Stat, kommun och landsting bör åter bli ansvariga


Vi är många som är rejält trötta på en politik som innebär att allt fler samhällsfunktioner privatiseras, uppgifter som borde ligga helt och hållet på stat, kommun och landsting. I det längre perspektivet har jag svårt att förstå att det skulle finna ens den minsta fördel av att ha ett flertal aktörer involverade, något som illustrerats utmärkt väl av Carema, Attendo och liknande företag.

AB: ”Du kanske såg den i går, Caremas stora annonskampanj i några av landets större lokaltidningar? Nu lovar bolaget – efter dödsfall, liggsår, åldringar som får sova på golvet, kissblöjor som vägs, svält och amputationer – att börja betala skatt i Sverige. Utöver det här med vanvården har ju Carema fått en del kritik för att de finansieras av stora lån från riskkapitalbolag med höga räntor, att företaget gömmer sina vinster, inte betalar skatt och ger cheferna bonus. Nu ska i alla fall skatten betalas.”

Om de betalar skatt eller inte har ingen betydelse i samman-
hanget, de sköter en syssla som borde vara helt och hållet samhällets ansvar. Man kan inte köpa sig fria från ansvaret att ta hand om äldre och sjuka, och i alldenstund dessa företag tjänar så mycket pengar så att det går att skattefuska och använda olika skatteparadis för att undanhålla staten skatteinkomsterna så visar det tydligt på stora brister i staten, kommunernas och landstingens egen verksamhet.

Det kan vara så att överbyggnaden är alltför byråkratisk för vårdens bästa, men märkligt nog så har vare sig landstingens antal anställda inom administrationen sjunkit, lika lite har kommunerna påverkats. Och det har inte blivit billigare, snarare precis tvärtom.

Jag tycker att det är självklart att vård och omsorg ska vara samhällets uppgift, på samma sätt förhåller det sig med infrastrukturen. Att producera och distribuera elektricitet bör skötas av ett statligt företag, ett företag som inte ska ägna sig åt att leka affär med medborgarnas pengar. Vattenfall AB är ett statligt bolag och företagets priser på elen ska vara satta utifrån de faktiska produktionskostnaderna och inte av någon fiktiv elbörs i ett grannland. På samma sätt ska det förhålla sig med kommunikationerna, SJ ska ha monopol på att köra tågen på de samhällsägda järnvägarna. Kollektivtrafiken bör ägas och kontrolleras av respektive landsting.

Med andra ord så anser jag att vi ska återerövra de samhällsägda och samhällstyrda verksamheterna. Hur har det kunnat bli så att vårt eget Vattenfall har blivit det företag som smutsar ner miljön i Europa mest av alla? Hur kommer det sig att en massa andra elföretag, inklusive utländska, släppts in och tillåts agera i Sverige?

Jodå, vi vet alla vad det är för bokstav som symboliserar det parti som sedan decennier övergett ideologin bara för att kunna konkurrera med de borgerliga partierna om makten. Egentligen borde jag nu ta upp frågan om bankerna, och i vad mån de bör ägas av staten, men det kan vänta en stund i avvaktan på att bokstavens parti återgår till sina ursprungliga värderingar. Det är nog enda sättet för dem att återigen kunna spela en roll i svensk politik.

it Andra om: , , , , , ab12 svt1 sr1 svd1 dn1 ex1


17 svar till “Stat, kommun och landsting bör åter bli ansvariga”

 1. Har en enda ansvarig på Carema ställts till svars? Har en enda ansvarig på Carema fått förklara sig inför de folkvalda i offentlig utfrågning?

  Det är klart vi måste ta kontrollen över det här, det går inte att dela ut miljarder i skattemedel utan att det finns någon som svarar för det.

  Varför betala in skatt när statens kassakistor läcker som såll?

  Det där om att byråkrati är oförmögen att eliminera sig själv är inte bara statligt problem, det är så i alla organisationer. Det är som att be medelklasssen och överklassen att eliminera sig själva, det händer bara inte.

  • Ack ja.

   Det finns väl ingen som har majoritet i kommun eller landsting som ifrågasätter sina egna beslut/aktioner?

   Kanske slänger man ut en syndabock eller kallar in kompisarna i ”mediahantering”.

   Ibland pekar man på att beställaren är ansvarig, ibland tycks leverantören vara ansvarig.
   Hur som helst går skattepengarna till skatteparadis.

