Är Saab av med maffian nu när det är KK?


Lars Carlström heter den man som företräder den maffiautpekade ryssen Vladimir Antonov. Han är tydligen anställd som Skandinavienchef för Antonovs ”bolagssfär” Convers group. Den mest konkreta beskyllningen jag har läst om Antonov i media är att någon av hans banker i Karibien skulle vara inblandad i penningtvätt, dessutom blev hans far skjuten, något som ansågs ha med rysk maffia att göra.

Lars Carlström företräder Antonov i Sverige och har varit talesperson för honom när det gäller affärerna som rör Saab, och nu skyller han Victor ”Munchausen” Mullers misslyckande som Saabs ägare på – massmedia.

Lars Carlström/AB Debatt: ”Den allt mer tillspetsade mediala rapporteringen runt Saab påverkade med all sannolikhet tingsrätten i Vänersborg att fatta ett beslut som går stick i stäv med ett rationellt tänkande. Man har vikt sig för den journalistik som anser att Saab måste läggas ner.

Alla som arbetar och verkar för ett livskraftigt Saab har generellt utmålats som mindre hedervärda personer som enbart är ute efter att berika sig själva. Vem som är värdig att tillvarata bolagets intressen förtäljer inte journalistiken, man ser hellre en ödeläggelse än att någon ska tillskrivas förtjänsten för att Saab överlever.”

Till skillnad från Carlström så tror jag inte för ett ögonblick på uppgiften om att tingsrätten i Vänersborg skulle döma på något annat sätt om mediebevakningen var annorlunda. Skulle det framkomma att olika intressenter hade maffiakontakter med både rysk och kinesisk maffia, hur det än är med dessa beskyllningar, så tror jag att tingsrätten bortser från detta och koncentrerar sig på de fakta som ligger på bordet. Har Saab en kvalificerad insolvens eller inte?

Har man inte ens råd att betala ut löner till de 4000 anställda så är företagets insolvens mer än kvalificerad, den är monumental. Det vore rent brottsligt att driva verksamheten vidare, något som skulle strida mot svensk lag. Dessutom finns det uppgifter som kan tyda på att Saabs affärer kan behöva utredas av polismyndigheten, då närmare bestämt ekobrottsmyndigheten.

Min egen uppfattning är dessutom att det aldrig varit avsikten att driva Saab vidare, jag tror personligen att man bara velat lugga svenska skattebetalare på drygt två miljarder kronor, något som gör att uttrycket lugga känns lite malplacerat. Jag känner inte till fakta i ärendet och jag är säker på att regeringen inte har något intresse att redovisa sådana som talar emot regeringens handläggning. (forts..)

Det är givetvis en svår dag för alla företagets anställda, men ingenting kan vara bättre än att bli av med Muller och hans affärskamrater. Nu kan lönegarantin träda i kraft och lokala och nationella myndigheter kan ta itu med frågan om de anställdas vidare öden och äventyr. Jag anser att konkursen var det bästa som kunde hända.

it Andra om: , , , , , ab1 ekot svt ex1 gp dn1 svd e24


2 svar till “Är Saab av med maffian nu när det är KK?”

  1. Det är knappast svenskar som uppfunnit dessa rykten.

    Ett bilmärke som ingen vill köpa överlever aldrig, det måste finnas kunder om man har en bilfabrik.

  2. Tycker mest Antonov är tröttsam när han gång på gång går ut och kritiserar regeringen – han försöker bara hetsa regeringen att subventionera investerarnas vinst. Hade Müller och Antonov haft en mer seriös och solid verksamhet så hade de kunnat bedriva den utan regeringsstöd.