Tusentals europeiska nazister var spioner för USANew York Times publicerade 27/10 artikeln ”under Kalla kriget använde USA:s statliga byråer tusentals nazister som spioner” (in-cold-war-us-spy-agencies-used-1000-nazis). Nedan följer en översatt, förkortad version av artikeln som bygger på en aktuell bok “The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler’s Men”, Houghton Mifflin Harcourt av Eric Lichtblau.

Svenska Dagbladet publicerade också 28/10 artikeln ”Nya dokument: CIA anställde 1000 nazister”, som bygger på artikeln i New York Times.

USA:s förståelse för, stöd och samarbete med fascister i Ukraina kan sägas ha en historisk bakgrund. Läs nedan!

CIA imagesCAC2LEWL
Under årtiondena efter andra världskriget anställde CIA och andra amerikanska organ minst ett tusen nazister som spioner och informatörer, och så sent som på 1990-talet dolde regeringen band till de som fortfarande lever i USA. Detta framgår av aktuella register och intervjuer.

Under det kalla kriget på 1950-talet rekryterade cheferna Edgar Hoover på FBI och Allen Dulles på CIA aggressivt (före detta?) nazister på alla nivåer som hemliga, antisovjetiska ”tillgångar” visar tidigare hemligstämplade uppgifter. De menade att de före nazisternas underrättelsevärde vägde tyngre än vad man officiellt kallade ”moraliska brister” i sitt arbete för det nazistiska Tredje riket. Detta var alltså några år efter Andra Världskriget slut, och vid en tidpunkt då massmord på judar, romer, homosexuella och kommunister var väl kända.
NYT 141027 JP-NAZIS1-master315

Man anlitade exempelvis en tidigare SS-officer som spion på 1950-talet, fastän denne erkänt ”smärre krigsförbrytelser.” Så sent som 1994 pressade en advokat inom CIA åklagare att lägga ned en utredning gällande ex-spionen Aleks Lileikis (se bilden ovan), en nazistofficer som var inblandad i 60 000 judarnas dödsfall. Han arbetade senare för CIA innan han immigrerade till USA. Bevis på USA-regeringens kopplingar till nazistiska spioner började växa fram på 1970-talet. Men tusentals tidigare hemligstämplade filer och andra källor, tillsammans med intervjuer med många av nuvarande och tidigare regeringstjänstemän, visar att regeringens rekrytering av nazister var mycket mer omfattande än vad som tidigare var känt och att tjänstemän försökte dölja dessa band minst ett halvsekel efter Andra Världskriget. År 1980 vägrade tjänstemän på FBI att tala med justitiedepartementet om 16 misstänkta nazister som bodde i USA. Fem av männen var fortfarande aktiva informanter.

Några av USA:s spioner hade arbetat i ledande ställning hos nazisterna. En SS-officer, Otto von Bolschwing, var mentor och nära medhjälpare till Adolf Eichmann, arkitekten bakom ”den slutliga lösningen”, och skrev policydokument om hur man terroriserar judarna. Men efter kriget hade CIA inte bara anställt honom som en spion i Europa, men flyttade han och hans familj till New York 1954 som en ”belöning för hans lojala krigstidens service och med hänsyn till oskadlighet av hans aktiviteter i nazistpartiet” skrev CIA. Hans son, Gus von Bolschwing, menar att fadern aldrig borde ha släppts in i USA.

När israeliska agenter fångade Eichmann i Argentina 1960, bad Otto von Bolschwing CIA om hjälp eftersom han var orolig över att bli upptäckt visar anteckningar. CIA försäkrade att man inte skulle avslöja hans band till Eichmann. Han levde fritt i ytterligare 20 år innan åklagare upptäckte hans roll under kriget och åtalade honom. Han gick med på att avsäga sig sitt medborgarskap 1981 och dog strax därefter.

Totalt använde den amerikanska militären, CIA, FBI och andra statliga organ minst 1.000 ex-nazister och kollaboratörer som spioner och informatörer efter kriget. Det fullständiga antalet spioner med nazistbakgrund är troligen mycket högre, säger Norman Goda, historiker vid University of Florida. ”Information att dessa var komprometterade män fanns lätt tillgänglig.”