   Och valboskapen ropar ”hurra”,vi får skattesänkningar!

   Man tar sig för på pannan!

 2. Vad Carema-skandalen bevisar mer än något annat är att den borgerliga tesen om huvudmannaskap inte håller. De har länge hävdat att det inte spelar någon roll vilka som äger driftverksamheterna. Så länge samhället fortsätter att agera huvudman kommer skattebetalarna inte att märka några försämringar, har de menat. Och menar faktiskt fortfarande.

  Därmed har den ideologiskt förblindade högern som vanligt underskattat marknadskrafternas och profithungerns effekter. De har byggt politiken på teoretiska modeller som enbart fungerar i deras egen tankevärld.

  Men så lär naturligtvis inte den här erfarenheten skrivas in i den politiska historien. Snart byter Carema namn och problemen kommer att kopplas specifikt till just Carema. Det kommer att pratas om enskilda chefers missgrepp, om en osund företagskultur och om vilka som borde ha hållits ansvariga och inte. Men i den mån politiken bakom diskuteras kommer problemen att avfärdas som ”barnsjukdomar”, tillrättade genom en handfull tekniska regeländringar.

  Gissningsvis går dessa regeländringar i riktning mot ytterligare begränsad insyn i välfärdssektorn. Om det blir svårare av granska och avslöja oegentligheter inom vinstdriven vård och omsorg kan framtidens politiker givetvis slippa sådana här skandaler.

  ”Problemen fanns bara i Carema. Det handlade om enstaka rötägg, inte om ett systemfel. Reinfeldt fixade till det.” Vänta bara, snart är vi där.

 3. Det bästa jag läst på mycket länge! Tack!

  Beträffande partiet som förirrat sig in i en vik fylld av nyliberala skär ser det dystert ut. Varje gång partiledaren försöker styra skutan ut på öppet hav så ploppar Margit Silberstein och Östros upp och säger stopp och belägg, senast i Rapport igår kväll. Båda verkar stå villigt till tjänst, när den andra kallar. Korsbefruktning kallas det.

  Märkligt att Östros får mer tid i anspråk på bästa sändningstid än det faktum att regeringen står på svår kollisionskurs i frågan.

  • Märkligt att Östros får mer tid i anspråk på bästa sändningstid än det faktum att regeringen står på svår kollisionskurs i frågan.

   Nej. den borgerliga propagandan tar bättre om det är ”en av de egna” som hackar. Det märkliga är väl att karlen inte utesluts ur (S) per omgående! S står inför en otrolig uppförsbacke när de tillåter medlemmar att öppet agera mot partiets linje. De borde givetvis be diverse bloggare att avsluta sitt medlemskap, precis som vissa f.d. toppolitiker. Gör de inte det så bör de givetvis få hjälp med att sluta i partiet.

  • Grejen är ju att krypskyttet inte fick avsedd verkan. Juholt avgick inte som det var tänkt. Nu får Östros & Co ta meningsskiljaktligheterna med partiledaren inför öppen ridå istället.

   På sätt och vis är det bra. Förhoppningsvis lär sig folk att problemen inom partiet beror på konflikter i politiska frågor och inte på Juholt som person.

 4. Regeringen har betydligt mer anknytning till
  Carema än än man vill erkänna.
  Den urusla enkätundersökningen, som Maria Larsson ofta hänvisat till under den senaste tiden,
  när det blåst snålt runt Carema, var beställd av regeringen Reinfeldt.
  Den undersökningen som har fått tummen ner, mest på grund av att bara var tredje har svarat
  och de röster som hade behövts
  kunde inte göra sig hörda.

  Är det fler än jag som har tröttnat på dessa förljugna siffror som moderaterna allt som oftast använder sig av?

  Det börjar stå mer och mer klart
  att minoritetsregeringen inte fixar av att sköta sitt arbete på ett demokratiskt
  arbetssätt.
  Nu ska vi bakvägen in i ”EUs kärna”!

  Mest för att Reinfeldt vill frottera sig med de stor pojkarna, de andra ”statsmännen”,

  Fast råttorna brukar ju inte återvända till det sjunkande skeppet…

 5. Om jag som sjuksköterska bestämmer mig för att starta eget tillsammans med vänner inom branschen, och låta vårt engagemang, driv och kundskaper vara kärnvärden, varför skall vi då inte enligt Jinges filosofi få driva en vårdenhet? Varför skall vi inte få göra vinst? Varför skall kommunen ha monopol och vara vår enda arbetsgivare?

