Vems syften tjänar ISIS?


DN skriver idagUSA utvidgar flygattackerna till Syrien i kampen mot Islamiska staten, IS. I ett tal till nationen natten till torsdagen svensk tid sa president Barack Obama att USA leder en koalition som på bred front ska förinta IS. Vi kommer att jaga terrorister var de än befinner sig. Och detta är en kärnprincip i mitt presidentskap: För den som hotar USA ska inte finnas någon säker tillflyktsort, sa USA:s president Barack Obama i sitt emotsedda tal till nationen.” Liknande information finns i andra massmedia.
Låt oss genast slå fast att USA inte har någon rätt att anfall ISIS i Syrien utan den syriska regeringens godkännande enligt FN-stadgan. Ett anfall är egentligen en krigaförklaring mot Syrien som de senaste två åren utgjort huvudkraften i världen på marken i den väpnande kampen mot ISIS, al-Qaida och liknande organisationer. Av mottagaren av Nobels fredspris i så fall.

Men vilka har stött framväxten av ISIS? Finns någon stat som rentav tjänar på det? Detta diskuteras i detta blogginlägg.

På nätet och i massmedia finns olika uppgifter om vilka som stödjer ISIS. Atta många uppgifter är osäkra är förklarligt. Det är krig och hjälpen kan vara mer indirekt via ”stöd till rebeller i Syrien” eller mera direkt. Det är synnerligen sannolikt att en betydande del av USA:s ekonomiska och militära stöd till rebellerna i Syrien, som (sannolikt ofullständigt) dokumenterats av bl.a. ledande tidningar i USA som New York Times, i praktiken nått de dominerande extremistiska grupperna som al-Qaida, al-Nusra och IS(IS). Till detta bidrar att flera ”moderata” rebellgrupper bl.a. i den av USA & Co skapade (och av Carl Bildt, Kildén & Åsman m.fl. omhuldade) ”Fria Syriska Armén” enligt flera rapporter gått över till de extremistiska grupperna.
ISIS trupper med flagga images

ISIS har sitt ursprung i en rebellgrupp, som bildades 1999 och framträdde efter 2003 års amerikanska invasionen av Irak. Den leddes av Abu Mus’ab al-Zarqawi, som 2004 bildade al-Qaida i Irak (AQI). Efter al-Zarqawis slutliga död i en amerikansk flygräd 2006, USA-offensiven 2007 och programmet för muta sunnitiska stamledare att avstå från motståndet mot den amerikanska ockupationen upplevde AQI en period av nedgång, men återhämtade sig sedan inbördeskriget i Syrien startade 2011. Den nye ledaren, Abu Bakr al-Baghdadi, skickade soldater att delta i Jabhat al-Nusra i Syrien samtidigt som man döpte om organisationens kontingent i Irak till Islamiska staten Irak (ISI). Många uppgifter är osäkra. Man har tydligen god ekonomi, och uppges ha kommit över 429 miljoner dollar i Mosuls centralbank, och man har bra och avancerade vapen. I DN Debatt 27/8 finns artikeln ”Extrem tolkning av islam bakom IS destruktiva välde” av religionshistorikern Eli Göndör som påpekar att ”IS tolkning av islam har i skarpaste ordalag fördömts av Arabförbundets 22 medlemsstater och Egyptens med inflytelserika religiösa tjänsteman, stormuftin.” (http://www.dn.se/debatt/extrem-tolkning-av-islam-bakom-is-destruktiva-valde/)

USA har genom sitt brutala angreppskrig i Irak och sitt krig via ombud i Syrien skapat en grogrund för extremism och terrorism. Genom att försvaga motkrafter mot detta (ett självständigt Irak och ett Syrien utan utländsk intervention) har USA gynnat terrorismen. Jag har i flera månader i flera blogginlägg hävdat att om USA menar allvar med sin kamp mot terrorismen så borde man stödja och inte bekämpa Assad och Syriens armé. Inte alls oväntat meddelar tidningen ”The Independent” och andra massmedia att USA nu etablerat samarbete med Syrien med underrättelseinformation om dessa grupper. (Och jag skulle inte alls bli överraskad om USA tydligt närmare sig Iran för att öka sitt inflytande i Mellanöstern och slippa att så tydligt vara en bundsförvant till brutala apartheidstaten Israel).
ISIS territorium 1406

Att USA börjat bomba ISIS har föga med humanism att göra – i så fall hade man stött Assad och de kristna i Syrien. De irakkurdiska ledarna har sedan början av 1990-talet varit både USA:s och Israels trognaste allierade i Irak. Området är strategiskt viktigt och där finns stora oljetillgångar som utvinns av västerländska bolag. Bakom allt står imperialismen, som beskrivits och diskuterats i blogginlägg och i bokform nyligen.
USAbok framsida-1

* Men ISIS har vuxit inte bara genom att USA & Co försvagat deras motståndare – man har också fått direkt stöd från USA:s allierade!

