Tältdemonstrationer i Tel Aviv och Jerusalem


Israels regering vräker ut miljarder dollar på sin egen militär och ännu fler miljarder till bosättarna på Väst-
banken. Vad det kostar israelerna att hålla Gaza som ett fängelse för 1,4 miljoner människor vet vi inte. Det vi vet är att Gaza är mindre än halva Öland, Sveriges minsta landskap.

Ekot: ”I Israel växer protesterna mot landets höga levnadsomkostnader, där demonstranter kräver ekonomiska reformer, bostäder till fattiga, social utjämning och ett mer rättvist samhälle. I de stora städerna har tältläger byggts upp, med inspiration från revolterna i Mellanöstern. Hemlösa Amnon Tsur är en av demonstranterna.

– Jag har inget hem, jag bor här, säger Amnon Tsur och pekar på ett av tälten i en park i centrala Jerusalem…

…De senaste veckorna har hundratusentals israeler gått ut för att kräva social rättvisa, och bättre levnadsvillkor. Israeliska debattörer har också ifrågasatt fördelningen av enorma summor till försvaret och bosättningar på Västbanken, samtidigt som inkomstgapet mellan de rikaste och fattigaste i Israel är bland det största i den rika delen av världen.

Vår inspiration kommer från Tunisien och Egypten, säger Amnon Tsur.

– Det började där, folk fick nog, säger Amnon Tsur.”

Nu känner alla till att den israeliska regeringen är en – högerregering. Man har till och med tvättäkta fascister i regeringen som Avigdor Lieberman, en man vars åsikter i Sverige närmast motsvaras av SD, men i Israel så kan han omsätta dem i praktiken. Flera signaler tyder på att man ska lagstifta fram apartheid i Israel, det kommer i framtiden finnas två olika slags medborgarskap, ett för judiska medborgare och ett annat för andra, läs människor med arabisk/palestinskt påbrå.

Man har berättat om det i Svenska tidningar, men oftast i notisform. Hade något land i Europa gjort likadant så hade inte all trycksvärta räckt till. Fullföljer man dessa tankar så kommer frågan förr eller senare hamna i Förenta Nationerna, och där kommer i så fall USA agera för att man inte ska skapa någon resolution mot Israel. Obama vågar inte annat, olika lobbyorganisationer i USA kommer att ta sin hand från honom annars. (texten fortsätter under annonsen)

Redan idag behandlas israel-palestinierna sämre än sina judiska landsmaninnor och landsmän. De kan inte komma in på vissa universitetsutbildningar, de får inte göra värnplikt som andra israeler. Det gör demonstrationerna och tältstäderna i Tel Aviv och Jerusalem lite extra pikanta. Det är givetvis generande för den sittande högerregeringen att fattigdomen breder ut sig alltmer bland de judiska israelerna, det pekar på regeringens oförmåga och det faktum att man har råd att med militära medel förstöra så mycket som möjligt för sina närmaste grannar.

Och för att jag berättar om den nuvarande situationen, precis som Ekot, så kommer jag återigen att kallas för a-ordet. Men jag är inte ensam lyckligtvis. Den som är intresserad kan med fördel läsa Jpost.com (Jerusalem Post) och Haaretz.com, för dessa tidningar skriver spaltmeter om den rådande situationen.

it Andra om: , , , , , , ekot ab dagen dn1 svd1

  7 comments for “Tältdemonstrationer i Tel Aviv och Jerusalem

Comments are closed.