Ingen av de spioner är vid liv i dag. Den utbredda användningen av nazistiska spioner skedde under ledningen för de två inflytelserika cheferna för FBI J Edgar Hoover och Allen Dulles, chefen för CIA och broder till USA:s mycket hökaktige utrikesminister John Foster Dulles (som jag minns från tiden i småskolan).

Allen Dulles trodde att ”moderata” nazisterna kunde ”vara bra” för Amerika visar urkunder. År 1968 bemyndigade J Egdar Hoover FBI att avlyssna en vänsterjournalist som skrev kritiska artiklar om nazisterna i Amerika, visar interna register. Hoover förklarade journalisten Charles Allen var ett potentiellt hot mot den nationella säkerheten. CIA har avböjt att kommentera artikeln.

De nazistiska spionerna utförde en rad uppgifter för amerikanska statliga byråer på 1950- och 1960-talet, från farliga till triviala. I Maryland utbildade arméofficerare flera nazistiska officerare i paramilitär krigföring för en eventuell invasion av Ryssland. I Virginia gav en topprådgivare till Hitler sekretessbelagd information om sovjetiska angelägenheter. Och i Tyskland, infiltrerade SS-officerare ryskkontrollerade områden och lade ut övervakningskablar.

Ansträngningar för att dölja att många nazister var anställda som spioner pågick i flera decennier. När justitiedepartementet förberedde åtal mot nazist-medarbetaren Aleks Lileikis i Boston CIA försökte ingripa. Myndighetens egna filer kopplade Mr Lileikis till kulsprutemassakrer på 60 000 judar i Litauen. Han arbetade ”åt Gestapo under kriget”. Trots detta anlitade CIA honom 1952 som spion i Östtyskland mot betalning och banade väg för honom att emigrera till USA fyra år senare. Mr Lileikis levde i stillhet i nästan 40 år, till dess att åklagare upptäckte hans nazistiska förflutna och han blev till slut utvisad. I en hemligt PM till kongressen 1995 erkände CIA att man använt honom som spion, men nämnde inte de kända uppgifter som kopplar honom till massmord.

Något om CIA
Vi har tidigare berört CIA:s verksamhet, oftast mer i förbigående. I november 2013 rescenserade Ulla Johansson dock i ett gästblogginlägg boken ”The way of the knife – the CIA a secret army” av Mark Mazzetti, journalist vid New York Times, som förärats det prestigefyllda Pulitzerpriset. CIA har varit inblandat i många statskupper och försök till sådana, även mot demokratiskt valda regeringar. Mazetti nämner självklart CIA:s operationer i Latinamerikadär organisationens blodiga hantering av befolkningen i El Salvador och Guatemala rörde upp känslor inne i USA. Ett huvudbudskap i boken är att CIA under de senaste 10 åren övergått från att vara en blodbesudlad spion- och underrättelseorganisation till att vara en mördar- och terroristorganisation. Misstänksamheten mot CIA vände till acceptans av våldets män efter elfte september 2001. De skildras öppet som sådana (=våldets män) i ”The way of the knife.” Den 8 januari publicerades artikeln ”CIA – en mördarorganisation (Pulizerprisvinnare) som köper journalister.

”Alla tiders visselblåsare” Philip Agee tillbringade 12 år (1957-1969) som CIA-handläggare. Boken ”Inside the Company: CIA Diary”, var ett banbrytande arbete om CIA:s metoder och dess förödande konsekvenser, publicerades på c:a 30 språk och blev en storsäljare i många länder. Där fanns ett 23-sida appendix med namnen på hundratals hemliga agenter och organisationer. Agees mål med att namnge alla dessa individer var att göra det så svårt som möjligt för CIA att fortsätta sitt smutsiga arbete. I motsats till Agee har Wikileaks ej publicerat namnen på hundratals informanter från de nästan 400 000 handlingar om Irak-kriget som släpptes.

Phillip Agee untitled

På CIA:s lönelista fanns tidigare och dåvarande presidenter i Mexiko, Colombia, Uruguay och Costa Rica, ”vår arbetsminister”, ”vår vice-president”, ”min polis”, journalister, arbetskraft ledare, studentledare, diplomater och många andra. Om CIA ville sprida antikommunistisk propaganda, orsaka splittring inom vänstern, eller få kommunistisk ambassadpersonal utvisad, behöver den bara förbereda några bluff-dokument, presentera dem till lämpliga ministrar och journalister, och – vips! – Omedelbar skandal.

