till naturskyddet (naturskyddsområden, nationalparker och bidrag till privata markägare för att bevara natur). Då förklarade han att det i själva verket var en förbättring av naturskyddet, eftersom kvalitén nu, på något mystiskt sätt, skulle bli så mycket bättre (samma argument använder biståndsminister Gunilla Carlsson när hon skär ner biståndet). Sedan kom fiaskot med avskaffade skrotningspremier på äldre bilar, som gjordes om till ett kontantbidrag för köp av nya bilar, utan krav på skrotning av äldre bilar. Kärnkraftverken skall byggas ut, men ändå inte, i alla fall skall inte staliga pengar användas till utbyggnaden som inte skall ske, men eftersom det inte blir några kärnkraftverk utan staliga pengar, så blir det nog trots allt staliga pengar till utbyggnaden som inte skall ske.

  Och nu skall det slaktas vargar, och förvaltningen skall ske lokalt. Vi såg ju hur det fungerade i våras, när länstyrelsen i Värmlands län beslutade om skyddsjakt på en björn, medan länstyrelsen i Örebro län menade (korrekt) att samma björn uppförde sig helt normalt. Vi har redan problematiken med att alla rovdjur som oavsiktligt vandrar över till Norge skjuts, nu kommer samma sak att ske också i större delen av Sverige, i flera län har man ju redan ansökt om skyddsjakt på varg trots att det bara finns en enda varg i hela länet!

 3. Förutom vargslakten, så skall ju också lodjursstammen minskas med minst 20% (från 1500 djur), och länstyrelserna skall också få tillstånd att utrota de sista järvarna i Sverige. När det nu tidigare bedrivits skyddsjakt, så har man noga valt ut både jägare, och vilka individer som skall skjutas, nu skall den stora massan skjutglada amatörjägare ut och skjuta vilt. Det kommer inte att vara någon som helst kontroll på vilka individer som skjuts, utan de allra mest värdefulla kan lika gärna skjutas.

 4. Det ar smicker att kalla Andreas Carlgren for korkad nar han avse fatta sa befangda beslut.
  Vargar och bjorna har visat sig att endast attackera jagare med skjutklara vapen.
  Nar de hor nagon annan manniska flyr de omedelbart.

 5. Jag blev förvånad redan när han utsågs till minister eftersom han för mig är förknippad med den gamla ”åsa-nisse marxistiska” falangen. Men nu är det uppenbart att han bara är en marionett för centerledningen. Med en jordbruksminister från LRF så är det väl inte förvånande vilkas intresse som väger tyngst.

  Nej, när det gäller rovdjurspolitik ska jägare, bönder och renägare hållas kort. De är ensidiga, minst sagt.

 6. Detta låter ju helt vansinnigt. Vad är hans ”officiella” förklaring till detta? För handlar det nu om påtryck från lobbygrupper är det väl inget han skyltar med…

 7. Jag kan kommentera så här om Spanien. Det är otroligt jämnt skägg mellan de som inte har något emot vargarna och de som inte gillar dem. Väldigt förenklat kan man säga att det finns 3 grupper som är ungefär lika stora och det är de som inte har något emot vargarna, de som tycker att det inte är något fel på dem bara de inte kommer för nära människorna och de som gärna ser de utrotade.

  Dessutom är det rätt så svårt att prata om den här frågan med stadsbor. I Spanien är stadsbor stadsbor och lantisar lantisar. Då är det också stor skillnad på kunskapen om vissa frågor. Vargfrågan är en. Om det ens pratas om det på de ställen där det inte finns vargar, som platserna utanför norra Spanien.

  • Det är oxo så att man skickar ut 7-8-åringar att vakta fåren när det är varg i närheten. Vargen aktar sig mycket noga när det finns människor i närheten, själv är jag en av relativt få som sett varg i verkligheten ute i naturen (50 meter), och det var inte från ett bilfönster.

   Men vargen har alltid varit kontroversiell eftersom den ger sig på de djur som människan håller, det är likadant i baltikum. MEn folk är inte RÄDDA för vargen och påståendet om att vissa vill se den utrotad får du gärna styrka med en länk. DET är en helt ny uppgift för mig trots en spansk vän som kommer från ett vargtätt område.

 8. Jag tyckte från början att detta var ett förhållandevis vettigt val av minister. Visst, med tanke på det fantastiska järngäng med bland annat Odell, Stegö Chilò och Borelius i spetsen var ju inte konkurrensen direkt hård.

  Jag tror att Carlgren egentligen uppriktigt vill väl men är på tok för svag för att stå emot intressegruppers skrik vare sig det gäller exempelvis strandskydd, vargjakt, kärnkraft eller den globala uppvärmningen. Han vågar helt enkelt inte dra i bromsen, förhoppningsvis får vi en miljöpartistisk minister på hans post efter valet, som omedelbart kan dra i nödbromsen och förhoppningsvis till och med backa tåget några kilometer.