Sverige – Lämna Afghanistan!

Thage G Peterson och Anders Ferm skriver idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där de ifrågasätter den förda politiken och rekommen-
derar politikerna att se till att svenska folket får rösta om vi ska föra krig i Afghanistan. Man konstaterar helt korrekt att Afghanistan har en lång historia av krig, en historia som för folk samman för att bekämpa inkräktare och utländska trupper som försöker invadera landet.


Peterson/Ferm i SvD:
”Kriget i Afghanistan är ett misslyckande. Kriget har inte löst några problem, bara skapat nya. Läget i landet är nu värre än när kriget började. En ny väg måste väljas för att hjälpa landets befolkning till fred och nationell försoning. Allt fler börjar inse detta.

I det läget borde det vara ett självklart beslut av Sverige att dra sig ur kriget och ersätta det militära engagemanget med stora insatser för återbyggnad och välfärd. Men det har gått prestige i de politiska partiernas inställning i frågan. Det är svårt att ändra uppfattning. En möjlighet att hjälpa riksdagspartierna ur dilemmat vore att i en folkomröstning fråga folket direkt om Sverige ska föra krig i Afghanistan. Vem skulle kunna vara emot att svenska folket finge avgöra en så viktig fråga som krig i ett annat land?”

Skribenterna påpekar helt korrekt att Sverige inte har några fredsbevarande trupper i landet, möjligen kan man kalla dem fredsframtvingande. Men de är fullt beväpnade och framförallt – de är beredda på att döda. Döda människor som inte har bett dem komma dit, människor som inte vill ha dem där. Man brukar försvara det faktum att svenska soldater nu lyder under en amerikansk general med frågan – Ska vi låta talibanerna ta över?

Det är en i grunden lika falsk som felaktig syn. Vi kan nog alla vara överens om att dessa koranstuderande (Taliban = Koranstudent) skäggiga män har en politiskt religiös syn på tillvaron som känns främmande för oss i Sverige. Men möter vi dem med soldater som ser likadana ut som amerikaner, som är beväpnade på samma sätt, som står under amerikanskt befäl, tror svenska politiker att det är en metod som gynnar dialog?

Barack Obama lever i villfarelsen att USA har ett uppdrag att slutföra i Afghanistan. Det har de inte, lika lite som gamla Sovjetunionen hade det tidigare. Den enda roll som de uppfyller någotsånär är massmord på civila. I veckan dog 150 människor, såvitt känt var ingen av dessa ”talibaner”.

Peterson/Ferm i SvD: ”USA:s och Natos bomber dödade förra året över 2000 civila. Vid ett enda tillfälle i Azizabad dödades 91 oskyldiga afghaner av amerikanskt bombflyg. Av dem var 76 kvinnor och barn. Vem är den verklige fienden i Afghanistan? Vem och vad ska USA, Nato och Sverige besegra? Fattigdom och nöd, okunskap och analfabetism kan inte bombas bort. Det går inte att besegra självmordsbombare och deras landsmän genom att bomba deras byar och hem.”

Den svenska regering som sitter i Rosenbad den dag som beskedet om att många svenska tjejer och killar omkommit i ett attentat i Afghanistan kommer bittert ångra att vi inte begränsade våra åtaganden till enbart fredsbevarande arbete. Svenska folket är inte bara föräldrar, vi är också väljare.

i Andra om: , , , , , t SvD12 DN12 AB

[tags]Afghanistan, Obama, Ockupation, Nato, USA, Politik[/tags]

  14 comments for “Sverige – Lämna Afghanistan!

 1. Kevin Smiths
  17 maj, 2009 at 09:37

  Det förligger en viss oro över den utveckling som kan ske i Afghanistan. Ännu mer oroligare är när ”neutrala” Sverige som ska föregå med gott exempel, kan kastas in i taktiska styrkor, under påföljande kommando av Amerikanska styrkor.

  Det är en utveckling jag inte vill ska ske, för då kan risker finnas att hat riktas även mot Svenskar, och det medföra till att mytbilden blir sann, dvs den om att Sverige måste införa FRA och andra lagar bara för just mot terrorism.

  Men tro nu inte att det här är en slump/händelse att det blivit så. Det mesta har varit uttänkt redan långt innan det kom upp på tapeten.

