Tolgforsaffären – avgår han idag?

Att pågående affärer tenderar att kompliceras känner vi alla till. Förr eller senare så inträder en medial trötthet, har vi hört fem nyheter om en och samma sak så är vi fortfarande hyfsat orienterade om vad det egentligen handlar om, men då vi hört tjugofem olika rapporter så förstår vi ingenting alls om någonting, och det är just det som är meningen med alla tveksamma uttalanden som kommer från regeringshåll, och då främst genom försvarsdepartementet.

Idag berättar Ekots Inger Arenander och Marie-Carlolin Biver att Sten Tolgfors olika uttalanden, debattartiklar och dementier inte är svar på den kritik som framförts, något som enligt min uppfattning tyder på att regeringen nu satsar allt på att föra folk bakom ljuset. På frågan om hur man ska se på Tolgfors dementi så svarar man:

Ekot: ”– Frågan är om han har dementerat, det beror på hur noga man närläser den här debattartikeln. Han dementerar att Sverige har planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien och han dementerar att det handlar om nyproduktion av vapen och inget av dessa två har någon påstått att det skulle handla om. Sedan säger han att regeringen inte har givit något mandat till FOI som går utöver avtalen som är grunden till samarbetet med Saudiarabien. Jag tycker att det är lite glidningar och oklarheter och man skulle vilja få svar på fler frågor.”

Debattartikeln man talar om är den som Tolgfors skrev i Svenska Dagbladet. På frågan om sekretessen så pekar man på det faktum att de parlamentariska representanterna inte ens får föra frågan vidare till sina partiledare, något som faktiskt förhindrar den parlamentariska kontrollen.

Ekot: ”– Det finns en hel procedur för hur frågor om vapen och Exportkontrollrådet ska skötas i Sverige. När det gäller Exportkontrollrådet så kan man fråga sig vad får de säga, vad får de göra, vad kan de stoppa, på vilket sätt representerar de en parlamentarisk kontroll. Det verkar vara så att det mesta som sägs där är sekretessbelagt och ledamöterna tycker inte ens att de kan föra det vidare till sin partiledare om de tycker att det är kontroversiellt. Då kan man fråga sig vad är det här för typ av parlamentarisk kontroll när de inte ens får använda den information de får. Det är också svårt att kontrollera vad som har sagts i ett sådant här sammanhang för att parlamentarikerna alltid kan hänvisa till att det är sekretessbelagt.” (forts nedan..)

Man kan givetvis anklaga Socialdemokraterna som öppnat för den här sortens affärer redan 2005, men fakta är ju att de slutliga avtalen skrevs år 2007, något som bekräftades slutgiltigt 2010. Med andra ord så är det den borgerliga regeringen som haft ansvar för att man spelat under täcket med saudierna och för att man skapat bulvanföretag för att dölja avtalets mål och innehåll. Ska man då från departementets sida svara på kritiken och inte ens svarar på de frågor som ställs utan något helt annat, ja då undandrar man sig en demokratisk utvärdering av vad som faktiskt har hänt, och då borde man rätteligen avgå från sin position som försvarsminister.

Bör Tolgfors avgå? Omröstning längst upp till höger!

it Andra om: , , , , , sr1 svt svd12 dn12 ab1

  20 comments for “Tolgforsaffären – avgår han idag?

Comments are closed.