Svensk Rasism


Den senaste tiden, för att inte tala om bara de senaste dagarna, så har vi påmints en hel del om rasismen i Sverige. Det aktuellaste är väl judehat och hatet riktat mot muslimer, men samtidigt så har jag stött på en hel del hat riktat direkt mot vår egen ursprungsbefolkning – samerna.

Som bekant så har jag reagerat rätt kraftigt mot vår regering i allmänhet och dess miljöminister i synnerhet. Orsaken har varit vargens behandling och den fullständigt okritiska linjen som riksdag och regering haft när man tillåter jakt på djurarter som bara är en spillra av vad de egentligen borde vara om naturen själv fick sköta balansen. Finns det något undantag från den naturliga balansen så ska det vara renskötselområdet, inte så mycket för att vargen äter upp ett antal renar, det får den gärna göra för min personliga del, men mer utifrån det faktum att renarna sprids över ofattbart stora områden vid rovdjursattacker.

Ett par vargar som jagar i en renhjord med tusen renar sprider renarna över ett enormt område och många kommer aldrig tillrätta. Även om man kan diskutera det vettiga med lösdrift av ren så tillhör det samernas rätt att få fortsätta sin djurhållning utan att regering och riksdag lägger sig i alltför mycket.

Jag har nämnt renskötseln ett antal gånger och blivit rent ut sagt förfärad över den reaktion som jag hittat i en del kommentarer. Det verkar finnas gott om folk som har mycket låga tankar om samer idag, precis som det i praktiken sett ut under de senaste hundratals åren. Vissa kommentarer visar på en totalt oförstående attityd, man beskyller samerna för än det ena och än det andra. Det har till och med gått så långt att jag tvingats placera tre olika personer i spamfiltret för gott, och i ett fall gjorde jag en abuseanmälan till vederbörandes internetleverantör.

Bygger enskilda upp ett sådant hat mot en speciell folkgrupp så borde man egentligen polisanmäla, men det lär inte vara olagligt att hata så det är inte meningsfullt att anmäla. Det fanns inte heller något uttalat hot även om jag personligen kan tycka att nivån på dessa ”insändare” låg långt bortom måtta och sans.

Bilden jag visar här är tagen av Lars-Nila Lasko i Arjeplog nu i vinter och förställer en Njalla (skafferi/förråd) på Fanassuolo (Skeppsholmen) i Arjeplog där någon eller några sågat ner förrådet med motorsåg. Det är en eller flera som på det sättet tydligt visar sitt avståndstagande och sin brist på respekt. Holmen användes tidigare som övernatt-ningsplats för samiska kyrkobesökare, idag används den som samlingsplats för samer och fungerar dessutom som lite av ett friluftsmuseum.

Någon tidning visade i morse bilder på en judisk kyrkogård där gravstenar välts, förföljelsen av muslimer är oförändrat stor, och där anses det uppenbarligen vara så okej att t.o.m. vissa tidningars ledarskribenter tillåts sprida islamofobi precis som bönderna sprider gödsel. När media inte kan hålla rent inom sina egna led, är det då att undra över att rasism sprids i samhället? Vi har dessutom ett politiskt parti vars partiledare nyligen förklarade i Aftonbladet att: ”Som sverigedemokrat ser jag detta (muslimerna) som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”

intressant Tags : , , , , , , , , , t


24 svar till “Svensk Rasism”

 1. Å andra sidan Jinge så är denna länk något samer inte vill vare sig känna till eller veta av.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/lappland-befolkat-pa-stenaldern-1.1056143.
  Skälet, de vill inte veta av att det har funnits folk där till och med före de renskötande samer och att det ska bli en allmän kunskap för då kan rätten till särbehandling som ursprungsbefolkning ifrågasättas.

  Den bild som finns om samer som norrländsk ursprungsbefolkning formades under det nationalromantiska artonhundratalet i Lund och Uppsala, det behövdes en egen primitiv urbefolkning att ståta med. I verkligheten visste nationalromantikerna ingenting om vilka som hade levt där och vilka verksamheter de bedrev.