Turkiets stöd till ISIS behandlades i ett tidigare blogginlägg 26/8.

* ISIS befästningar har flera befästningar nära de turkiska gränserna.
*Enligt Orhan Kemal Cengiz, en turkisk dagstidningsjournalist ”var Turkiets stöd avgörande för jihadisternas möjligheter att komma in och ut ur landet”. ”I tron att jihadister skulle säkerställa att Assadregimen i Syrien snabbt skulle falla sönder stödde Turkiet jihadisterna” skriver Cengiz, ”först tillsammans med Västvärlden och vissa arabländer och senare trots deras varningar”.

* Turkarna tillhandhöll huvuddelen av ISIS finansiella tillgångar, logistik, träning och vapen. Turkiska invånare nära den syriska gränsen berättar om turkiska ambulanser som kör till stridszonerna mellan kurder och ISIS och därefter evakuerar skadade ISIS-krigare till turkiska sjukhus.
* En turkisk oppositionspolitiker beräknar att Turkiet har betalat $800 miljoner till ISIS för oljetransporter. En annan politiker släppte information om att turkiska soldater i aktiv tjänst tränar ISIS-medlemmar.
* Bedömare menar att ISIS är villigt att acceptera turkiskt stöd samtidigt som man ser den islamistiska premiärministern och hans landsmän som kafirer (otrogna) som behöver lära sig den sanna Islam.
* Det turkiska stödet till ISIS kan bero på att Ankara vill eliminera två syriska politiska statsbildningar, Assadregimen i Damaskus och Rojava (den framväxande kurdiska staten) i nordost.

Erdogan & Obama

Det finns olika bedömningar om stödet till ISIS och ISIS geopolitiska roll. Det är svårt att bilda sig en säker uppfattning, då tillförlitligheten hos olika källor är svårbedömbar. Jag återger nu dels en bedömning av professor Michel Chossudovsky (MC) vid Globalresearch som menar att USA och NATO varit aktivt involverade i stöd till religiöst extrema terrorister sedan länge och dels en artikel i en tidning i Iran med delvis annat fokus och kompletterande information.

* Enligt MC:s artikel i Globalresearch blev NATO i början av kriget i Syrien aktivt involverat i rekryteringen av tusentals muslimska soldater i samarbete med den turkiska överkommandot, enligt israeliska underrättelsekällor. Den turkiska armén skulle utbilda dem och säkra deras passage in i Syrien. (Debkafile, 31/8 2011). Även brittiska och franska specialstyrkor har aktivt tränat syriska rebeller i Turkiet.

* Enligt Israels underrättelsetjänst har Nato en nyckelroll i leveransen av vapen till al-Qaida anslutna rebellerna i Aleppo regionen. De första leveranserna landades 17/6 2013 och innehöll olika avancerade vapen som överfördes till rebellstyrkor i södra Syrien och Aleppo i nordväst. (Debkafile, 18 juni 2013)

President Obama och premiärminister Cameron sa vid Nato-toppmötet nyligen i Wales att ”Vi kommer inte att vackla i vår beslutsamhet att konfrontera den islamiska staten … Om terrorister tror att vi kommer att försvagas inför deras hot de kunde inte vara mer fel.” (Barack Obama och David Cameron, op ed i London Times 4/9).

* Men utan dessa rebeller faller kampen mot terrorismen samman eller försvagas – de tjänar USA: strategiska intressen att ha en demoniserad motståndare för att vinna inflytande i olika länder menar M Chossudovsky (MC). Jag finner detta troligt.
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ

Han menar att det pågår en propagandakampanj är att använda hotet från ISIS som förevändning och motivering att ingripa militärt i en ”humanitär” ”Responsibility to Protect” (R2P)- operation för att öka inflytandet av USA & Co i Irak och Syrien.

Chossudovsky anför vidare att Israel har gett en fristad för al-Qaida anslutna rebeller inklusive ISIS och Al Nusrah rebeller i de ockuperade Golanhöjderna samt påminner att al-Quaida tillkom med USA:s aktiva stöd.
Han nämner också att CNN Report 9/12 2012 uppgav att USA och vissa europeiska allierade använder försvarsindustrier för att träna syriska rebeller om hur man ska hantera kemiska vapen i Syrien sa en högt uppsatt amerikansk tjänsteman och flera ledande diplomater till CNN.

