Undanta skolan från krisen


Nu drabbas skolan av de ekonomiskt kärvare tiderna, tidningarna rapporterar att tusen lärare är varslade om uppsägning, en helt absurd siffra.


Av dessa är redan trehundra uppsagda
och man räknar med att ytterligare femhundra lärare kommer att varslas. Till viss del lär det bero på att elev-
underlaget beräknas bli sämre, samtidigt säger lärarfacket att de tror att kommunerna oroas av krisen och att de vill anpassa kostnadsnivån. Problemet med tal om nedskärningar i skolan är att man redan idag har för små personella resurser. Ser man dessutom till övrig personal, t.ex. inom skolhälsovården, så behöver snarare skolan öka sina resurser.

För tjugo år sedan så visste eleverna vad kuratorn, skolpsykologen och skolsyster hette, idag är dessa personer uppdelade ofta på en hel kommuns skolor. Skoleleverna har alltid drabbats av ekonomiskt sämre tider, senast förra gången då vi hade en borgerlig regering. Man lyckades köra ner ekonomin i botten och jag vet inte om skolan verkligen har hämtat sig efter den chocken.

Jag tycker att utvecklingen är skrämmande. Är det något som vi borde satsa på så är det barn och ungdom, och skolan behöver mer resurser, inte mindre. Skulle man få någon övertalighet till följd av sviktande elevunderlag så vore det ett gyllene tillfälle att låta dessa lärare arbeta med elever som har större behov. Man kan också undra om skolan

verkligen ska bedrivas i kommunal regi, nu är det upp till enskilda kommuner att själva avgöra hur mycket resurser man ska lägga på verksamheten, det är ett förhållande som inte gynnar rättvisa förhållanden. Nu kan kommungränsen skilja barn från bra eller dåliga skolresurser.

Andra om: , , , , , , , , , , it AB DN SvD SDS HD

[tags]Skolan, Lärare, Kommunal, Statlig, Varsel, Depression, Recession, Krisen, Skolhälsovård, Nedskärningar, Politik[/tags]


3 svar till “Undanta skolan från krisen”

  1. Skolan kan vi inte skära ned mer på för då skär vi ava egna strupar.

    Skolan är en investering för vår framtid.

    Så jag ser mer vikt i att satsa pengar i skolan en försöka rädda några fler banker.

    Om en bak går under så förlorar några människor pengar, men om skolan fallerar så kan vi förlora vår framtid, och kommer att försvaga vår demokrati, för framtida väljare är mindre informerade. Dessa är också vår framtida arbetsstyrka och om de är outbildade så kan vi inte konkurera med kina och andra länder längre.

  2. Det är just därför som major Björklund och co vill tala om ordning och reda. För att helt enkelt skifta fokus från underliggande samhällsproblem som skapats av klassamhället. Sedan blir det så mycket lättare att etablera en elitskola och ta bort högskolebehörigheten på en del gymnasieprogram.

  3. De borgerliga ser finanskrisen som en perfekt ursäkt för att göra Vad Fan De Vill utan att någon kan klaga.