  De i dag alltmer omfattande utgrävningar och arkeologiska fynd i håller snabbt på att visa ett Norrland som såg annorlunda ut än vad historieböckerna har beskrivit fram till idag

  Vi som har vuxit upp där vet att det finns spår av tidigare verksamheter överallt, spår som amatörforskarna däruppe tidigare påtalat har fått på käften för.

   • Wiki säger bara: En del forskare anser att samerna invandrade österifrån för 8000 år till 5000 år sedan. Dock, det finns inga belägg för det heller. Det enda vi med all säkerhet kan säga är att det har bott folk där sedan 11 000 år tillbaka, från Röst till Bottenviken.
    Någonstans runt Laxforsen, i närheten av Jukkasjärvi (1500), bör det funnits tidiga bosättningar efter älven och Torneträsk. Älven var transportleden mellan Bottenviken och Rombaksfjorden, en transportled som Gustav Vasa stängde, all handel skulle gå över Stockholm så Kronan (han) kunde beskatta handeln.

    • Det enda vi med all säkerhet kan säga är att det har bott folk där sedan 11 000 år tillbaka, från Röst till Bottenviken.

     Källa?

     Vad är det du försöker säga? Att samerna inte är en urbefolkning?

     • Bosättningarna på Röst (Norge) och öarna in mot Rombaken är kända sedan länge och fynden vid Pajala (Kaunisvaara) som är över 11.000 år gamla boplatser och att det förekom järnhantering där vänder upp och ner på bilden av Norrbotten. Norrbottens museum har material som håller på att undersökas och nya utgrävningar kommer ske i år och nästa år.
      http://www.nll.se/webb/Kultur–och-utbildning/Norrbottens-museum/BAAS/Arkeologi/Forskning/Drygt-11000-ar-gammal-boplats-invid-inlandsisen-/

      På din fråga, ”Vad är det du försöker säga? Att samerna inte är en urbefolkning?”
      Nej, det är mycket som talar för att samerna inte var vare sig först eller enda folkgruppen däruppe. Men att säga det är att trampa på ömma tår.

      Den avgörande och stora förändring som har hänt är att numera avsätts det pengar till utgrävningar i Norrbotten, det gör att nytt material och kunskap växer fram.

      • I alla händelser så är samer ursprungsbefolkning. Sedan må forskarna bevisa när respektive folkgrupp kom till norrland och sameland, och i vad mån det anses vara en viktig fråga.

       Wiki: ”ILO har förklarat samer som ursprungsbefolkning i juridisk mening. Dock är samerna inte ursprungsbefolkning i den mening att de är ättlingar till de första grupper som bosatte sig i Sverige eller i Norrland före Istiden.[1][2] Samerna har bott i Sápmi i över 2500 år, långt mer än andra etniska grupper i området och därför anses det som ursprungsbefolkning där.[3] Samerna invandrade från öster för mellan 8000 och 5000 år sedan anser en del forskare.[4] Det finns idag uppemot 17 000 samer i Sverige.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Samer

       När det gäller ren rasism som riktas mot samer så grundar den sig ofta på mer eller mindre diffusa resonemang som gör gällande att de inte är en urbefolkning, men så länge som FN och deras organ säger annorlunda så tycker jag att man ska vara försiktig med att säga annat. Urbefolkning behöver nödvändigtvis inte betyda att de var de första människorna på platsen, men man kan konstatera som i wikitexten att de kom till det vi kallar ”Sverige” för 5-8000 år sedan. Det är oxo vad som gör dem till urbefolkning definitionsmässigt.

       Undersöker man sedan vilka som bodde i Sapmi på 14-1500-talet så finner man att en absolut majoritet var just samer, de söderifrån kommande svenskarna koloniserade norrbotten och startade t.ex. gruvbrytning till vilken man tvångsrekryterade samer. Att brytningen dessutom skedde på samisk mark betyder inte att den svenska staten kan hävda någon slags överhöghet.