  Ja och så ert helgon, Obama kommer göra bort sig rejält mycket när det stora fyrverkeriet dras igång där eller i Iran. Jag kan inte slutas att förvånas hur många som tänkte ordet ”frälsaren” när de fick Obama. Jag har slutat att räkna hur många har smorts in det skimmer och dolda agenda som döljer sig bakom denna nästintill helgonförklarade ikon.

  Tycker bara så synd att folk har så stor naivitet inför deras presidenter, för stor tillit på att de ska hjälpa dem ur krisen, istället för att själva börja ta ansvar över situationen.

  Jag är nästan övertygad om att det inte behövs ett styre alls, iallafall inte en enda person som ska styra över allt och alla, utan människorna själva är väldigt kapabla att lösa de problem som behövs lösas. För vi är kloka, men bra naiva.

  • 17 maj, 2009 at 09:50

   Kevin: ”Ja och så ert helgon, Obama” ??

   Va? Vems helgon?

 2. Arne,
  17 maj, 2009 at 12:11

  Vad tyvärr den största delen av Svenska folket inte förstår är att det är slut med vår neutralitet eftersom Regeringen ihop med Sossarna sålt Sverige bakom våra ryggar när dom hjälpte till att få 5/6 majoritet när Lissabonfördraget röstades igenom 20 nov 2008, 5/6 så att man skulle slippa mellanliggande val och debatt.

  Vi kommer snart (antagligen redan i höst) att ta upp rollen som en bricka i stormaktsspelet mot Ryssarna ihop med Nato och peka med en pinne på den Ryska björnen, precis som Polen, Georgien och Ukraina som nu gör sig till måltavlor med missilsystemen som dom installerar.

  Jag hoppas du lämnar dessa två som jag ser det mycket viktiga länkar,

  Den ena till EU parlamentariker Nils Lundgren som på drygt två minuter i detta klipp under ett torgmöte berättar sanningen om Lissabonfördraget,
  http://www.youtube.com/watch?v=0MxfS0mv6Qc

  Och det andra är från EU parlamentet 2007 då beslutet togs att ställa alla medborgarna utanför den viktigaste förändringen i vår historia.
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6556502127529992885

  Dessa båda klipp borde varenda svensk se enligt mig.

  Arne,

 3. Lt Jonas
  17 maj, 2009 at 14:06

  Vad kommer att bli det mest påtagliga och omedelbara resultatet om Sverige drar sig ur Afghanistan?
  Jo, något annat land kommer att få ta över ansvaret för området kring Mazar-e-Sharif och eftersom USA är det enda land som just nu markant ökar truppnärvaron är odsen stora att det blir amerikansk trupp som tar över.
  Är det någon som tror att befolkningen i Mazar-e-Sharif kommer att få det bättre med amerikanska soldater än med svenska?
  Jag har tjänstgjort internationellt och på nära håll sett hur amerikanerna arbetar, jag är inte imponerad, och skulle föredra att inte överge befolkningen i Mazar-e-Sharif till detta.
  På gott och ont så har Sverige tagit på sig ett ansvar för ett stort område kring Mazar-e-Sharif och påbörjat ett arbete där, jag skulle föredra att Sverige inte bara överger detta.
  Befolkningen just där mår f-n så mycket bättre av att ha svensk trupp på plats än de skulle göra av att ha amerikansk.

 4. 17 maj, 2009 at 15:50

  Jonas! Varför kommenterar du inte artikeln jag länkar till? Är inte Thage G Petersons och Anders Ferms uppfattning en korrekt bild av situationen tycker du?

  Befolkningen just där mår f-n så mycket bättre av att ha svensk trupp på plats än de skulle göra av att ha amerikansk.

  Du menar alltså att skälet till att svenska soldater ska vara i Afghanistan är att – annars skulle amerikanska soldater vara i området?

  Vad är det som gör att befolkningen inte ska få det de egentligen vill ha – fritt från utländska soldater?

