Svenskarna och deras registerDagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har i sin som vanligt ganska intressanta men pratiga söndagsledare ”A var inte först med att Z-stämpla människor” behandlat den viktiga och aktuella frågan om Svenskarna och deras register. Han tar upp några viktiga aspekter, medan andra minst lika viktiga aspekter inte behandlas.

Wolodarski skriver tänkvärt ”Vi vill gärna tro att det bakom varje skandal finns en ansvarig, någon vi kan göra till syndabock. Genom att ställa honom eller henne till svars kan systemet som sådant befrias från ansvar och den gamla ordningen återställas. På samma sätt som det är lätt att förvandla systemfel till enskilda övertramp är det frestande att beskriva det otäcka som något överraskande.” Här tänker man osökt på Hanna Arendts bok ”Den banala ondskan (Eichmann in Jerusalem)” om en av Förintelsens arkitekter Adolf Eichmann. Boken blev kontroversiell, eftersom den hävdar att Eichmann varken var en särskilt övertygad nazist eller en psykiskt sjuk mördare utan snarare en byråkrat som handlade plikttroget mot sina överordnade, då han skickade människor till en avrättning i koncentrationsläger. Arendt riktar även stark kritik mot den nybildade staten Israels agerande under rättegången mot Eichmann 1961.(Hon påtalade bl.a. samarbetsvilligheten med nazisterna hos en del företrädare för judarna).
Romer imagesCAAMY9BB

Men också Wolodarskis egen position är aktuell att ventilera. Se nedan!
”Fördomar mot romer är sedan länge utbredda inte bara i Sverige utan i hela Europa, och resulterade under andra världskriget till att romer precis som judar skickades till gaskammaren. Den judiska gruppen vet i likhet med den romska vad registrering innebär. Vad det signalerar i form av avståndstagande från majoritetssamhället”

Wolodarski berör – märkligt nog – INTE den aktuella registreringen som utförs av Försvarets Radioanstalt, FRA, och som är till stor hjälp för NSA i dess övervakning och registrering av ÅSIKTERNA hos sannolikt många tiotals miljoner människor i USA och runtom i världen, av framstående politiker (Brasiliens president), av viktiga internationella organisationer (EU). Och ändå har DN skrivit om detta. Han tar överhuvd taget inte upp åsiktsregistreing i sin historiska tillbakablick.
Inte ett ord om SÄPO:s registrering.

Det var inte bara judar och romer som sattes i koncentrationsläger och fördes till gaskamrarna eller avrättades av nazisterna. Det var kommunisterna (i det sista valet i Tyskland före Hitlers maktöverträde fick kommunisterna 6 miljoner röster men lyckades inte hindra Hitler att komma till makten) och många socialdemokrater.

Man kan mycket väl uppfatta Wolodarskis undvikande av dessa centrala förhållanden som att han är en del av det ”system” som han i mycket allmänna ordalag kritiserar. Ett utmärkande drag i Wolodarskis världsbild såsom den förmedlas i t.ex. DN:s ledare är undvikande av kritik mot USA och NATO. Flera äro de fakta- och referensunderbyggda mail jag (och andra) sänt honom och hans medarbetare om Syrien, och acceptabelt väl skrivna debattinlägg i denna centrala världsfråga har gång efter annan avvisats av DN Debatt. Jag har ibland fått vänliga svarsmail från medarbetare, men DN har undvikit att ta upp centrala aspekter på Syrienfrågan, även sedan de behandlats i t.ex New York Times, Guardian etc.

Men över till registreringsfrågan. Wolodarski skriver ”Vi vill gärna tro att denna typ av registrering är något som skedde då, under de mörka åren, men ekot från den tiden hörs i dag. Och det måste tas på största allvar.” Uppenbarligen anser han inte att de mörka åren finns nu. Jag anser det. Uppgifterna och det fantastiskt fina arbetet av sådana som Wikileaks, Assange och Manning visar dels att det finns en mycket omfattande och dold åsiktsregistrering av medborgarna i icke-demokratiska former och dels att USA:s regering hårt vill straffa dem som informerar medborgarna om detta. Här vill jag dock nämna att Wolodarski och den nu så kritiserade Hanne Kjöller skarpt kritiserat USA:s regerings syn på Manning – utmärkt! Wikileaks har bidragit till den viktiga informationen om brutaliteten i USA:s orättfärdiga krigföring i Afghanistan.

Registreringen har betydelse för den enskilde. SÄPO och dess föregångare hade registrerat ett par hundra tusen svenskar på vänsterkanten enligt utredningar. Under andra världskriget hamnade flera hundra av dessa antinazister i ”arbetsläger”. Storsien är det mest kända, men det fanns också arbetsläger i Öxnered (Västergötland), Vindeln (Västerbotten), i Kovaksberg och på fartyget Bercut. Det kunde räcka att prenumerera på SKP:s tidning Nrrskensflamman för att komma till Storsien skriver Gunnar Kieri och Ivar Sundström i boken ”Arbetskompaniet Storsien – en bok om politisk internering 1939-40”, Arbetarkultur, Stockholm 1972.
Vem tror att detta inte kan hända igen i Sverige?

Det finns officiella uppgifter om personer som registrerades under 1970-talet senare förvägrats arbete, då det blev känt att de registrerades. Och flera vänstermänniskor har sådana negativa erfarenheter inom arbetslivet att de kan kopplas till deras politiska hemhörighet.