       Idag är det relativt få som kräver självständighet för sameland varför det är ännu mindre relevant att förneka deras status som ursprungsbefolkning. Ekonomiska och maktpolitiska incitament behövs inte, lika lite som historiska referenser till diverse människor som tagit sig upp mot norr efter istiden via den norska kusten.

       ”Nej, det är mycket som talar för att samerna inte var vare sig först eller enda folkgruppen däruppe. Men att säga det är att trampa på ömma tår.”

       Jag vet inte vems eller vilkas tår du anser att du kliver omkring på, men att hävda att det som krävs är att de ska ha varit på platsen först av alla är inte det som krävs för att de ska betraktas som varande urbefolkning. Jag vet inte heller vad det tjänar för slags syfte att försöka desavouera något som FN fastslagit (ILO) och som erkänns av Sverige som stat.

       Jag har läst dina kommentarer alltför länge för att inbilla mig att du har andra avsikter än helt ärliga, men jag förstår fortfarande inte vart du vill komma. Läs igen: ”…Samerna har bott i Sápmi i över 2500 år, långt mer än andra etniska grupper i området och därför anses det som ursprungsbefolkning där.”

       • Vad jag menar är att först nu börjar man begripa att utvecklingen i norr ser annorlunda u8t än vad som tidigare har hävdats och därmed kommer historien skrivas om.

        Jinge, när du referera till, ”…Samerna har bott i Sápmi i över 2500 år, långt mer än andra etniska grupper i området och därför anses det som ursprungsbefolkning där.” tar du till samma grepp som dem som inte vill kännas till vare sig fynden vid t.ex. Jävre, Voullerim, k etc. Fynden är från ca 3 000 år sedan till 11 000.
        Det har helt enkelt bott människor där långt tidigare än vad som har antagits och det är den heta potatisen.
        För övrigt, FN är väl inte alltid det tillförlitligaste man kan tänka sig, eller hur.

        • Jinge, när du referera till, ”…Samerna har bott i Sápmi i över 2500 år, långt mer än andra etniska grupper i området och därför anses det som ursprungsbefolkning där.” tar du till samma grepp som dem som inte vill kännas till vare sig fynden vid t.ex. Jävre, Voullerim, k etc. Fynden är från ca 3 000 år sedan till 11 000. Det har helt enkelt bott människor där långt tidigare än vad som har antagits och det är den heta potatisen.

         För VEM är det en het potatis? Inte för mig, och inte för någon av de få samer jag känner. Uppriktigt sagt Christer, jag tycker att ditt sätt att resonera är skrämmande. Samerna har status som urbefolkning och det finns mycket logiska skäl till det. Vad jag vet så har inte de kokat potatis, inte jag heller på några dagar. Men likafullt blir det resonemang om heta potatisar, för VEM är detta en het potatis?

         Menar du att det är fel att betrakta samerna som urbefolkning tycker jag att du ska skriva det rakt ut, vore oxo glad om du kunde motivera varför. Jag tror inte att det finns något politiskt parti i det här landet som delar din uppfattning, och det har ingenting med potatiskokning att göra. Man kan ifrågasätta samernas sedvanerätt när det gäller djurhållningen, men då ska man göra det och inte börja svamla om att man hittat kokgropar från 6000 f.kr.

         Du kanske oxo menar att samer inte är en etnisk minoritet?

         Jag tycker att du ska försöka reda ut det här och klart och tydligt redogöra för dina åsikter.

         För övrigt tar jag inte till något som helst djävla grepp!! Jag redovisar bara FN:s ståndpunkt i frågan, något som oxo omfattas av vår regering. Kom inte med sådana svepande påståenden för då blir jag förbannad!!

