Sverige drar ut i krig igen – utan debatt eller stöd i folkrätt

Om jag har rätt är Sverige i krig i Mali och Irak. Vi får föga kunskap om detta. Det förra kriget diskuteras i ett gästblogginlägg Mali: Islamistisk terror eller fransk imperialism – vad hotar Afrika? Den 21/6 publicerades här Öppet brev till Wallström: Varför stödjer Sverige USA:s folkrättsvidriga bombningar av irakiska städer?

Detta är en artikel i serien ”Ett-årsminne av aktuella artiklar”.

Artikel 151106.
Massmedia har till slut märkt att Sverige åter gått ut i krig -utan debatt. Denna blogg har rapporterat om detta Tidigare: Första gången var 5/3 ”Sverige planerar gå i krig tillsammans med USA i Irak” (http://jinge.se/mediekritik/sverige-planerar-ga-i-krig-i-tillsammans-med-usa-i-irak.htm) och senast var det 24/8 ”Inget FN-mandat för svenska trupper!” (http://jinge.se/mediekritik/inget-fn-mandat-for-svenska-trupper.htm)
Där nämns att det svenska engagemanget startade i september 2014, ja 2014.
Mike Powers skrev då (utdrag) ”Man hänvisade till två brev från Iraks regering till säkerhetsrådet och en resolution i augusti 2014. Ett närmare studium av dessa dokument visar att FN inte har gett något mandat till en militärinsats. Annars skulle resolutionen ha fällts av veto från de länder som ansåg att USA missbrukade resolutionen om Libyen. Dessutom handlar resolutionen om både Irak och Syrien. Skulle man skicka hjälp till Syriens lagliga regering om de skriver ett liknande allmänt brev till FN?”

* Det var bara Miljöpartiet (Jakop Dalunde) som överhuvudtaget nämnde USAs brott i en brasklapp om deras stöd till beslutet (till detta var de nödda och tvungna): ”Vi ska också minnas att den nuvarande situationen sannolikt i stor utsträckning är en produkt av den amerikanska invasionen av Irak”.
* Hela handläggningen av denna fråga, när folkets representanter beslutar att dra in Sverige i ett krig, är en direkt skandal, ovärdig ett demokratiskt samhälle.
untitled (52)

Aftonbladet skriver nu i vad jag ser som ett understatement ”Om Sverige deltar i ett krig i Mellanöstern borde allmänheten rimligen få reda på vad soldaterna gör och hur det går. Därför framstår hemlighetsmakeriet kring den svenska styrkan i Irak som en aning märkligt.”
Vidare Sedan augusti är 35 svenska elitsoldater på plats i norra Irak. En svensk krigsinsats i det fördolda. Det enda vi vet är att ”de högt utbildade” soldaterna finns där för att utbilda kurdiska peshmerga-trupper så att de ska kunna göra bättre motstånd mot terrorgruppen Islamiska statens, IS, framryckningar. Aftonbladet har bett att få besöka styrkan på plats men fått kalla handen.
ISIS trupper med flagga images
Faktum är att ingen vet exakt var de svenska soldaterna befinner sig. Enligt riksdagsbeslutet ska de svenska soldaterna ”ge rådgivning och träna de irakiska försvarsstyrkorna i bland annat vapenhantering, sjukvård, försvarsstrid och i att ta hand om sprängladdningar”. Soldaterna är där på inbjudan av Irak. Styrkan kan vid behov utökas till 120 personer.
Ab gör den sannolikt riktiga bedömningen då man skriver ”Sverige vill också visa sin goda vilja gentemot Nato som vi närmat oss alltmer utan att för den skull bli medlemmar. Tanken är att det ska öka Natos motivation att i ett akut läge skydda Sverige trots att vi inte omfattas av alliansens princip om kollektivt försvar. Sverige har en lång tradition av att delta i fredsbevarande operationer i FN:s regi. Däremot är det ovanligt att svenska soldater deltar i krig utomlands utan ett tydligt FN-mandat. I det här fallet ingår den svenska styrkan i USA:s internationella koalition mot IS.”
NATO - militärer
Kommentar: Jag har inget emot att Sverige och svensk militär deltar i kampen mot terrorismen – under ledning av FN, inte tillsammans med krigsanstiftaren USA, vars politik göder terrorismen indirekt och direkt. Sveriges regering – ta fasta på uttalanden av president Obama (DN 13/5), vicepresident Biden (Harvard 2/10 2014) och högt uppsatta generaler att USA:s Mellanösternpolitik är en huvudorsak till framväxten av ISIS och andra terroristgrupper – och till flyktingströmmen till Europa. Och därmed skarpt kritisera USA:s Mellanösternpolitik, ta upp det i EU för protest, samt kräva att USA betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. Och för ut frågan till demokratisk debatt i landet.

