Vad gör Reinfeldt och regeringen?


Idag är det storstrejk i Frankrike, en protest mot att president Sarkozy inte gör tillräckligt för att mildra effekterna av finanskrisen. I Lettland har det varit kravaller och nu oroar sig många av EU:s regeringar för att dessa missnöjesyttringar ska sprida sig.

Island, som visserligen inte är EU-medlemmar, har just sett sin regering lämna in sin avskedsansökan efter massiva folkliga protester. Detta sker ett år då det är EU-val, då möjligheterna är stora för att folk kommer att protesrösta och se till att olika fascistiska grupperingar får säte i EU-parlamentet. De svenska Sverigedemokraterna är ett av de partier man har anledning att oroa sig för.

Får vi in fler främlingsfientliga- nationalistiska- eller populistiska partier i EU-parlamentet så är det ett uppenbart hot mot demokratin. Vi vet vad dessa partier ställde till med på trettiotalet och vi behöver sannerligen inga repriser på det som då hände. Men grunderna för att det ska ske är på plats, ekonomisk kris och handlingsförlamande regeringar är det enda som krävs.

I Sverige har vi en regering som trots uppmaningar vägrar att hjälpa kommuner och landsting trots att dessa ropar på bistånd. Man skulle direkt kunna starta en stor utbyggnad av kollektivtrafiken i våra större tätorter, men man väljer istället att fortsätta utbyggnaden av kringfartsleder i Stockholm. Man skulle också kunna bygga ut den spårbundna trafiken för att få bort de flaskhalsar som järnvägs-
trafiken klagar på. Men man sänker skatterna istället.

Visserligen sägs det att en låginkomsttagare ska få en skattesänkning den här gången, men det känns fel när det är dem med störst inkomster som tjänar hundratusentals kronor på den borgerliga politiken. Hade regeringen valt att satsa ett stort antal

miljarder på att bygga ut infrastrukturen så skulle det ge spinoff-effekter som definitivt skulle dämpa ökningen av antalet arbetslösa.

Just nu, i skrivande stund, så demonstrerar miljon-
tals fransmän mot sin regerings politik. Det är bara att hoppas att liknande protestaktioner kommer igång i Sverige också. Annars är risken stor för att vi kommer att få sända ett antal fascister till EU-
parlamentet efter sommarens val. Det borde väl räcka med att vi får skämmas för dem här i Sverige?

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , it AB12 DN12 SvD12

[tags]Regeringen, Reinfeldt, Storstrejk, Protester, Sverigedemokraterna, Fascism, Främlingsfientlighet, Nationalism, Finanskris, Arbetslöshet, Oro, Politik, Infrastruktur, Kommuner, Landsting[/tags]


2 svar till “Vad gör Reinfeldt och regeringen?”

  1. Kanske finns det många med samma undran. Precis som den gamla frågan vad dom gör på banken efter tre. Bankerna har förmått ändra detta beteende men har regeringen det? eller för den del vår gamla hederliga riksdag. Hederlig hette det då. Man kan fråga sig vad hederlig betyder nu. Har det blivit ett hederssamhälle där ett fåtal äger rätten att hedras och nå framgång medan andra, speciellt den yngre generationen inte ges tillträde. Hederskultur i det fördolda i maktens boning. Ja nog skulle det rensa luften med fler och större opinionsyttringar i Sverige. Vi behöver det mycket mer än blockallianser och inördes beundran bland de invalda i den sedan länge etablerade politiska strukturen i Sverige.

  2. Var är den långsiktiga strategin för ett hållbart samhälle på jorden.
    Om 100 år har kanske levnadsstandarden jämnats ut mellan västvärlden och länder som Kina och Indien dit inte bara industrijobb utan nu även jobb med krav på akademisk utbildning försvinner. Fram tills den sk ”utjämningen” kommer 3 till 4 generationer av människor i vår del av världen att uppleva en konstant försämring av levnadsstandarden mätt med dagens syn på livskvalité. Det sätt som västvärlden lever på är inte hållbart i längden, men det är just vårt levnadssätt som många av dagens låglöneländer är på väg mot för att höja sin materiella standard. Kanske kommer vi att mötas på halva vägen när det gäller dagens slit-och-släng-samhälle innan vi tillsammans inser att vi måste förändra tankesättet på hur vi lever i harmoni med jorden, dess resurser och alla som bebor denna planeten. Klasskillnaderna kommer att öka i samhället.