         • Visst är samerna en etnisk grupp, men lik förbannat har det bott människor där uppe redan för 11 000 år sedan. Vilka de tidiga innevånarna var bör man fråga sig, var de den ursprungliga urbefolkningen och vad har hänt dem. Tänk om de finns kvar och inte har dött ut eller fördrivits.
          Paleontologiska DNA-undersökningar med ben från gravfält och enskilda grava mot i dag levande individer skulle kunna ge svar på en del frågor
          Spåren efter de tidigare människorna visar på att en del har tycks varit bofasta och inte nomadiserande. Även en del fynd har visat på tidig järnhantering.
          Etnisk minoritet, ja. Enda lokala ursprungsbefolkning, synnerlig tveksamt, trots vad FN säger(FN sysslar inte med någon forskning, FN bygger på tidigare svenska uppgifter, uppgifter som nu förändras i takt med utgrävningar).
          En av de etniska grupper däruppe i norr, ja.

          För övrigt, det är möjligt att nästan hela sträckan från Bottenviken till Rombaken har varit ”segelbar”. Nordkalotten såg inte ens för 5000 år sedan ut som den gör i dag. För 11 000 år sedan gick havsvikarna uppåt 20 mil längre upp, Torneträsk hade annan och större utbredning, sjöområdet i nordväst kan ha varit en del av den stora sjön.
          Malmbanan till Narvik i dag går på en flera tusen gammal sjöstrand ovanför Torneträsk
          Inlandsisen utbredning och nedsmältning är under omvärdering i dag, den tycks ha varit mindre än tidigare antaget och nedsmältningen gått fortare än vad forskningen tidigare har trott.

          • Malmbanan till Narvik i dag går på en flera tusen gammal sjöstrand ovanför Torneträsk. Inlandsisen utbredning och nedsmältning är under omvärdering i dag, den tycks ha varit mindre än tidigare antaget och nedsmältningen gått fortare än vad forskningen tidigare har trott.

           Vad vill du göra då? Ta ifrån samerna beteckningen urbefolkning? Varför det? Ekonomiska skäl?

           Det är FN som sköter den sortens klassificering, är det fler urbefolkningar du vill ska bli av med epitetet, eller är det bara samer?

           Det som är känt om folkvandringen efter att inlandsisen dragit sig tillbaka är att kolonialiseringen av det som idag kallas Sverige började längst söderut och längst norska nordsjökusten. Samtidigt med detta kom folk vandrande från Mongoliethållet via ishavskusten och kom den vägen in i det vi idag kallar Sverige. Men tusentals år innan Sverige blev en nation så dominerade samerna nordkalotten.

           ”Vilka de tidiga innevånarna var bör man fråga sig, var de den ursprungliga urbefolkningen och vad har hänt dem.”

           Vad vill du ha sagt med det? Tror du att samerna slog ihjäl dem eller vadå?

           Eftersom du uppenbarligen har kunskap om dessa människor, kan du då inte redogöra för vilka de var och varifrån de kom. På dig låter det som om de utsatts för ett folkmord och att samerna egentligen inte har något i Sverige att göra. Jag tror inte att du menar det, men jag tycker att dina luddiga och otydliga antydningar låter som en sorts legitimering av den rasism som jag tar upp i inlägget. Att det finns rasism som drabbar samer är tydligt, och att du tillför argument som i vart fall negligerar FN:s beslut, som även konungariket Sverige accepterat.

           Backa tillbaka ett par steg eller förklara vad det är du menar, jag är övertygad om att fler än jag missförstår dina avsikter.

           JAG har aldrig förnekat att det kom flera människor upp till Norrland vid samma tid, men till skillnad från dig så kan jag inte påstå att de var först på plats. Och även om så vore så har samerna status som urbefolkning, något som FN och Svenska staten är överens om.

           Kanske bör du helt avstå att skriva om ämnet innan du lyckas förklara vad du egentligen är ute efter, jag försöker förstå det Christer, men jag klarar det inte.

           Har du egentligen något emot samer, och i så fall varför?

        • Visar fynden att det idag finns annan/andra grupper som istället borde ha statusen ursprungsbefolkning eller är de utdöda? Skall samernas status som ursprungsbefolkning tas ifrån dem pga dessa fynd?