  Jag förstår inte ditt sätt att resonera…

 5. Lt Jonas
  17 maj, 2009 at 17:25

  Nej, jag tycker inte att Tage G och Ferms artikel är en korrekt beskrivning av situationen.
  Hur vet du vad befolkningen där egentligen vill ha? Mig veteligen har det alldrig gjorts några opinionsmätningar eller dylikt om det.
  Det enda underlag som finns för att göra en bedömning av vad folket där vill är att lyssna på vad de säger till journalister som frågar och den känsla man får när man är ute bland befolkningen där.
  Jag läser, lyssnar och ser på det mesta som rapporteras från Afghanistan och jag har varit där. Min känsla är att i området kring Mazar-e-Sharif är en överväldigande majoritet av folket FÖR en internationel truppnärvaro och uppskattar Sveriges engagemang.
  Folket där vet nämligen vad Tage & Ferm inte verkar förstå: Att utan utländsk trupp skulle området nästan omedelbart åtarfalla i ett totalt laglöst tillstånd där lokala krigsherrar, kriminella nätverk och Tallibaner för en blodig kamp om makten och där civilbefolkningen som alltid i Afghanistan är de som kommer att lida mest.
  Om utländsk trupp drar sig ur kan vi glömma de demokratiska valen som planeras till sommaren, vi kan glömma alla flickskolor och andra icke religiösa skolor som öppnats de senaste åren och de kvinnor som börjat arbeta och utbilda sig kommer i bästa fall att tvingas tillbaka till misären som gällde före 2001 eller i värsta fall avrättas för vad de vågat sig på sedan dess.
  De ”stora insatser för återbyggnad och välfärd” som Tage och Ferm efterlyser kommer inte att bli av för området kommer att vara alldeles för farligt för civila hjälparbetare att ge sig in i.
  Sedan finns det mycket man kan vara kritisk till när det gäller ISAFs arbete i Afghanistan och ännu mer när det gäller Operation Enduring Freedom.
  USAs bombningar som alltför ofta drabbar civila i mycket större utsträckning än fienden är helt förkastliga.
  Svenska politikers beslut att sända ned stridsfordon 90 var totalt onödigt och ingenting som önskades av trupperna där.
  Så det finns stora utrymmen för förbättringar i ISAFs verksamhet, men att dra sig ur skulle leda till en humanitär katastrof.

  • 17 maj, 2009 at 18:14

   Så det finns stora utrymmen för förbättringar i ISAFs verksamhet, men att dra sig ur skulle leda till en humanitär katastrof.

   Det vet du inte.

   Vi är där på grund av att Hamid Karzai begärde att få dit soldater utifrån. Han var Bushs marionett, nu har Obama övertagit honom. Orsaken till att Karzai begärde att få dit soldater var för att han inte militärt ens kunde kontrollera Kabul. Du säger att du har varit där, gott så. Jag känner flera som har varit där både som soldater och hjälparbetare, och utsända från olika organisationer. Man kan lugnt konstatera att svenska soldater som är där utomordentligt sällan får direktinformation från lokalbefolkningen, ytterst få talar pashto eller dari av svenska soldater.

   Sammantaget så är nog fakta i målet att befolkningen i landet är innerligt trötta på soldater, oavsett vilka de säger sig representera. De är oxo trötta på folk som kommer från arabvärlden för att predika en annan islam än den som är vanlig på landsbygden.

   Sovjetunionen slängdes ut ur landet, delvis med amerikansk hjälp. Jänkarna tränade och utbildade talibanerna för att de skulle kunna använda de Stingers de fick för att skjuta ner sovjets helikoptrar, när de hade gjort sitt jobb vände USA dem ryggen. Då vände sig vissa av dem mot USA med känt resultat.

   Men nu håller talibanerna på att öka sin verksamhet riktad mot dessa utlänningar som nu ockuperar landet bitvis. Och jag kan inte säga annat än att jag förstår dem. Skulle främmande makts soldater komma hit till Sverige och ockupera så skulle jag som gammal prickskytt försöka ta ett rent skott mellan ögonen på alla försedda med stjärnor eller mer på axelklaffarna.

   Precis som talibanerna.

   Att springa USA:s ärenden i Afghanistan tjänar vi inget på, än mindre gör Afghanerna. Det vi borde göra är att intensifiera vårt bistånd till de regioner vi kan utan att ta alltför stora risker. Det finns massor av litteratur på området och du hittar sällan eller aldrig någon som hävdar att det är en meningsfull sysselsättning att agera militärpolis i ett land som man inte är välkommen i.