Tanken på att behaga USA för att kanske få hjälp inför en möjlig krigssituation är felaktig och bygger på felaktig eller utebliven analys. Massmedia har sedan snart år närmast hysteriskt ställt upp på en demonisering av Ryssland i linje med USA:s psykologisk krigföring. USA har 10 gånger större militärbudget än Ryssland och har under senare byggt nya militärbaser runt Ryssland, och en del av baserna har kärnvapen. Nu ska man åter få installera kärnvapen i Tyskland, nära Ryssland och Sverige. Ryssland har som defensiv åtgärd, med stort befolkningsstöd fört Krim till Ryssland. Den stora krigsinsatsen i Europa efter andra världskriget är inte detta, utan den av USA och NATO-länderna genomförda styckningen av Jugoslavien med tiotusentals dödade och stora förstörelsen. Kontrasten mot Krims fredliga införlivande kunde inte vara större. Detta har rapporterats flera gånger i denna blogg.

På liknande sätt gick Sverige utan debatt med i USA:s krig i Afghanistan. Terroristdådet 11 september piskade upp en oerhörd indignation och hatstämning i USA. USA initierade redan dagen därpå 12/9 FN-resolution nr 1368, som antogs av Säkerhetsrådet. Den nämner inte Afghanistan, utan talar om internationellt samarbete för att ställa terrorister inför rätta. Det ger inget stöd för proaktiv krigföring enligt kapitel VII i FN-stadgan, men hävdade vidare varje lands rätt till självförsvar. USA:s försvar har aldrig legat i Afghanistan. Afghanistan hölls ansvarig för al-Qaidas verksamhet. Det är tveksamt om talibanerna kände till planerna. Redan kring 1998 hade de börjat begränsa al-Qaidas verksamhet i landet. Två dagar efter 11/9 åberopade NATO artikel 5 i fördraget och förklarade att anfallet på USA var ett anfall på NATO. Den 7 oktober 2001 startade bombkriget. Kriget har böljat fram och tillbaka.

Många hundra svenska soldater har stridit i Afghanistan. De har kanske dödat hundratals afghaner och trupp finns kvar, medan andra länder dragit tillbaka sina trupper. Talibanerna har stärkt under senare tid, vilket medfört en kraftigt ökad flyktingström till bl.a. Sverige. Korruptionen är enorm och kvinnors situation har knappast förbättrats. I den begränsade diskussionen har man anfört att ett skäl för svensk deltagande – under en period då Sveriges försvar kraftigt minskat – just är att man vill behaga USA. Detta verkar troligt.

* Regering: Gör en analys av Sveriges säkerhetspolitiska läge.
* Bort med svensk trupp i USA/NATO:s orättfärdiga krig i Afghanistan
* Inga militära insatser utan FN-mandat.

Afghanistan bok sid 1
Afghanistan bok 2

i Andra om: , , , , , ,, , , , , , ,

Aftonbladet 4/11 SvT Opinion Der Spiegel Afghanistan Analysts New York Times 4/9

  7 comments for “Sverige drar ut i krig igen – utan debatt eller stöd i folkrätt

 1. 6 november, 2015 at 13:39

  Anders: ”Det är tveksamt om talibanerna kände till planerna. Redan kring 1998 hade de börjat begränsa al-Qaidas verksamhet i landet.”

  Talibanerna var villiga att lämna över bin laden:
  Bush rejects Taliban offer to hand Bin Laden over
  ”Taliban ’ready to discuss’ Bin Laden handover if bombing halts
  The Taliban would be ready to discuss handing over Osama bin Laden to a neutral country if the US halted the bombing of Afghanistan, a senior Taliban official said today.
  Afghanistan’s deputy prime minister, Haji Abdul Kabir, told reporters that the Taliban would require evidence that Bin Laden was behind the September 11 terrorist attacks in the US.”

  Men att bevisa bin ladens inblandning var väl omöjligt, han var ju inte ens efterlyst av FBI just för 911 attacken:
  FBI says, “No hard evidence connecting Bin Laden to 9/11”

  Sen finns ju det här:
  December 4, 1997:
  Taleban in Texas for talks on gas pipeline
  ”A senior delegation from the Taleban movement in Afghanistan is in the United States for talks with an international energy company that wants to construct a gas pipeline from Turkmenistan across Afghanistan to Pakistan.”

  Anders: ”USA:s Mellanösternpolitik är en huvudorsak till framväxten av ISIS och andra terroristgrupper – och till flyktingströmmen till Europa. Och därmed skarpt kritisera USA:s Mellanösternpolitik, ta upp det i EU för protest, samt kräva att USA betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. Och för ut frågan till demokratisk debatt i landet.”