En vanlig taktik hos CIA är att skriva vinklade ledarartiklar och falska nyhetsartiklar som medvetet publicerades av latinamerikanska medier utan angivande av CIA:s författarskap eller att CIA betalat. Propagandavärdet av en sådan ”nyhets”-artikeln kan multipliceras med att den plockades upp och spreds av andra CIA-stationer i Latinamerika och ibland också i USA. Enligt Carl Bernstein 1977 hade mer än 400 journalister i USA under de gångna 25 åren utfört uppdrag åt CIA.

För att bekämpa arbetarklassen hade man en annan taktik. Massor av arbetarorganisationerna, ibland knappt mer än namn på brevpapper, skapades, ändrades, kombinerades, avvecklades, och nya skapades igen, i nästan frenetiska försök för att konkurrera ut befintliga vänster-orienterade fackföreningar.

CIA:s verksamhet behandlas också i boken ”USA som världspolis” – se bloggsidan.


i Andra om: , ,, , , , , , , ,

New York Times 27/10 28/10 Guardian 9/6 PRISM DN New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg


11 svar till “Tusentals europeiska nazister var spioner för USA”

 1. Nazisterna i Tyskland stöddes under sin maktupptakt indirekt och direkt av intressen från USA. Det var inte frågan om konspiration snarare pragmatik .Deras agenda sammanföll i och ned krossandet av socialism och kommunism. Givetvis fanns detta intresse redan från lokala tyska och europeiska eliter som är en stor anledning till att Hitlers nazister kom till makten.

  Nazisterna själva utnyttjade propagandavapnet till fullo något som Hitler själv och hans anhang hämtat från Creel-kommissionens lärdomar [ww1 propaganda]. Fröet till modern PR och reklamindustri. All denna korsbefruktning fortsatte enligt ovanstående artikel. Inte minst så användes i Sydamerika (Brasilien) influgna tyska officerare [veteraner från ww2]som utbildare och CIA-konsulter, i counter insurgency. Etersom tyskarna skaffat sig mängd expertis hur man bekämpar civil paramilitära enheter och guerilla. Kunskaper som utarbetats i detaljerade manualer. Tyskarnas effetivitet och framgång berodde mycket på deras akademiska ansatts i att öka effektivitet och skaffa expertkunskaper, man studerade och dokumenterade sin egen krigföring.

  • Alla med vänsterperspektiv söker behålla så mycket skuld som möjligt på den tyska sidan.
   ’Det var ingen konspiration’ implicerar kolsuparperspektivet. Dvs den tyska företagssektorn lika skyldig som den amerikanska. Men sanningen är att Usa redan 1918, enligt Usas egna utredare, Kilgore, började manipulera för Tysklands upprustning genom kartellbildning, som man senare även under brinnande krig lät sig låsas av(men givetvis tjänade på rent ekonomiskt)
   De tyska företag som gav stöd till nazisterna hade till helt övervägande del direkt beroende av Usa. Amerikaner i styrelse, amerikanska ägare, ingick i karteller med Usa.
   Ett av undantagen var Fritz Thyssen, stålbaronen, som genom de drakoniska villkoren tex i Young-planen ansåg att Tyskland annars skulle gå under. Thyssen tog avstånd från Hitler och fördes tillsammans med frun till mentalsjukhus i jan 1941. Alltså långt inan krigslyckan vände.
   Citerar Anders, men det är inte kritik mot artikeln:
   ’Allen Dulles trodde att moderata nazister kunde vara bra’
   Han var i högsta grad inblandad i konspiration före och under kriget och spelade en nyckelroll i Usas och Tysklands finansiella mellanhavanden.
   Utan det anglosaxiska strypgreppet hade den statslöse utlänningen Hitler, aldrig kommit till makten.
   Att påstå att det inte var en konspiration är nonsens och hjälper de anglosaxiska tyrannerna att behålla oförtjänt goodwill och splittrar oppositionen mot dem.
   Alla fascistregimer anglosaxarnas verk.
   Det som alltid tigs ihjäl när man nämner operation paperclip är att Usa hade fullständig makt över dessa fd nazister. En del amerikaner försöker förvränga det till att maktförhållandet var det omvända. Detta sagt för att påvisa hur anglosaxarna instinktivt desinformerar även när det är helt absurt.
   FDR fördes till makten av storfinansen med uppdrag att få till stånd ett storkrig. Hitler var en viktig komponent för att förverkliga det. Inget fick lämnas åt slumpen.
   Det är i britternas historieskrivning som saker bara händer och vänstern är starkt influerad därför att man vill kunna generellt demonisera alla kapitalister.

