Tvåstatslösning omöjlig

Idag skriver Lars Ohly och Hans Linde en artikel på SvD Brännpunkt om Israels ockupation av Palestina och dess oproportionerliga bombande och förstörande i Gaza.


SvD:
”Alltför många gånger har omvärlden gått in med pengar för att bygga upp det som Israel bombat sönder och för att lindra den nöd som Israels övergrepp skapat. Det är nu dags för Israel att betala priset för den förstörelse man själv orsakat. Vänsterpartiet ursäktar inga brott mot civila. Raketbeskjutningarna in på israelisk mark är också brott mot folkrätten och ska utredas. Men den som beskyller Hamas för att ha börjat kriget har ingen koll på konfliktens grundläggande orsaker. Israel har under 40 långa år ockuperat Palestina. Detta är ett krigstillstånd i sig som skapat en stor känsla av hopplöshet, frustration och ilska hos många palestinier.”

Det är en korrekt tolkning av den rådande situationen. Och för min egen del så tycker jag idag att det inte finns någonting som talar för en tvåstatslösning längre. Jag skulle givetvis kunna argumentera för min sak, men jag avstår det och visar istället bilden av situationen som den ser ut nu. Det gröna är Palestina, och kartan visar hur ockupationsmakten har brett ut sig fram till för ett par år sedan då kartan ritades.

Men man ska vara klar över att det har hänt mycket sedan kartan ritades. Israel fortsätter expansionen på Västbanken och runt Jerusalem. Idag är praktiskt taget hela palestiniernas del av Jerusalem omringade av bosättningar, ingenting finns som talar för att den situationen inte kommer att förvärras ytterligare.

Israel förvägrar dessutom sin palestinska befolkning samma rättigheter som landets judiska innevånare, något som rimligen sätter talet om ”Mellanösterns enda demokrati” i rätt belysning. Bara för några veckor sedan förbjöds de arabiska partierna i Knesset, och även om beslutet nu är upphävt så visar det tydligt på det sanna förhållandet.

Det finns bara en väg som jag ser det. Israel måste bli en multikulturell och multireligiös stat som tillåter dem som levt på flykt sedan sextio år tillbaka att flytta tillbaka till sitt hemland. Nuvarande Israel med Västbanken och Gaza kan då bli en statsbildning med potential att överleva. Jag tror att möjligheterna att bilda en palestinsk stat bredvid Israel är helt obefintliga. -> Andra om: , , , , , , , , it SvD1234 DN12 AB Dbl1 Dagen1

[tags]Israel, Palestina, Tvåstatslösning, Mellanösternkonflikten, Demokrati, Krigsförbrytelser, FN, Mänskliga rättigheter, Politik[/tags]

  14 comments for “Tvåstatslösning omöjlig

 1. 2 februari, 2009 at 10:56

  Jimmy Carter var hos Riz Kahn på Al-Jazeera häromdagen. Han menar att enstatslösningen inte är möjlig därför att Israel aldrig skulle acceptera den. En sådan multikulturell stat som du nämner ovan, skulle innebära slutet för Israel som judisk stat. Kanske har han rätt, det är omöjligt för ett lands befolkning att lägga ner sin stat, hellre väljer man då permanent krig, folkfördrivning och etnisk rensning, åtminstone så länge man inte lider några betydande förluster.

 2. Sara G
  2 februari, 2009 at 12:50

  Reketbeskjutningarna är inte olagliga, palestinierna försvarar sig mot israeles angrepp, allt enligt folkrätten.

 3. 2 februari, 2009 at 13:16

  Sara G:

  Raketbeskjutningarna har för dålig träffsäkerhet för att enbart träffa militära mål (alternativt så görs ingen urskiljning på militära och civila mål), vilket gör de olagliga ur folkrättslig synpunkt.

  Att Israels folkrättsbrott är större, och värre, förtar inte att raketbeskjutning av civilbefolkning är olaglig.

 4. Christer W
  2 februari, 2009 at 14:03

  Petter #3, då måste väl lösningen vara att hamas får mer träffsäkra och effektiva vapen som slår ut flyg och pansar.
  Det de har nu är ungefär som nyårsrakter, såna som ett fåtal vanliga fäder skjuter ihjäl sig med vid nyår.

 5. Sara G
  2 februari, 2009 at 15:25

  Ju taskigare vapen, desto mer strider dom mot folkrätten! Jähäpp!!!

 6. 2 februari, 2009 at 15:51

  Hur bra brukar det vara med stater på religiös grund? Om det blir slutet för Israel som judisk stat, men även för Israel som ständigt krigsutsatt, so be it säger jag.

 7. Gurra
  2 februari, 2009 at 16:09

  Att Carter som ju är en sann fredsvän utrycker sig så visar ju hur inskränkta USA är i frågan och att Europa måste ta mer initiativ i frågan. Enda långsiktiga lösningen är en enstatslösning och att den judiska staten upphör till förmån för en sekulär demokrati som överallt annars. Vidare måste USA upphöra med sitt oreserverade stöd.
  Detta kommer givetvis inte att ske frivilligt av Israel men sydafrika upphörde med sin apartheid så undrens tid är inte förbi.

