Vad händer i EU efter onsdag?


Nu ska EU-ledarna träffas ytterligare en gång för att diskutera hur man ska kunna tvinga EU:s skattebe-
talare rädda bankerna inom unionen. Problemet är givetvis mer komplext än det skulle vara om det bara var Grekland som hade lurat EU för att komma med i Unionen, en mängd länders banker är direkt bero-
ende av att skattebetalarna räddar dem eftersom de själva har mängder av pengar utlånade till Grekland.

När EU vill skapa en EU-obligation eller om de kallar det Euro-obligation så är det på grund av svårigheterna att framställa egna EU-Statsskuld-
växlar. En svårighet med det sistnämnda är förstås att EU inte är någon stat, och även om det verkar som om moderatregeringen är beredd att överge alla principer så finns det andra EU-medlemmar som inte viker ner sig lika lätt.

Vår EU-minister, Birgitta Ohlsson (FP), var oerhört pressad av Jonas Sjöstedt i Agenda i SVT igår. Hon lyckades inte förklara varför Sveriges skattebetalare ska rädda Grekland och andra stater som hade misskött sin ekonomi och jag tycker att Sjöstedt var mycket tydlig med att det här inte ska hamna på skattebetalarnas bord. Det är bankerna själva som lånat ut pengar som de inte haft, något som kan välta hela EU-projektet över ända.

Men om, eller snarare när, det händer så kan vi räkna med att alla EU-medlemmar kommer att drabbas mycket hårt. Att ekonomin stagnerar är ofrånkomligt, men oavsett hur det går med det så står vi inför drastiska förändringar.

Bildandet av unionen var fel från allra första början, att skapa en gemensam valuta för en grupp länder var en rent katastrofal idé. Att tänka sig att skattebetalarna nu ska stå för konsekvenserna för att politiker och bankernas ägare var förtjusta i tanken kommer att leda till större oroligheter än de vi nu ser i Grekland. Det är många länder som är inblandade upp till hakan och den dag deras medborgare inser att politikerna överlämnat makten till en massa bankirer, men att medborgarna är de som kommer att få ta skiten, ja då kanske den verkliga förändringen av EU börjar.

it Andra om: , , , , , , , , , , , , ab1 dn1 svd1 ex1 sr1234


4 svar till “Vad händer i EU efter onsdag?”

 1. Med tanke på den framtid som just nu planeras för oss EU-”medborgare” av makthavarna i Bryssel, som något sorts ”svar, reaktion” på den djupnande kris Eu & Euron nu genomlider, så kan det ju vara värdefullt och intressant att så långt det går försöka följa deras planer och diskussioner. Tydligen kan stora förändringar vara på gång vad gäller våra europeiska nationers fortatta ekonomiska & politiska slälvständighet. Detta behandlas av Jan Weman i en artikel på Aftonbladet/Kultur söndag 2011-10-23: Läs själva via den här länken: http://www.aftonbladet.se/kultur/article13819092.ab

  • Läste den den artikeln i helgen, och tyckte den var lite långsökt och överdrivet konspiratorisk.

   Med betoning på ”tyckte”, eftersom Birgitta Ohlsson på det stora hela bekräftade uppgifterna i artikeln under TV-debatten mot Sjöstedt.

 2. Har det kommit nån kommentar från Juholt/Waidelich?
  Vad tycker egentligen Social Demokraterna??
  Nåt förslag borde komma idag..
  De kan ju alltid ändra sig på torsdag.

  Sjöstedt var suverän i Agenda.
  Förslaget att dela bankerna i kredit- och casino-banker
  är väl bara att klubba igenom.

 3. Sjöstedt ägde i Agenda och lyckades verkligen framstå som en ansvarsfull politiker som inte vill spela Monopol med de svenska skattebetalarnas pengar. Lite tråkigt dock att inte Ohlsson pressades hårdare på hur stor skada Spanien och Irland har tagit UTESLUTANDE p g a €uron och de ränteregler länderna band fast sig i.

  Även för en person utan ekonomutbildning borde det var enkelt att förstå att man inte kan ha en gemensam ränta för flera olika länder som befinner sig i helt olika ’lägen’. Medan Spanien hade en brinnande högkonjunktur så befann sig Tyskland i en djup lågkonjunktur och då anpassades räntan förstås till Tyskland, d v s en mycket läg ränta, vilket innebar att Spanien drabbades av stora problem.

  Att Ohlsson försökte ge €U credit för att ha räddat Island är för övrigt löjligt då landet dels inte är med i €U och dels gjorde precis tvärtom mot vad Grekland nu tvingas göra för att ’lösa’ sin kris.