  Jag tycker debatten måste isoleras till de stora bolagen vars affärsidé så uppenbart bygger på skatteplanering och ransonering av resurser. Det finns en gråskala. Hur hittar vi den?

 6. Det finns inget som säger att kärnvärden som engagemang, driv och kunskaper inte kan inrymmas i offentligt driven vård. Det är en organisatorisk fråga och för att uppnå det krävs inte att man driver företag.

  • Så sant! Men om det ges möjlighet att tjäna pengar samtidigt så ökar incitamenten och motivationen (iallafall för mig, och jag är nog inget undantag).

   • Och så var det helt plötsligt inte bara en fråga om kärnvärden som engagemang, driv och kunskaper, utan nu är det vinstintresset som skall öka din motivation.

    Vinsten måste tas ur något och när då det uppstår konflikt mellan kärnvärdena engagemang, driv och kunskaper kontra vinstintresset, vad kommer då först i ett aktiebolag?

 7. Du kan fråga vem som helst inom branchen och de kommer alla ge samma svar.
  Om du som ssk vill starta en vårdenhet med dina vänner och driva den efter de värderingar socialstyrelsen har ritat upp, så är det konkurs inom ett år.

  Ett stort problem är att resurserna på enheterna inte finns för att bedriva en adekvat vård. Om man på det lägger ett vinstintresse blir marginalerna ännu snålare.
  Det finns givetvis undantag, men jag är nog beredd att hävda att 9/10 vårdenheter, kommunal som privat, inte når upp till de mål som är satta. De är helt enkelt inte realistiska. Hårdare regler är därmed ett slöseri med tid, då de nuvarande reglerna är glasklara.
  Om problemet ligger i byrokratin, ineffektivitet eller orimlig budget vet jag inte. Jag är helt emot privatisering av hantering av utsatta människor i en beroendeställning, men kanske kan den privata sektorns misslyckande få staten och kommunen att öppna ögonen.

  • Håller helt med Peter i ovanstående. Men det är ju tragiskt att inte ”Karl” med sin entusiasm och värme för jobbet, som det låter i alla fall, tycker sig kunna få utlopp för det som anställd av det allmänna, stat och kommun. Det måste väl bero på att arbete med människor är så fruktansvärt dåligt och lågt värderat. Det är väl där förändringen borde bli. Vad sysslar de fackliga organisationerna med egentligen?

 8. Mig veterligen har stat, kommun och landsting alltid varit ansvarig för samhällsfunktionerna. Att utförandet ibland varit i andra händer är en annan sak. Ansvar och utförande är inte alltid samma sak.
  Faktum är att de allra flesta skattepengarna går till privata företag som utvecklat produkter, mediciner och bygger infrastruktur. Det är endast när de anställda hamnar i privat tjänst som vi av olika anledningar reagerar.

  OM man nu väljer att släppa in privata aktörer på den marknaden krävs det en en helt annat profil på organsiationen än när man drivit verksamheten i egen regi. Den ”lilla detaljen” har de borgerliga fullständigt missat.
  Bara att specificera VAD för tjänst man vill köpa kräver en rejäl fundering

 9. Dags att Östros får foten. Han har lierat sig med tant Margit. SVT gav Thage G stort utrymme för att lansera Östros. Nu vet vi varför.

 10. Lena Mellin skriver idag i AB att regeringen saknar empati – och det var väl en riktigt sann
  men senkommen uppfattning.
  Empatistörda personer kan ta sig till med vad som helst eftersom de saknar samvete.
  Och att en regering med samma lyte kan göra likaledes
  har vi nu under snart fem år fått erfara.
  Barn och gamla skickas iväg till en oviss framtid i länder i krig.
  Man försöker dölja vanvård av våra äldre med usla enkätundersökningar, istället för att rätta till missgreppen.
  Man medvetet fördjupar klyftorna i samhället och ökar fattigdomen.
  Man segregerar skolorna och gör dem allt sämre i fattiga områden.
  Medan arbetslösheten bara ökar och ökar.
  Liksom miljardärerna.

  Det är en riktigt otäck och lögnaktig regering vi fått
  som samvetslöst handskas med statistik och siffror
  som vore de absoluta sanningar.

  Empatistörd är ordet för dagen!