Vårt plutonium till det mest krigiska landet !?


Idag skriver Carl Bildt en debattartikel i Dagens Nyheter, han gör det för att förklara varför han sänder iväg svenskt plutonium till USA, världens i särklass mest krigiska nation.

Bildt i DN: ”Nyligen lämnade ett fartyg Sverige under stor diskretion och med en unik last ombord. Efter beslut av regeringen skeppades det sista vårt land hade av ur spridningssynvinkel farligt kärnämne iväg för slutligt och säkert omhändertagande.

Vad det handlar om är i första hand cirka 3 kilo plutonium som har sin bakgrund i svenska forsknings- och utvecklingsprogram på det nukleära området, främst under 1950- och 1960-talen.

Huvuddelen av materialet kommer från upparbetat bränsle från den sedan länge nedlagda Ågestareaktorn i Huddinge. Materialet har använts i bränsleforskning.”

Dessutom det enda landet som någonsin använt kärnvapen mot civilbefolkningen, i Hiroshima och Nagasaki. Idag använder man utarmat uran i sin ammunition vilket också leder till genetiska skador, fosterskador och fördärvad miljö. Men andra ord så är det rätt naturligt att Carl Bildt förklarar varför vi skeppar plutonium till USA, problemet är bara att förklaringen inte duger. Man kan ju kika på listan på länder som USA bombat EFTER andra världskriget om man inte förstår vad jag menar.

Några länder som USA bombat: Kina 1945-46, Korea och Kina 1950-53, Guatemala 1954, Indonesien 1958, Kuba 1959-1961, Guatemala 1960, Kongo 1964, Peru 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Kambodia 1969-70, Guatemala 1967-69, Grenada 1983, Libanon 1983, 1984, Libyen 1986, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 1987, Panama 1989, Somalia 1993, Bosnien 1994, 1995, Sudan 1998, Jugoslavien 1999 Afghanistan 1998-? Irak 1991-? Pakistan 1998-? Libyen 2011…

För att ta ett busfärskt exempel, för även om det inte är allvarligt menat så finns det många länder som inte angripit något annat land på flera hundra år. Listan på USA:s angrepp kan göras längre än den som jag räknar upp, och till det landet skickar vi – Plutonium. Det enda rimliga vore givetvis att vi tog hand om vårt avfall själva, och att sända det till Amerikas förenta Stater känns rent absurt.

it Andra om: , , , , , , dn12 svt svd1 sr ab12 gp


20 svar till “Vårt plutonium till det mest krigiska landet !?”

 1. Dessutom har USA under Obama rustat upp USA:s kärnvapenprogram, och USA är det enda landet som hotar att använda kärnvapen. Utan USA:s stöd skulle krigiska Israel ej ha kärnvapen. Det finns belägg för att USA:s regering använt restavfall från kärnreaktorer och kärnvapen i uranvapen som orsakat allvarliga missbildningar och cancer, och att det mycket giftiga plutoniet i kärnavfallet starkt bidragit till det.

  • Enda landet som hotar att använda kärnvapen stämmer ju inte riktigt… Indien, Pakistan, Nordkorea, Israel, Frankrike och Ryssland har skramlat från och till de senaste 10 åren; Britterna är nog mer försiktiga (och måste nog gå genom USA ändå har jag för mig) och Kina har jag ingen aning om men de skulle nog använda det om det behövs.

   USA är enda landet som använt kärnvapen mot människor, det är sant däremot. Det var kanske det du menade?

   De är dock på väg att inleda samtal med Ryssland om att båda nationerna ska minska sin arsenal.

 2. Syftet är att få bort plutonium från ”marknaden”. USA lär kunna skydda substansen bättre än Sverige och har redan kärnvapen. Den alternativa risken är att plutoniumet skulle blivit stulet från Sverige och hamnat i felaktiga händer.

  • Sverige har givetvis möjlighet att förvara Plutonium så att det inte stjäls. Men jag förstår att det gör ont i hjärtat på dig när man kritiserar högern, men det är ditt problem, testa att exportera hjärtat!

   • Men hur då, vi har nästan hela försvaret borta i Afghanistan. Hur du får det till en högersynpunkt förstår jag inte. Utländska makter har mycket bättre insyn i vårt skydd än svenska medborgare. Jag tänker på ett pragmatiskt sätt att det är bättre att plutoniumet hanteras säkert.

    Det är synd att vi inte klarar av att hantera det själva. Men regeringen verkar ju inte själva tro på sin förmåga eftersom de ju skriver ”Efter beslut av regeringen skeppades det sista vårt land hade av ur spridningssynvinkel farligt kärnämne iväg för slutligt och säkert omhändertagande.”

     • Problemet är att politiken inte skulle vara så mycket annorlunda med en rödgrön regering. Personregeringen var också mycket USA-lojalt. Alliansen har ju bara fortsatt den linjen. Mycket av den politiska debatten i Sverige är mest retorik, men politiken består. Sverige har under 25 år haft den mest nyliberala politiken i världen oavsett politisk färg på regeringen. Ett talande exempel på det är de rödgrönas skuggbudget från maj 2010 som i stort var identiskt med alliansregeringens politik.

      • ianto, det är ingen före Bildt som skickat uran till USA – och före det arbetat som amerikansk agent för att stödja ett orättfärdigt krig mot Irak, så det är faktiskt en stor skillnad. Hur gärna du vill förminska den.

     • Det intressanta är väl hur man försvarar än att man gör det? Eller är det en principsak för dig? suck…

      Jag tycker det är spännande tider nu: vapenfabrik/mörkläggning om Saudi + skeppa förbrukat uran…det känns som kalla kriget :D :D :D

 3. Jag läste att Ryssland fortfarande har fler kärnvapen än USA. Det gör att jag kan sova lite bättre om natten med vetskapen att USA inte anfaller oss!

  • Sovjet, och sedermera Ryssland, har aldrig haft fler kärnvapen än USA, däremot har man varit starkare på konventionella vapen.

   Tittar man på en karta så förstår man snabbt varför. Sovjet kunde lätt ta Europa om det blev en storkonflikt, utan kärnvapen. Därefter var det stopp, interkontinentala landsättningar funkar inte logistiskt, med eller utan kärnvapen.

   • Både Ryssland och USA har omkring 6000 aktiva kärnvapen (Ryssland ngt fler). 1985 hade Sovjet omkring 16000 aktiva och USA hade 9000. Jag vet inte var du fått ifrån att Ryssland aldrig haft fler kärnvapen än USA.

 4. Det är galet att skicka plutonium till USA, framförallt med tanke på hur historien ser ut. Skämmigt är rätt ord.

  • Och ytterligare med tanke på historien ser ut, så finns ju risken att plutoniet hamnar i Israel.