Vad betyder Obama för Sverigedemokraterna?

En sak som är bra med valet av Barack Obama till president i USA är, utan någon som helst tvekan,
– hans hudfärg. Dels visar det att inställningen till afroamerikaner har förändrats, och dessutom kommer det sannolikt att påverka Sverige både på kort och på lång sikt.


I Sverige så har det främlingsfientliga
partiet Sverigedemokraterna länge försökt påverka debatten på ett negativt sätt. Man har agerat för att peka på skillnader mellan olika folkgrupper och olika religioner, och där sådana skillnader är svåra att finna så fantiserar man och hittar på. Många muslimer i landet har fått höra de mest fantastiska historier om vad ”muslimer” gör.

Vissa bloggar har ägnat mycket energi åt att publicera ett antal ”Muhammedkarikatyrer”, andra i sin tur gör gällande att muslimer och islam arbetar på att ta över Europa. Det är exakt samma rasism som mötte judarna århundradet före Förintelsen, fast nu är diverse judiska hemsidor indragna i hetsen mot muslimer. Dessutom länkar vissa av dem frekvent till rent nazistiska hemsidor. (!)

Vi kan slå fast att tiderna förändras, i samma ögonblick kan man slå fast att ingenting egentligen förändras.

Sverigedemokraterna driver opinion genom att demonisera invandrarna i landet, dessutom har de nu skaffat ett antal hemsidor där de hänger ut invandrare med namn, adress och har dessutom börjat publicera bilder på dem. Allt under det att de ger sken av att de vill förebygga brott som dessa människor sägs ha begått.

Det finns visserligen främlingsfientlighet i Sverige, och man har tidigare trott att den dessutom är så pass spridd att Sverigedemokraterna till och med kan komma in i Riksdagen vid valet 2010. Nu har lyckligtvis partiet börjat gå kräftgång i opinionen, och personligen tror jag att ”Obama-effekten” kommer att bli alltför svår för dem. Plötsligt är världens

absolut mäktigaste man son till en muslimsk invandrare från Afrika, en man som möts med stående ovationer. Åttio procent av amerikanerna är mycket glada för sin nya president och fäster stort hopp vid hans presidentskap. Och i den gruppen finns en mycket stor andel republikaner.

Vi kommer att få se främlingsfientligheten sjunka i Sverige, och den kommer troligen att sjunka i en omfattning som slår undan benen för de främlingsfientliga oavsett vilken bokstavs-
kombination de gömmer sig bakom.

Det är en effekt som ännu inte har synts tydligt, men den kommer, var så säkra.

Andra om: , , , , , , , , , , , DN123 SvD123 AB123 Dbl it

[tags]Sverigedemokraterna, Främlingsfientliga, Barack Obama, President, USA, Washington, Frälsare, Pastor, Kejsare, Messias, Nationalism, Politik[/tags]

  28 comments for “Vad betyder Obama för Sverigedemokraterna?

Comments are closed.