 2. Och samtidigt som detta hände så var Sovjetunionen en garant för frihet och självbestämmande eller hur. Dom testade inte giftgas på fångar och avrättade tusentals. Du måste sätta händelser i deras historiska perspektiv. Tror du att på allvar att Sovjet inte använde sig av Nasister som spioner, naturligtvis tror du inte det men chansen att du kommer skriva nåt om det är noll.
  Vad tror du KGB hade för sig under kalla kriget? Varför är det aldrig intressant att ta upp här. Likväll vad Ryssland har för sig i Tjetjenien med riktade mord och hämndaktioner emot civila. Varför tar du aldrig upp det?
  Du tror på all världens konspirationer emot Usa, hur absurda dom än er skriver du om dom som det vore sanning vilket du i många fall måste inse att det inte är. Du skriver om samma saker och många gånger med samma argument som infowars och andra högertokar ifrån Usa som ser Obama som en ogiltig president ifrån Kenya som medvetet försöker få vita att få Ebola för dom ska få betala för slaveriet.
  Där har du dina meningsfränder, det måste kännas bra för en Svensk vänster blogg att ha sina meningsfränder i den Amerikanska ultrahögern.

  • David, glömmer du inte en viktig ”detalj” i din kritik? Sovjet var en partidiktatur och hade inga som helst stolta deklarationer som USA om att sprida demokrati och frihet av västerländsk typ från en påstått hög moralisk och politisk plattform. Nu börjar historien komma ifatt USA och mer avslöjanden är att vänta hur illa man uppförde sig och med vilken häpnadsväckande dubbelmoral man agerade och fortfarande agerar. USA är ju en gangsterstat, det är ju ingen hemlighet för någon och allt som sipprar fram ska givetvis bortförklaras med att andra minsann var lika illa. Det resonemanget håller liksom inte det är bara att läsa på hur svinaktigt USA agerat i en mängd länder efter andra världskriget.

 3. Håller helt med.Vad jag menar är att denna ”long range strategy planning”som Elihu Root och hans efterträdare sysslade med var intimt sammanväxta med Statliga och Militära organ och deras underrättelseinstitutioner [även om inte alla överblickar hela planeringen] och är per definition Strategi (även om denna är hemlig och dold ). Att det är en konspiration mot demokrati och öppenhet är en annan fråga av mer moralisk karaktär.På samma sätt som våra egna svenska motsvarigheter har en Pragmatisk strategi som är dold och demokratisk icke-transparent. Sverige är involverat i strategiskt samarbete med NATO och Europeiska länders underrättelseorgan.

  Mordet på Gustaf III var en konspiration. Givetvis kan man ”arbeta med båda sätten”, men det är viktigt att klargöra en skillnad på en mer institutionell version respektive ”mindre” i samma avseende.

  Att tillrättalagd historieskrivning och falska”offentliga uttalanden” samt massmedias bild, får de flesta kritiska granskare att framstå som ….är givetvis problematiskt och tillhör kolsuparperspektiv såväl som propagandisterna och apologeternas fält och neutraliseringstekniker.