”Såret kan bara läka genom att sanningen tillåts komma upp till ytan och bearbetas öppet. Vilka register har funnits och finns i dag? Vem ansvarar för dem? Och varför har de kommit till?”
Ja, utred gärna. Registreringen av romer är naturligtvis fullständigt förkastlig. Men utred då också FRA:s verksamhet. Hur hjälper FRA USA:s övervakningsorganisation NSA och andra odemokratiska spioneri- och övervakningsorganisationer av många miljoner människor runtom i världen?

FRA logotyp

FRA.I början av september (se blogginlägg här 7/9 bl.a) kunde man läsa att FRA (Försvarets Radioanstalt) spelar en nyckelroll i spioneriet på enskilda människor, regeringar och organisationer som hjälpreda åt NSA och liknande spionregistreringar. Detta rapporterades av den engelska expert Duncan Campbell vid en utfrågning inför EU-parlamentet. Enligt Campbell är Sverige den viktigaste samarbetspartnern till Storbritannien (och USA) av de länder som inte har engelska som huvudspråk, dvs. viktigast av så gott som alla länder i världen! Kanske var det sådant som Obama och Reinfeldt talade om vid sina möten – hur ska man effektivare övervaka medborgarna. Carl Bildt ville varken bekräfta eller dementera, ”då man inte kan dementera varje detalj”. Han menade att Campbells uppgifter ”inte ger större förtroende” och att han ”inte verkar veta så mycket”, en billigt, Bildigt sätt att försöka minska källans trovärdighet på osakliga grunder. Men Campbell är en känd expert inom området sedan länge. Han skrev för 10 år sedan en rapport om PRISMs föregångare Echelon till Storbritanniens regering.

DN ska ha en honnör för att ha skrivit ”FRA:s utbyte med USA granskas inte” att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) ”inte genomfört någon särskild granskning av FRA:s samarbeten med främmande makt trots att det gått fem år sedan FRA-lagen klubbades igenom”. Denna lag utökade FRA:s hemliga mandat kraftigt.
obama-prism

Sverige bör fjärma sig från hjälp till USA:s registreringspolitik!
Trots att jag bott ett år i Kalifornien, USA, har en hel del släkt där och vanligen trivs bra vid mina besök där (är alls ingen USA-hatare) har jag kritik mot USA:s politik, som egentligen bestäms av den lilla härskande klassen där.
* USA är det i särklass mest krigiska landet efter andra världskriget – man kan tala om USA-imperialism.
* USA har stött genomfört eller stött statskupper i flera demokratiska stater, och stött eller etablerat fler diktaturer än något annat land
* Landets regering stödjer alltså inte traditionell demokratin i sin utrikespolitik – det är undantag.

* USA har inlett brutala krig i Irak, Libyen (via NATO) och Afghanistan, antingen i strid med FN-stadgan eller genom en väldig utvidgning av givet mandat (Afghanistan och Libyen)
* Man har sedan 2011 stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med vapen via ombud (”unconventional warfare”) i strid med FN-stadgan, vilket förstärkt terrorismen
* USA planerar att angripa Syrien i strid med FN-rätt och egen befolkningsopinion (9 % i USA för krig och 60 %), vilket skulle stärka al-Qaidas grupper i Syrien och världen
* USA stödjer Israels bosättnings- och apartheidpolitik
* Man stödjer i praktiken militärkuppen i Egypten
* Via NSA har man en intill nyligen hemlig övervakning av medborgarna i det egna landet, runtom i världen, av regering och institutioner.

* Demokratin i USA har minskat enligt jurister i USA eller rentav upphört (förre presidenten Carter)

* Människor som informerar om bristande demokrati och krigsbrott får fängelsesraff och jagas, medan de som ansvarar för kriget i Irak går fria.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Några modesta paroller.
Utred registreringarna!
Lägg korten på bordet då det gäller FRA – av vikt för invånare både i Svrige och i andra länder!
Nobelpris till Snowden, Manning och Assange!
Bekämpa USA-imperialismen!
Nej till medlemsskap i NATO!


i Andra om: ,, , , ,, , , , , , ,, , , , ,

DN 29/9 Wolodarskis ledare Arbetskompaniet StorsienGuardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Annarkia Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


7 svar till “Svenskarna och deras register”

  1. Wolodarski verkar inte fatta skillnaden mellan ’ansvarig’ och ’syndabock’. Syndabocken är per definition inte ansvarig.

    För övrigt saknar jag en beskrivning från vänsterhåll hur man skall kunna bekämpa brottslighet med någon sorts etnisk grund utan att notera vilka människor det rör sig om och i vilka miljöer de rör sig och vilka personer de brottsliga är släkt med/umgås med. Spelar ingen roll om det rör sig om albaner, assyrier, kurder etc etc.. Om det rör sig om familjer med brott som huvudsysselsättning kommer det bli utredningar som drar ut över tiden och kommer att beröra många människor, Och inte är det snyggt mot offren heller att bara smita förbi den saken.

  2. Ja, det finns många bra och viktiga register i Sverige. I forskning har jag och andra använt avidentifierade register. Din artikel är mycket läsvärd och jag rekommenderar den. Tror du att föräldrarna förlorar barnen för att de finns i detta register? Förstår inte riktigt.

    • Alltså. Historiskt i Sverige var registren var till för att utplåna en kultur: resandefolket-romernas. Inte bara bekämpa brottslighet – utan uttryckligen för att utplåna en kultur. Detta gjordes på många sätt tvångsomhändertagande var ett. Tvångssterliseringar ett annat. Jämför med de samtida tvångsomhändertagande av aboriginska barn i Australien. Då kan man se att ordvalet och metoderna var snarlika.