Synd om Lars Ohly?


Nej, jag tycker inte att det är synd om Lars Ohly, inte mer synd om honom än om andra partiledare som kämpat för sina partier och nått den gräns där det är dags att tacka för sig och ta sin Mats ur skolan.

Som bekant så är media väldigt förtjusta i sådant som de kan tolka som interna stridigheter, denna vecka har det handlar om Juholt och Östros, och säkert ett stort antal artiklar som jag missat på grund av brist på intresse. I Vänsterpartiets medlems-
tidning från idag har jag scannat in detta lilla meddelande från partiföreningen i Vantör, men det är inte ensamt. Det har varit många artiklar och insändare i Vänsterpress och i Flamman, det är många som vill byta ut Ohly och den kandidat som oftast nämns är Jonas Sjöstedt, och ofta används begreppet ”delat ledarskap” då många menar att partiet bör ha både en kvinnlig och en manlig partiledare.

Det är dessutom så många partiföreningar som uttalat sig och så många enskilda medlemmar att jag personligen är helt övertygad om att man kommer att välja ny partiledning på nästa kongress. Men så kommer jag till det viktigaste:

Partiet behöver byta i år! Miljöpartiet får två nya språkrör i år, socialdemokraterna ny partiledare och ett antal nya medlemmar i sitt verkställande utskott. Dessutom har det länge talats om att Maud Olofsson ska bytas ut liksom Göran Hägglund, låt vara att de två senaste kanske kan klamra sig kvar. Men i praktiken betyder det att både sossar och miljöpartister får nya parti-
ledningar, och möjligen Centerpartiet och/eller Kristdemo-
kraterna. Det betyder att den nya partiledningen i (V) tillsätts året efter, hon/han/de kommer att ligga långt efter i förbered-
elserna inför valet 2014. De flesta förstår att det är ett betydande handikapp, de majoriteten av väljarna går inte på partimöten, de tittar inte på varje debattprogram och de flesta läser inte tidningarnas debattsidor. Därför är det mycket viktigt att inte vänsterpartiets nya partiledare får ett år mindre tid för att förbereda sig och partiet inför valet 2014.

Ska man dessutom ha en uppslitande partiledarstrid på grund av att den nuvarande hävdar att han blir bättre och bättre för varje val som går så kommer partiet att bli extra lidande. Man borde redan ha haft en extrakongress, men det får väl duga om man har den i maj eller augusti.

it , , , , , , , ab1 ex123 svd dn1


2 svar till “Synd om Lars Ohly?”

  1. Jag har inte betalt medlemavgiften, och jag gör det inte heller innan Ohly meddelat att han avgår, I min förening är vi tre som gått ut med detta, men ingen har kommunala uppdrag så det struntar man väl i.