 4. Inledningsvis noterar jag att du i ditt inlägg inte har några fakta som underbygger dina påståenden och din kritik.
  Sovjetunionen var ingen garanti för frihet och självbestämmanderätt, men det var UA som deltog i mångdubbelt fler krig efter Andra Världskriget som främst slog ned på självbestämmanderätt. Flera demokratiskt valda regeringar har störtats av USA eller med USA, inte av Sovjetunionen. Nu är det drygt 20 år sedan Sovjet upplöstes och det är mer intressant att diskutera SA – och dess under detta millenium allt tydligare brutala politik. Ja under främst 1930-talet avrättades oskyldiga människor i Sovjet. I USA eller av USA har hundratusentals, ja några miljoner människor dödats efter andra världskriget.
  Då det gäller nazi- spioner talar allt för att klart fler kom till USA, än till huvudfienden Sovjetunionen. KGB försökte liksom CIA tillvarata sina länders intressen – annat vore tjänstefel. Ja, Ryssland slog under främst Jeltsin hårt ned på självständighetssträvanden i Tjetjenien. Liksom t.ex. Turkiet och Irak slagit ned på självständighetssträvanden av kurder. Det lär man ha rätt till enligt FN-stadgan.

  Mer om USA och rekrytering av nazisterna
  Efter 2:a världskriget samlade USA snabbt ihop de man kunde ur nazistintelligentsian för att utnyttja deras talang. ”Operation Paperclip”, som det hette, rekryterade forskare och tekniker som kan ha samarbetat med nazisterna under kriget. En del hade knappast något val, medan andra var mer personligt engagerade. Detta har rapporterats förr. New York Times rapporterade 2010 att kanske upp till 10.000 nazister fick fristad i USA. (http://www.nytimes.com/2010/11/14/us/14nazis.html?pagewanted=all&_r=0). Man kan tänka sig att några av de 300 USA-företag som samarbetade med nazisterna under kriget, försökte underlätta detta.
  (http://www.globalresearch.ca/the-white-houses-nazis-from-hitlers-germany-in-the-1930s-to-kiev-today-the-us-disturbing-partnerships-with-nazis/5382188)-
  Flera företag i USA samarbetade alltså med nazisterna. Dit hör presidenterna GW och HW Bush far respektive farfar. Detta beskrevs redan 2004 i en artikel i Guardian med titeln ” How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power” (http://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar)

 5. Det är värt att påminna om Gehlen och hans USA-stödda organisation. Reinhold Gehlen var nazistisk generallöjtnant och chef för Tysklands underrättelseverksamhet i kriget mot Sovjetunionen. Efter kriget fångade USA in Gehlen och finansierade honom och den stab han valde för att bedriva spioneri i den sovjetiska zonen av Tyskland. Gehlens organisation innefattade gräddan av nazisternas spioner, och agenter från olika länder i östra Europa och på Balkan.

 6. Ryssland, och senare Sovjet var aldrig starka nog internationellt sett; man var tvungen att agera främst ur ett geopolitiskt säkerhetsperspektiv. Detta innebar främst en anpassning till den rådande supermakten som i princip var suverän i militär och framför allt ekonomisk styrka efter II världskrigets slut.

  Sovjet agerade för att dämpa västhegemonins inflytande (på samma sätt som övriga kolonialmakter betett sig inför Englands dominans), med i stort sätt samma metoder som USA använde för att dominera men som USAs fall backades upp med rå militär styrka. USSR kunde ”bara dominera” sina närmaste sateliter och gömma sig bakom sin kärnvapenridå. Detta hindrade inte att man globalt försökte inrätta zoner av subversiv verksamhet etc.

  Sovjet har sin egen historia liksom Svenska Stormaktstiden har sin med tillhörande bagage. Världen är (och har aldrig varit) varken svart eller vit. Högerns selektiva historieskrivning och ”begåvningsreserv” fyller en propagandafunktion ..(undrar vad man egentligen lär sig på dessa vinstdrivna gymnasieskolor)

 7. Underrättelsetjänst är knappast någon ”ren business” snarare tvärtom och detta är väl ett bra exempel. Jag kan tänka mig att dessa gamla nassar var väl motiverade att leverera information som uppdragsgivaren behövde.
  Nu framgör det inte av NY artikeln om dessa fd nassar hade blivit rentvådda eller inte. Berlinarna använde sin typiska humor och ironiserade över de nassar som blivit debriefade – De hade fått sin Persilschein.
  Västtyskland hade en hel del sådana rentvådda i sin administration efter kriget och även i sovjetzonen tillsattes gamla nassar ända upp i regeringen.
  Jag förmodar att man även i den sovjetiska ockupationszonen hade någon form av debriefing eller Persilschein men har aldrig sett den dokumenterad

 8. (Reposting från bloggen Steigan.no 13.10.2014 under samma artikkel publicerat der):

  Bra USAs nazi-kollaborering etter WWII eksponeres. Den nye boken «The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler’s Men» ser bra ut.