 8. Marcin
  2 februari, 2009 at 16:14

  Det var i en sådan domstol som de båda kvinnorna kom som kämpade om samma barn.
  De hade ju båda fått barn precis. Men den ena kvinnans barn dog, så hon bytte ut sitt döda barn mot det levande. Men mamman kände igen sitt levande barn och ville ha sitt barn tillbaka.
  De kom inför kung Salomos domstol, som föreslog att man skulle dela på barnet och ge halva barnet var till kvinnorna. Men då utbrast mamman till barnet ”Låt hellre den andra kvinnan få barnet än att du dödar det” Ja då visste kungen vem som var mamman.

 9. Palestinier
  2 februari, 2009 at 17:20

  Två statslösning enligt FN resolutioner kan aldrig blir verklig pga att Israel vill behålla en stor del av de ockuperade områden , Samtidigt fortsätter Israel med oförminskat styrka att bygga nya bosättningar och nya vägar och slår en ring runt de palestinska samhällen som gör det svårt att skapa en oberoende plaestinsk stat , Barriären kommer att bli färdig år 2012 , den är 75 mil lång och kommer att kosta 1,3 miljarder dollar , ingen i världen kan tvinga Israel att riva ner barriären eller ändra riktningen
  En statslösning är ännu svårare pga Israel upphör att vara en judisk stat och judarna blir i minoritet
  Palestinierna kan aldrig accepterar ett freds avtal på Israels villkor och Israel accepterar inte heller palestiniernas villkor , Det lutar åt att Israel vill fortsätta med statusque för att ha tid på sig för att förverkliga sina planer och gör det omöjligt för palestinierna och omvärlden att kräva Israel på tillbaka dragande
  Det enda som hjälper är ett beväpnat kamp mot Israel och att den palestinska myndigheten avgår för att skapa kaos som Israel vill helst slippa plus en internationell bojkott

 10. Nadia
  2 februari, 2009 at 19:37

  Lars och Hans skriver ”Raketbeskjutningarna in på israelisk mark är också brott mot folkrätten och ska utredas. ”

  Flesta av dessa raketer hamnar faktiskt på Palestinsk mark som Israel ockuperar.

  Så vill man ha en lösning där så – avsluta Israels ockupation och kontroll.

 11. Patrik Johansson
  3 februari, 2009 at 00:53

  Det land där Israel idag ligger har mycket gamla anor av mänsklig migration. Beläget på en landbrygga mellan Afrika och den euroasiatiska kontinenten så har området ständigt skiftat herrar. Fenicier, Babylonier, Egypter, Perser, Seleukider, Greker, Romare, Fransoser, Araber, Turkar, Judar har alla ansett sig som herrar över Jerusalem. Detta är dessutom bara ett axplock.

  Inte ens på de fabulerade sagokungarna David och Salomons tid var ”Kaanans land” etniskt homogen med enbart folk av Israels stam. Om ens dessa kungar ens existerat. Rent vetenskapligt är bibeln ytterst otillförlitlig och bör höra till kategorin ”sagoböcker”.

  Jag är också av den åsikten att en mångetnisk stat är mest lämplig utifrån historiska och demokratiska principer. Kan man utrota ett folk och kalla det historiskt berättigat utifrån ett antagande om en diaspora för ungefär 2000 år sedan? Det skulle öppna upp för många andra ändringar av världskartan. Tänk alla andra etniska rensningar vi kan göra ogjorda som bara skett nyligen, inom låt oss säga de senaste 100 åren. Exempelvis Stalin lät deportera diverse olika etniska grupper som inte fick återvända till sina fäders gårdar.

  Men tydligen har Israel ensamrätt på lidande! Inga andra är det tydligen lika synd om?

 12. 3 februari, 2009 at 09:44

  Lägg ner Israel!

  Den så kallade 2-statslösningen var redan från början ett sionistiskt trick för att vinna tid för mer markerövring. Att det fanns de som lät sig lura sig beror nog på bristande insikt i sionismens drivkrafter och mål, samt en undervärdering av dess förankring i västvärldens länder och då i synnerhet i den enda supermakten.

  Israel har ingen framtid. Endast mer våld och terror kommer att kanta hennes bana innan hon förgör sig själv.

  MVH

  Lasse W

 13. Magnus EA
  3 februari, 2009 at 11:44

  Ja någon tvåstatslösning känns verkligen inte aktuell. Hur man ska gå till väga vet inte jag, möjligen bör FN besluta om att ta tillbaka det palestinska området eftersom israel aldrig uppfyllde sin del av avtalet utan istället mördade tusentals obeväpnade paletinier. Sedan har de ju visat upp en extrem blodtörst och det finns idag inget som tyder på att den skulle stillats av 1300 mördade palestinier. Så bort med skiten och genomför demokratiska val i hela området. Visst, judarna blir i minoritet, men de kan väl flytta till USA om det inte passar? För övrigt är det så att många flyttar redan idag. De står inte ut med att leva på det sätt som de israeliska politikerna tvingar dem till.

 14. 3 februari, 2009 at 15:24

  Läste en analys I Times (weekly magasin) där det argumenterades att en enstads lösning inte är i Israels intresse bland annat pga palestiniernas höga fertilitetsgrad. Om X antal år, argumenterades det, kommer Palestinierna vara en majoritet, och en sådan demokrati är många Israeler rädda för…

Comments are closed.