 6. Lt Jonas
  17 maj, 2009 at 17:58

  Ett erkännande:
  Mina åsikter baserar sig på vad som gäller kring Mazar-e-Sharif där svensk trupp verkar och i Kabul. några andra delar av Afghanistan har jag ingen erfarenhet av.
  Jag kan mycket väl tänka mig att befolkningen i t ex Helmlandprovinsen där intensiva strider utspelats nästan oavbrutet sedan 2001 och där amerikanarna bombar som mest inte är lika positiv till ISAF som man är i Mazar-e-Sharif och Kabul.
  Men nu var det svenska truppers roll i Afghanistan som diskuterades och huruvida Sverige bör dra sig ur.
  Jag kan förstå de som känner olust inför att svensk trupp tjänstgör under NATO-befäl och sida vid sida med amerikaner som även tjänstgjort i Irak och använder andra sämre metoder än våra, men det tycker inte jag är tillräckliga skäl för att dra sig ur och lämna afghanerna i sticket.

 7. Moe
  17 maj, 2009 at 22:57

  A L L A utlänska uniformklädda soldater uppfattas som occupanter (och därmed fiender)av civilbefolkningen. Sen spelar det nog ingen roll var soldater kommer ifrån eller vilken uppgift de har där!! De flesta afganer vet nog inte ens var Sverige ligger på kartan eller vilka motiv Sverige har för att vara kvar i afganistan. Och tro mig jag vet! Vi har haft diverse ”fredbevarande” styrkor i Libanon, och där tänkte man inte på ifall soldaten var amerikan, fransman eller svensk. Folket var säkra på att trupperna var där för att skydda Libanons fiende(Israel).

 8. Lev B
  17 maj, 2009 at 23:48

  Det stora sveket mot AFGs folk var att inte ge en massiv utvecklingshjälp efter Sovjetunionens utmarsch 1989. Landet föll tillbka i ett förödande inbördeskrig ur vilket till slut taliban grupperingen segrade med utländskstöd bla från Pakistan, vissa arabländer och islamistiska stödorganisationer. AFG har aldrig varit en modern stat och är det inte fn. Ett tillbakadragande av både ISAF och OEF (USA) leder till ett nytt förödande inbördeskrig och ett religöst baserat förtryck säger mina AFG vänner. Motståndet mot Pres Karzai är redan nu ett komplext lapptäcke av grupperingar av vilka några torde gå att förhandla med. Utveckling kräver dock säkerhet. Säkerhet främst från talibanska och kriminella grupper. Problemet är korruptionen och avsaknaden av en centralmakt som kan stödja de goda/neutrala krafterna mot de konservativa religösa, feodala strukturer som alltjämt finns i AFG (och Pakistan). Är det verkligen fred vi vill ha till varje tänkabart pris? Utveckla istället ISAF genom att möjliggöra en utveckling i AFG och Pakistan som stöds av en robust säkerhetsskapande militärstryka och en dynamisk utvecklingsorganisation som vågar arbeta där den bäst behövs- ute i byarna. Bekämpa feodalismen, de kriminella och de bigotta religös genom utveckling, men skapa säkerhet så når den fram till det AFG folket.

 9. 17 maj, 2009 at 23:59

  Moe och Lev B illustrerar rätt bra lite av problemets kärna. Möjligt att överbrygga? Det tror inte jag.

 10. Daniel A
  18 maj, 2009 at 10:04

  Som det gamla taletsättet säger:

  Den som gillar krig kan inte ha alla besticken i lådan.

 11. H2
  18 maj, 2009 at 22:02

  En folkomröstning i Sverige är bortkastade pengar. I allafall om reslutatet inte blir vad politikerna tycker. Det finns många andra hål att stoppa pengarna i.
  Givetvis har Ferm och Peterson en poäng i att kriget inte har löst problematiken. Konkret säger dom däremot inget om en lösning annat än det måste väljas en ny väg.
  Visst man är inne på att man måste tala med talibanerna, vilket låter klokt . FN ståndpunkt visar kanske lite av svårigheten: Taliban decision-makers, particularly Mullah Omar, seldom if ever talked directly to non-Muslim foreigners.
  Hela världsopinion ville att buddha statyerna skulle bevaras, men talibanerna var inte vidare villiga att lyssna.
  Främmande militärmakt är inget bra alternativ, men troligen är alla andra alternativ sämre

 12. 19 maj, 2009 at 03:25

  Klart att det fantastiskt hjältemodiga Sverige måste vara med och besegra Afghanistan, som de första som gjort det sedan Alexander den Store, eller så.

Comments are closed.