  Likevel er jo dette gammelt (ikke desto mindre viktig) nytt, som oppegående personer vil ha visst om lenge.

  Nå i internett-alderen er lite skjult for den som leter, og følge sporene, begrepene og lenkene. F.eks. ble Wikipedia-siden for «Operation Paperclip» opprettet alt i juli 2003: «Operation Paperclip was the Office of Strategic Services (OSS) [CIAs forløper] program in which over 1,500 German scientists, technicians, and engineers from Nazi Germany and other foreign countries were brought to the United States for employment in the aftermath of World War II». Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip .

  «Gehlen organization» – CIA spionring mot østblokklandene ledet av eks-Wehrmacht general Reinhard Gehlen – ble opprettet av USAnterne i juni 1946: «The Gehlen Org employed hundreds of ex-Nazis.» Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Gehlen_Organization (opprettet februar 2010).

  Nazisten Reinhard Gehlen ledet senere tysk utenriks-etterretningstjeneste (Bundesnachrichtendienst) helt til han gikk av med pensjon i 1968 (!).

  BND er fortsatt tysklands aktive utenriks-etterretning. «The annual budget of the BND for 2013 was € 504,770,000.» – altså over en halv milliard Euro. Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst . – Det kan jo være at det er en og annen nazi-inspirasjon der fortsatt, kanskje?

  Wikipedia (engelsk) er morsom å lese på for alle som liker bakoversveis… Der synes hvordan verden egentlig virker – ofte i åpen motsetning til nyhetenes propaganda-narrativer.

  En Guardian-artikkel 8.6.2006 («Why Israel’s capture of Eichmann [1960] caused panic at the CIA» – http://www.theguardian.com/world/2006/jun/08/secondworldwar.usa) er også interessant lesning om emnet nazi-USA:
  «… Eichmann’s accomplices being investigated had been CIA «assets».» – «Hans Globke: A Nazi functionary working with Eichmann in the Jewish Affairs department who helped draft the laws stripping Jews of rights. After the war he rose to become one of the most powerful figures in the government. As national security advisor to Chancellor Konrad Adenauer, he was the main liaison with the CIA and Nato.»

  Fin bakoversveis-faktor der. – Det skal egentlig ikke mye lesing til på Wikipedia for å få ny frisyre.

  «Alongside the Gehlen Organisation, US intelligence had set up «stay-behind networks» in West Germany, who were supposed to stay put in the event of a Soviet invasion and transmit intelligence from behind enemy lines. Those networks were also riddled with ex-Nazis who had horrendous records.»

  Her kommer Norge friksjonsfritt inn: «I Norge har eksistensen av Stay Behind-gruppene vært allment kjent siden 1978, da våpenlageret hos Hans Otto Meyer ble oppdaget i forbindelse med en politietterforskning. Den offisielle, men hemmelige militære benevnelsen ble etter endel år endret til «okkupasjonsberedskap».» Jf. http://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Gladio . Med nytt navn kunne den gamle Gladio/Stay-behind operasjonen «legges ned» på 1990-tallet.

  Inn her passer boken «The Norwegian Intelligence Service, 1945-1970: Northern Vigil (Studies in Intelligence)» (1999), av Olav Riste, ISBN 0714644552 :
  «This is a history of the Norwegian Intelligence Service (NIS) during the Cold War, based on its secret archives. The author describes a service that grew from a handful of specialists in 1946 to a multi-faceted organization with a personnel of about 1000 by the end of the 1960s.» (Jf. http://www.amazon.com/Norwegian-Intelligence-Service-1945-1970-Studies/dp/0714644552/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414704336&sr=1-1&keywords=0714644552 ).

  Dette er folk Steigan m.fl. kan ha «møtt på og støtt på» tidligere.

