Terroristlagen blir åsikts- och tankelag?

När jag såg hur man använde sig av en Flash Mob för att hylla Michael Jackson efter hans bortgång så slogs jag av effektiviteten och överraskningsmomentet. Jag tänkte direkt på demonstrationer och motdemonstrationer, vilket suveränt verktyg det vore att göra motdemonstra-
tioner med den tekniken, att använda en Flash Mob som metod.

Men frågan är om jag kunnat skriva om den saken efter att den nya lagen är antagen? Eftersom själva överraskningen är målet så anser säkerligen myndigheterna att tal om metoden är straffbart eftersom effekten givetvis blir att det är utomor-
dentligt svårt att motverka en sådan arbetsmetod hos demonstranter, det skulle kunna ses som rena uppmaningen till – terrorism.

polis


SvD: ” Enligt regeringen kommer det nya lagförslaget inte att stå i strid med svenska grundlagar om tryck- och yttrandefrihet. Allianspartierna och socialdemokraterna har redan sagt ja till att Sverige anpassar sin lag till Europarådets konvention och EU:s rambeslut om terrorismbekämpning. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kritiska till lagen eftersom de anser att den riskerar att kriminalisera åsikter vilket skulle stå i konflikt med grundlagarna.”

polis

Att nya lagar står i strid med grundlagarna om åsikts- och yttrandefrihet är ju knappast några nyheter. Myndigheternas vilja att kontrollera befolkningen sträcker sig som bekant mycket långt. FRA-lagen och IPRED-lagen är uppenbara exempel på sådant, säkerligen kommer det lagar om förbud mot kryptering av e-post inom de närmaste åren ifall höger-
regeringen får råda. Det kan givetvis komma snabbare än så eftersom ett sådant förslag direkt vinner gehör hos socialdemokraterna.

Tankarna om en Flash Mob kom över mig för några dagar sedan då jag såg hur enkelt antirasisterna stängslades in av polisen, allt för att nazister skulle kunna marschera ifred på Stockholms gator. Visst, demonstrationsrätten gäller även dem och polisen har till uppgift att skydda alla oavsett vilka åsikter de har. Men det var väl någon liten horn- och svans-
försedd typ som viskade orden i mitt öra antar jag, för jag hörde dem i alla fall klart och tydligt.

Och jag undrar om inte lagarna inom kort hindrar mig att skriva om den sortens tankar.

intressant Andra om: , Andra om: , , , , , , , svd ex ab t

  9 comments for “Terroristlagen blir åsikts- och tankelag?

 1. Cheng
  4 december, 2009 at 09:53

  Kommentarsreglerna, gäller de MIG?

 2. Pingback: Bullen
 3. sörmlänning
  4 december, 2009 at 11:20

  Var lugn, nyfödda kommer framöver få ett GPS-chip inkört i bakre skallbasen, så du kan spåras hela tiden.
  Konspiratorisk!! Ha, det provas på laxar, hundar och annat vilt redan.
  Men vi har demokrati!! Ha, den som har kontroll över sedeltryckeriet, har också kontroll över politiken.

 4. 4 december, 2009 at 11:57

  Namn efterfrågas. / Jinge

 5. sara G
  4 december, 2009 at 12:23

  Vad är terrorism?

  De handlingar som USA utför mot civilbefolkningen i Irak och Afghanistan anses var strikt lagenliga.

  Liksom det oprovocerade våld och förnedring som israel, främst det som dess amerikanska och ryska bosättare utsätter urbefolkningen palestinierna för det räkns väl inte heller som terrorism?

  Så vad är nu den strikta och adekvata betydelsen på terrorism?

  Hur ska man bete sig för att inte bli lagförd?

  Vad får man säga, vad får man inte uttrycka?

  Jag börjar nästan få skrämselhicka…

 6. Anders
  4 december, 2009 at 12:29

  Slagorden ”- KROSSA USA IMPERIALISMEN !!” under en demonstration blir terrorism eftersom de skanderande skriker ”krossa USA”.

  Dit har vi kommer go vänner!

 7. boris
  4 december, 2009 at 14:55

  I övervakningssamhället Storbritannien är förtals-och ärekränkningsprocesser ett mycket effektivt vapen att tysta ner kritisk press med. Det fungerar så bra att USA:s största dagstidningar och tidskrifter allvarligt överväger att blockera allt internettrafik från Storbritannien samt dra in allt tryckt material som säljs i Storbritannien av rädsla för att ställas inför rätta i s k libel case. Skriv en kritisk artikel om t ex ett stort företag eller en organisation i Storbritannien och du kan räkna med att bli stämd och sannolikt kommer du att förlora och då få betala både dina egna och din motparts rättegångskostnader samt ett skyhögt skadestånd. Yttrandefriheten i Storbritannien är endast en illusion.

  Här kan man läsa lite mer om detta:

  http://www.guardian.co.uk/technology/2006/aug/31/news.politicsandthemedia

 8. 4 december, 2009 at 16:55

  ”Den fria utveckling som äger rum inom det liberala näringslivet, går rakt emot monopolism på en massa olika områden. Denna monopolism skapar sedan sådana uttryck som fascism och nationalsocialism när den hotas.” sade Ernst Wigforss 1948.

  Vi är där nu. Kapitalismens banerförare konsoliderar sina krafter och agerar för att på alla sätt kunna bemöta det motstånd och de krav på demokratiskt inflytande, som en allt svårare situation för västvärdens arbetarklass, kommer att leda till.

  (Igår grävde SR fram en debatt från 1948 ur arkivet. Debatten är på temat ’Marx och vår tid’. Därifrån hämtade jag citatet ovan.
  Som Marxistiskt okunnig var det lärorikt för mig. Kanske även för dig?
  De medverkade är: Rektor Stellan Arvidsson, dåvarande socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss, redaktör Gunnar Unger och professor Herbert Tingsten. Samtalet leds av Gunnar Helén. Sänt 1948-04-13.
  http://www.sr.se/laddahem/podradio/SR_sr_minnen_091203060056.mp3 )

 9. 4 december, 2009 at 23:00

  ”Hur ska man bete sig för att inte bli lagförd?”

  ”- bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet.”

Comments are closed.