         • Jinge och Kuno. Det jag säger som tycks gå er förbi är att den forskning som nu sker i Norrbotten och Lappland tar fram andra uppgifter än de länge förhärskande (1800-tals uppgifter). Skälet till de nya upptäckterna är bland annat att forskarna har insett att havsvikarna gick 15 till 25 mil längre inåt landet och kanske längre. Alltså letar de nu bosättningar ”mitt ute i skogen” och inte vid de befintliga stränder.
          Därför upprörde fyndet i Vuollerim (6000 år gamla) många, den var på fel plats och och fel bosättare. (När det visade sig att den hade golvvärme blev det ännu värre, de var ju avancerade och inte så primitiva.) Dock, det fyndet visade på var i markerna forskarna skulle leta och efter det har fynden blivit fler.
          Jinge om du minns, vi utväxlade några ord om bifurkationen Tärendö älv, det finns skäl att anta att den hade större inverkan då än i dag. Ön som finns där var betydligt mindre och var förmodligen en ö i Bottenviken.
          De senaste 1000 åren har landhöjningen i norr varit mer än 8 mm/år, det motsvarar 80m. Då går det ju att till och med föreställa sig vad både vad 5 000 eller 10 000 år har för betydelse området. Troligtvis låg ön under vatten och i bästa fall var den en hel drös småöar.

          Kontenta av vad jag försöker för fram är att det mest troliga är att alla gamla sanningar om nordkalotten, människorna, utkomst, m.m. kommer revideras vare sig man vill det eller inte.

          P.S. jag har inte skrivit nått om folkmord, det är din tolkning av dött ut eller fördrivits. Än i dag dör etniska folkgrupper ut, för att de är för få för att överleva Än i dag fördrivs etniska grupper utan att för den skull bli utrotade av andra etniska grupper, grupper som flyttar in och med sitt numerär tar över. Men visst förekommer folkmord.

          • Jag fattar inte vad du håller på med?

           Vad vill du ha sagt?

           Att samer inte är ngn urbefolkning?

           Säg det till FN och regeringen istället!

 2. Om Samerna är de absolut första som bott i norra Sverige eller ej spelar väl ganska liten roll.
  De har all rätt att bedriva sin verksamhet så som de finner lämpligt och har naturligtvis rätt till sin kultur. Dessutom räknas de lagligen som ursprungsbefolkning och detta är bara onödigt och löjligt att ifrågasätta enligt mig.

  Jag tycker däremot att det är synd och skam att inte samernas kultur idag innefattar det som den alltid har gjort historiskt, nämligen en samexistens med och förståelse för naturen. Varg, Lodjur, Björn och Järv har alltid varit naturliga invånare i renskötselområdet och borde få lov att vara det även idag. Jag kan inte förstå varför inte renskötseln idag innebär att man skall utrota rovdjur ifrån sameland.

 3. Håller med Rasmus.

  Wikipedia säger:
  FN-organet ILO, International Labour Organisation, använder en juridisk definition av begreppet ursprungsfolk som skiljer sig från dessa bägge synsätt. Den återfinns i resolution ILO 169 [3]. Den avser bestämda folkgrupper som var bosatta inom ett område när andra folkgrupper grundade en stat inom samma område. Ursprungsbefolkningar enligt denna juridiska definition behöver alltså inte vara ursprungliga, de behöver inte vara ättlingar till den tidigaste folkgrupp som bosatte ett visst område, för att kallas ursprungsfolk.

  Denna syn på ursprungsfolk definierades av United Nations Working Group on Indigenous Populations (WGIP) år 1972, med utökningar 1983 och 1986. FN:s definition av ursprungsfolk (enligt Cobo-studien) säger att ursprungsfolk är de som har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva skilda från den övriga befolkningen, som nu lever i detta territorium, och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

 4. Diskussionen om hur många tusen år samerna funnits i Sverige tycker jag är fullkomligt irrelevant, faktum är att de är här idag och ska förstås erhålla samma rättigheter som andra invånare. Däremot anser jag inte att de ska ha några speciella rättigheter som gäller endast dem, då lagstadgar vi en rasism där olika lagar gäller beroende på en viss persons gener vilket jag tror vi alla tycker är helt förkastligt. Om detta sedan leder till inskränkningar i samernas verksamhet så är det beklagligt men faktum är att vi alla måste anpassa oss till de lagar som vi demokratiskt skapar i landet, då spelar det ingen roll om ens släkt funnits i landet under tusentals år eller om de precis kom hit.