  Riste-boken er engelsk utgave av ««Strengt hemmelig»: norsk etterretningsteneste 1945–1970″. (1997)

  For videre lesning om emnet, se «Operation Gladio» og «Gladio B» – som tar historien frem til nåtiden.
  Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio – og – http://en.wikipedia.org/wiki/Sibel_Edmonds#Gladio_B .

  – Gratis frisyre-regulering der.

  I en viss forstand og med mange forbehold kan det hevdes at US-NATO imperiet nå ganske enkelt er en glidende videreføring av Nazi-Tyskland. Og, som påvist, tildels med det samme persongalleriet.

  Dette må likevel ikke overbetones, samt ses i lys av at N-T i utgangspunktet var en videreføring av gode, gamle europeiske kulturverdier. – Jada, bare rop og skrik om gale sympatier, men vennligst søk å forstå hva som menes først: N-T oppsto ikke i et verdivakuum. Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Germanism . – Det er alltid skremmende lett å demonisere, særlig en slagen fiende.

  Husk at f.eks. Bjørnstjerne Bjørnson (han med nasjonalsangen vår), Ibsen og Hamsun m.fl. var pan-germanister:
  «Pan-Germanic tendencies were particularly widespread among the Norwegian independence movement. Prominent supporters included Peter Andreas Munch, Christopher Bruun, Knut Hamsun, Henrik Ibsen and Bjørnstjerne Bjørnson. Bjørnson, who wrote the lyrics for the Norwegian national anthem, proclaimed in 1901:

  I’m a Pan-Germanist, I’m a Teuton, and the greatest dream of my life is for the South Germanic peoples and the North Germanic peoples and their brothers in diaspora to unite in a fellow confederation.
  —Bjørnson» – Jf. http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-Germanism

  Vennligst husk på at norsk proto-nazisme (pan-germanisme) var en del av grunnlaget for løsrivingen fra Sverige 1905. Kun 40 år senere var synet ikke like populært lenger… – Kanskje unntatt hos udiplomatiske stabeiser som Hamsun. – Resten av de nevnte var jo forlengst døde da, etter 1945.

  Det kan også greit hevdes at krigen mot kommunistrevolusjonen i Russland 1917 pågår fortsatt. I dette perspektivet blir f.eks. krigen i Ukraina nå mer begripelig.

  Den hvite, vest-europeisk baserte makteliten har søkt verdensherredømme i over 500 år – etter et hopp i 1492: oppdagelsen av Amerika samtidig med at de «katolske kongene» Isabella og Ferdinand i Spania overvant maurerne/islam og jaget det som nå kalles «islamistene» fra den iberiske halvøya – og forbød praktisering av jødedommen. Jf. http://www.historyorb.com/events/date/1492

  Slavene i Russland (som slavisk folkegruppe, i den opprinnelige betydningen av ordet) gjorde opprør i 1917, særlig mot mer krig, og «herskerne» (hvite vest-europeere) beskyldte dem raskt for å søke verdensherredømmet – på samme måte som den vest-europeiske makteliten selv gjorde. Slike ‘inverterte anklager’ – å anklage andre for samme motiver en selv har – av typen: «Det begynte med at han tok igjen» – har vesten perfeksjonert.

  Enhver velreflektert og menneskevennlig ideologi lagt under press – inkludert press fra egen suksess – og trukket til sitt ytterste, blir menneskefiendtlig. Det er del av hva som har skjedd i USA de seneste tiårene, og det seneste hundreåret (javisst, tendensene har vært der hele tiden siden 1776, slik vi tydelig ser i tilbakeblikk og med internett-tilgang til info: Etterpåklokskap er alltid ufeilbarlig). De verste tankestrømningene fremelskes og legitimeres med formuleringene om de opprinnelige, gode verdiene – som blir brukt i Orwellsk nytale/doubletalk.

  For tiden er vi – Norge, US-NATO og menneskeheten – under sterkt press av å ha nådd og stange i Biosfærens (Gaias) ytegrenser og yttergrenser. – Det tegner ikke godt for menneskesynene på hverandre som oppstår av det presset. Med 7,25 milliarder mennesker tett sammenknyttet står Biosfæren nå konstant og dirrer under overbelastningen. Vi lever visst i «The age of global quaking».

  (Kommentaren ble noe lenger enn de tre linjene først tenkt. Håper det var verdt det, for deg som har lest hit.)