  Exakt och där kan man fråga sig vad media sysslar med. Om man läser saker som:
  Det flyr de från
  ..så nämns USA bara en gång i meningen:
  ”Säkerheten har blivit sämre sedan de USA-ledda styrkorna lämnade landet 2011.”

  Inte ett ord om att afghanistan är USAs längsta krig någonsin, att gulfstats/usa tränade rebeller orsakat syrienkriget, eller att Irakkriget startades på lögner. Graden av patetiskt skönmålande av folkmord, statskupper och illegala krig, av vår NATO-media är deprimerande.

  Finns det några riktiga journalister kvar?

 2. ove
  6 november, 2015 at 16:41

  Svenska regeringen och UD kan inte vara ovetande om vilka som står bakom Afghanistan, Irak och Syrien men de håller god min och för svenska folket bakom ljuset.

  De vet att det var de neokonservativa i USA som skrev A CLEAN BREAK – https://en.wikipedia.org/wiki/A_Clean_Break:_A_New_Strategy_for_Securing_the_Realm
  A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (commonly known as the ”Clean Break” report) is a policy document that was prepared in 1996 by a study group led by Richard Perle for Benjamin Netanyahu, the then Prime Minister of Israel.The report explained a new approach to solving Israel’s security problems in the Middle East with an emphasis on ”Western values.” It has since been criticized for advocating an aggressive new policy including the removal of Saddam Hussein from power in Iraq and the containment of Syria by engaging in proxy warfare and highlighting its possession of ”weapons of mass destruction”.

  Och ett år före 11 september 2001 utgav de neokonservativa i Project for a New American Century – PNAC – skriften Rebuilding Americas Defenses – där de förutsåg ett nytt Pearl Harbour – http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf – på sidan 63 förutsäger de 11 september 2001 –
  Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.

  De såg det som starten på ett tredje världskrig eller som somliga av de säger det fjärde världskriget. Det kalla kriget var då det tredje enligt dem.

  Christopher Bollyn är en av de få som klarlagt sambanden mellan de neokonservativa i USA:s regering och 11 september 2001.
  NEW 2015! Solving 9/11 Christopher Bollyn Live in Dallas TX Feb 12, 2015
  https://www.youtube.com/watch?v=EVHstSrC1CQ
  Och varför inte läsa hans bok:
  http://bollyn.com/solving-9-11-the-book/#article_12159
  Solving 9/11 – The Deception That Changed The World

  En film som kan ses hur många gånger som helst är BBC´s dokumentär THE WAR PARTY där man får möta dessa neokonservativa öga mot öga. En fascinerande film som visar upp dem i all deras fräckhet.
  The War Party-Panorama-BBC
  https://www.youtube.com/watch?v=jilA-ZeBUI4

  Svenska regeringen och UD kan inte vara ovetande om vilka som står bakom Afghanistan, Irak och Syrien men de håller god min och för svenska folket bakom ljuset. Det är endast vi själva som kan avslöja bakgrunden – och kräva av svenska regeringen att de avslöjar vilka som ligger bakom dagens politik så att vi kan stoppa det världskrig som de neokonservativa dragit igång.

 3. Zokrates
  6 november, 2015 at 17:52

  Man kan ju tillägga att överlag har dessa typer av operationer -med specialstyrkor- ökat lavinartat sen Bin Laden mordet. Nu är den ingen sådan svensk styrka som det är frågan om i våra ögon men dessa ”högt utbildade instruktionstrupper” utgör helt klart en del av ett större, de facto uniformt globalt militärt initiativ. På samma sätt utgör Afghanistan ett högt koordinerat uppsamlingsinitiativ. Många av dessa styrkor sysslar just med ”lokal” ”utbildning” och beväpning för gerillakrigföring etc.

  Man kan kasta ut en siffra om antal operationer (utförda av systerförband till liknande militära enheter som utförde räden mot Bin Laden) -per dygn (globalt)(!) – den är absurd -men det är knappat något som folk kan ta till sig. Folk har ingen aning vad som händer i t.ex. Afrika ”på marken”.

  Internt pratar man om att styra över kostnaderna just till dessa spjutspetsar och ÖKA antalet lågintensiva operationer av denna typ. eftersom den militära verkligheten måste finna sig inom civila ekonomiska förutsättningar, som åtstramning. Detta är dock platt retorik eftersom satsningarna och kraven på konstanta uppgraderingar och ”global” anpassning ständigt accelererar i takt med att man kräver små snabba mobila och enormt slagkraftiga styrkor. Dessa politiska och militära ”visioner” har medfört att vår egen svenska militär reducerats för en anpassning till detta nya militära paradigmskifte. Antropologiprofessor Jeff Halper har helt rätt i sin analys och det tål att upprepas.

  https://plutopress.wordpress.com/tag/jeff-halper/

  Det vi ser är ansiktet på det nya NATO växa fram.