  • Kan man acceptera rätten till att ärva land när det gäller andra människor i landet så bör man ju givetvis kunna göra det när det gäller samer. Men det är och har varit si och så med det när det gäller samerna.

 5. Jag tycker inte heller att det viktigaste är om samerna är de absolut första som befolkat norra Sverige. Enligt min mening är de en ursprungsbefolkning enligt de kriterier som krävs för att en folkgrupp ska kunna kallas just detta. Att ifrågasätta samernas rätt i det fallet kan vara inledningen till ett kulturmord. Ett och annat rovdjur måste däremot samerna liksom övriga grupper i samhället tåla. Jag förstår problemet med renarna men trots allt kan inte samerna kräva att varje större rovdjur inom renbeteslandet ska avlivas. Det är ohållbart och problemet måste gå att lösa på annat vis.

 6. Begreppet ursprungsbefolkning kommer alltid att vara kontroversiellt. Vad vi vet är att man i Jämtland fram till år 800 haft svårt att skilja de ”germanska” folken från de som levt på andra sätt.(jägare, samlare). Alltså inte helt klart samer, som först på senare tid övergått till tamrenskötsel. Läs gärna ”Jämtarna och samerna kom först” av S. Welinder. Denna fråga är således felställd och det är omöjligt att fastställa vilka som var först. Helt klart är dock att de första som kom till landet hade en livsstil som innebar nomadisering samt jägar- och samlarlevnad. Hur de konkurerades ut/blandades ut kanske vi aldrig får veta. Något att tänka på för de som reflexmässigt härrör samerna till ”våra Indianer” och att de skulle levt i ”samförstånd” med predatorerna som hotade deras fortlevnad. Att samerna har rätt till sitt sätt att leva idag råder det ju inget tvivel om. Men vi måste vara fullständigt öppna för forskningsrönen om skandinaviens tidiga historia för att förstå var vi är idag!

 7. Du har rätt i hatet Jinge.

  Många norrlänningar hatar samer och tvärtom. Norrlänningar hatar Stockholmare. Stockholmare hatar Malmöbor. Göteborgare hatar alla Stockholmare. Folk i förorten hatar folk i innerstan. De som bor i hyreshus hatar villabor.
  Hammarbyare hatar AIKare och AIKare hatar Djurgårdare. Alla hatar rasister. Vänstern hatar högern och de rika. De rika hatar de fattiga. Muslimer hatar judar och judar hatar muslimer. Sunnimuslimer hatar shiamuslimer. Kurder hatar turkar och araber. Kristna syrianer hatar muslimska araber. Blattar hatar Svennar. Skinnhuvuden hatar svartskallar. Invandrarungdomar hatar snutar. Framför allt så hatar alla vita hetrosexuella män, för de är mansgrisar, rasister, homofober, islamofober, klimatofober, nazister och svin.

  Själv hatar jag allt och alla, utom mig själv för jag är så kärleksfull och fördomsfri.

  Mitt intryck är att det råder ganska stora motsättningar mellan flera olika grupper i vårt samhälle och undrar när inbördeskriget bryter ut på riktigt.

 8. Frågan om samerna (dvs samernas rätt eller inte att bedriva rennäringen på traditionellt sätt) är komplicerad. En del av mig säger att dom självklart ska få fortsätta sin traditionella rennäring, men en annan säger att dom ju inte kan få några särskilda rättigheter som inte andra har och att vi alla är lika inför lagen eftersom vi alla ingår i nationen Sverige – samer ska inte stå utanför vår nation. Det är ett dilemma, faktiskt. Hur man än gör så blir det fel. Kör man över samerna så kränks vissa viktiga principer men gör man det inte så kränks andra viktiga principer. Suck. Varför är inte livet så enkelt?