Nyhetsbanken har återgivit en artikel i Tehran Times 24/8 med intressant kompletterande information. Artikeln har säkert påverkats av att shia dominerar i Iran, och närmast ses som en dödsfiende av ISIS. Ett axplock ur artikeln:
* Yuram Abdullah Weiler, Colorado, USA, menar att det enda sättet för USA att övervinna hotet från ISIS är att avbryta sitt stöd åt Israel, upphöra med den omstörtande verksamheten i Syrien och sluta fred med Iran, den enda regionala makt som kan besegra ISIS.

* Den saudiske prinsen Bandar bin Sultan var tungt involverad med att beväpna terrorister i Syrien och Irak under sin tid som chef för den saudiska underrättelsetjänsten. Bandar, som varit ambassadör i USA i 22 år, anställde rader av terrorister för att utföra uppgifter åt USA och Saudiarabien.

* Qatar har varit den främsta logistikleverantören till extremister som försöker störta president al-Assad. Enligt New York Times hade Qatar till och med 2013 levererat 85 flygplanslaster vapen och förnödenheter till extremisterna i Syrien, medan Saudiarabien svarat för 37 flygplanslaster. Turkiet tjänar som logistisk bas. Qatar sponsrade uppror i Syrien så snart Gaddafi hade dödats i Libyen i oktober 2011. I januari 2012 tillkännagav Quatars ledare Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani på CBS nyhetsprogram ”60 Minutes sin strävan att störta den syriska regeringen. I detta syfte upprättades en militär ledningscentral i den turkiska staden Adana, som är platsen för den stora amerikanska flygbasen i Incirlik, som också kan vidarebefordra Washingtons stöd.

* Trots varningarna har USA och dess västallierade beväpnat och utbildat extremister för att destabilisera regeringar i bland annat Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.

* USA har tillsammans med sina saudiska, qatariska, turkiska och västallierade skapat ett okontrollerbart monster med uppemot 50 000 soldater som kontrollerar ett område stort som Belgien.

* Faktum är att ISIS utgör inte bara ett omedelbart hot mot Syrien, Libanon, Irak och Turkiet. Dess snabba framväxt som en regional aktör äventyrar även saudiska intressen, vilket tyder på ett närmande till Teheran skulle vara klokt, men Riyadh fortsätter att excellera i iranofobisk retorik.
CIA imagesCAC2LEWL

* Men ISIS/ISIL kan i själva verket vara ett ombud för CIA och Mossad, menar artikelförfattaren. USA-senatorn John McCain har fotograferats tillsammans med ISIS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi, som enligt källor från Edward Snowden avslöjats som en helt annan person, en viss Simon Elliot, agent för Israels underrättelsetjänst Mossad.>/strong>

Hur det än ligger till med den saken kommer USA:s bombningar inte kommer att fixa problemen i Irak. För det krävs en total omläggning av politiken – stöd åt regeringen i Syrien, som enskilda kongressmän i USA har föreslagit, och ett samarbete med Iran.


i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 2013 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 2013 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  9 comments for “Vems syften tjänar ISIS?

 1. Oscar
  11 september, 2014 at 18:56

  ISIS har hotat nästan alla utom ETT land – Israel. Det säger allt om vems agendan ISIS för.

 2. 12 september, 2014 at 10:58

  Vem är emot internationell rätt?
  ”Both the Chinese and Russian foreign ministries have issued statements saying that the fight against militants in the Middle East still needs to conform with international laws. Said Chinese Foreign Ministry spokesman Hua Chunying: ”We hold that in the international struggle against terrorism, international law should be respected, as well as the sovereignty, independence and territorial integrity of the countries concerned.” (http://www.straitstimes.com/news/world/middle-east/story/us-plan-strike-syria-criticised-china-russia-20140912)

 3. 12 september, 2014 at 11:00

  Artikeln ”Den nyttige fienden” från Norge rekommenderas
  (http://radikalportal.no/2014/09/12/den-nyttige-fienden/)

 4. Gammal krigare
  13 september, 2014 at 09:00

  Har inte Abu Bakr al-Baghdadi suttit fängslad i USA ganska så nyligen men frisläppts och skickats till Syrien?

 5. 13 september, 2014 at 10:52

  På ledande plats i New York Times skrev 11 september Bruce Ackerman, professor i statsvetenskap och juridik vid elituniversitetet Yale ”PRESIDENT OBAMA’s declaration of war against the terrorist group known as the Islamic State in Iraq and Syria marks a decisive break in the American constitutional tradition. Nothing attempted by his predecessor, George W. Bush, remotely compares in imperial hubris.”

  Dvs. Obama överträder USA:s konstitution än värre än president GW Bush. Någon som väntar sig någon debatt om detta i svenska massmedia? Vad sysslar våra professorer i statskunskap med?
  (http://www.nytimes.com/2014/09/12/opinion/obamas-betrayal-of-the-constitution.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=c-column-top-span-region&region=c-column-top-span-region&WT.nav=c-column-top-span-region&_r=1)

Comments are closed.