 4. koijen
  6 november, 2015 at 17:59

  våra politiker dammar av svenska folket i två veckor innan valen sedan stoppas vi ner i malpåsen igen jag trodde en gång i tidernas morgon att väljare var betydelsefulla men svenska folket ska strunta i vad riksdagen sysslar med , jag var en av dessa naiva varelser som trodde att mina skattepengar skulle gå till något ädelt istället användes dom till folkmord och som riksåklagaren sade svenska folket ska hålla käft när riksdagen roar sej med våra pengar. http://highcrimes.lege.net/ ja jag var en av dessa naiva dårar

 5. 8 november, 2015 at 13:46

  Newsvoice (http://newsvoice.se/2015/11/07/natos-jatteovning-trident-juncture-exercise-har-avslutats/)
  skriver ”NATO:s största övning på 13 år på Sicilien Trident Juncture Exercise har avslutats. Den omfattade övningar i luften, till lands och till sjöss med 36,000 man från fler än 30 länder. NATO-generalen Alexander Vershbow sa vid invigningen av jätteövningen att Trident Juncture Exercise demonstrerar att NATO kan hantera alla situationer från konventionell krigföring till mer subtilt hybridkrig och propaganda, skrev Daily News.
  NewsVoice verkar enligt Google vara det enda svenska media som skrivit om övningen.”

 6. 8 november, 2015 at 21:04

  Jag kommenterade artikeln på Newsvoice:

  ”Bra nog har det varit protester mot övningen runtom i Spanien. Fredsaktivister trängde sig in på NATO-basen Sierra del Retin nära Cadiz, rapporterar Flamman. Man har intervjuat H. Molander i fredsnätverket Ofog som deltog i protesterna. Han säger kloka saker ”Varken Sverige eller något annat land i världen behöver Nato med dess kärnvapen som skydd mot de utmaningar såsom klimatförändringar som världen står inför idag. Tillsammans behöver vi verka för en värld utan gränser och för en jämlik fördelning av jordens resurser”.

  Desto värre är då regerings allt djupare samarbete med NATO:s chefsstat, USA. Visserligen skriver Wallström och Hultqvist på DN Debatt igår att Sverige ska vara alliansfritt och ej gå med i NATO, men begreppet alliansfrihet förlorar sin egentliga mening med Sveriges politik.

  Varför inte ha försvarssamarbete även med Ryssland, om man nu ska ha detta med stormakter!? Om man nu – med all sannolikhet inbillar sig – att Ryssland är främsta hotet. ”If you cannot betat them join them”!

  Tisdag kl 10 sker mötet ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik” på ABF-Stockholm där f.d. Moskva-ambassadören Sven Hirdman presenterar sin bok.

  25/11 kl 13-15.30 ordnas seminariet ”Sverige på väg in i NATO?” i Riksdagshuset av bl.a. ”Nej till NATO”

 7. Martin Kullberg
  8 november, 2016 at 08:49

  Sverige deltar på bägge sidor i ”Kriget emot terrorn”, allt enligt vad Aftonbladet sent om sider upptäkt.

  ”Svenska Pansarskott i IS-händer”
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23870360.ab

  Detta uppmärksammade jag på denna blogg redan den 9:de Februari i år, inga nyheter för den som faktiskt följt utvecklingen i västvärldens olika projekt senaste 5-6 åren. Så här skrev jag då, känns som det bara blir mer och mer rimligt för varje dag som går:
  ”UNHCR och alla länder borde beskatta vapenindustrin med de kostnader som folkfördrivning och flykt kostar. Varje verksamhet skall bära sina egna kostnader heter det ju. Då borde vapenindustrin betala för alla kostnader deras industri medför, det skall hämtas ur vapenindustrins vinster.

  Vi har försökt att hindra vapenindustrin från att sälja till vissa grupper, men det har alltid varit fullständigt overksamt, korruption, bulvaner och alla trick i boken har använts för att kringå sådana saker. Vi kan helt enkelt inte reglera vart vapnen hamnar, det skvallrar en AT-4 i ISIS händer om. Därför inför man bara en schablonbeskattning av all vapentillverkning och relaterade verksamheter som motsvarar de beräknade kostnaderna för den förstörelse och den flykt krig skapar.

  Men jag antar att politiker och media hellre diskuterar ”köttskatt” och andra saker som riktar sig emot individen. Individen får ju inte äta sig sjuk på godsaker, medan institutionen/storbolaget får bidra till folkmord, folkfördrivning och förstörelse utan att någon andas ett enda ord om riktade skatter, det är vad frihet betyder. De som slåss för frihet slåss för institutionernas frihet och de som slåss för reglering slåss för reglering av individen. Det finns inte två sidor i politiken.”

Comments are closed.