Ska Sharialagar gälla i Sverige nu?

Idag har det börjat en lite udda debatt om sexköpslagen, något som skett tack vare att Norge nu skapat en sexköpslag precis som vi i Sverige. Dessutom är sådan lagstiftning på gång i Storbritannien också.

SvD: ”Vid årsskiftet blir det förbjudet för norrmän att köpa sexuella tjänster, såväl i Norge som utomlands. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Arbeiderpartiet, Socialistisk Venstreparti, Senterpartiet och Kristelig Folkeparti står bakom den nya lagen, som har orsakat het politisk debatt. – Vi anser att det här gör det värre för flickorna. De kommer att gå under jorden. Vi är också mycket emot att lagen också ska gälla i utlandet, för det blir orealistiskt att hantera, säger Fremskrittspartiets Solveig Horne till norska NTB.”

Jag tycker att det är bra med en sexköpslag, den motverkar trafficking och det är givetvis bra. Men om man nu börjar tala om en förändring av den svenska sexköpslagen så känner jag mig mer tveksam. Svensk lag gäller i Sverige och ingen annanstans. Åker jag till England så får jag finna mig i att följa engelsk lag. Det är inget konstigt med det, kör jag bil i landet så är det rimligt att jag kör på vänster sida och inte följer svenska regler om att köra till höger.

Vi förväntar oss att människor som kommer till Sverige följer svenska lagar och inte de lagarna som gällde i deras hemländer. Lika tydligt som exemplet om på vilken sida man ska köra i England, lika självklart är det att vi inte följer sharialagar här i Sverige. Den här sortens exempel kan man ta upp i hundratal. Det finns alltid små olikheter mellan ländernas lagstiftning, alldeles oavsett vilka länder man kollar.

Det är minst sagt tveksamt om Sveriges riksdag ska kunna lagstifta om hur svenskar ska bete sig när de inte är i Sverige. Vissa saker är helt självklara, andra inte. Det finns ett internationellt regelverk som gäller, det ska följas och vår egen lagstiftande församling ska inte använda lagstiftningsmakten som ett sätt att uttrycka de åsikter som för tillfället är de mest politiskt korrekta.

SvD ETC SDS AB it

Andra om: , , , , , , ,

[tags]Sexköpslagen, Sex, Prostitution, Trafficking, Norge, England, Storbritannien, Politik[/tags]

  21 comments for “Ska Sharialagar gälla i Sverige nu?

 1. Micke W
  25 november, 2008 at 14:42

  Framför allt så undrar jag var polisen skall ta resurser ifrån för att utreda sexköp utomlands. Med är kanske trevligt för polisen att tillbringa tid i Thailand eller andra varma länder under utredningen.

  Lagar som man inte har resurser att följa upp faller alltid platt, se bara på lagen om att gå mot röd gubbe.

  /Micke W

 2. Andreas
  25 november, 2008 at 14:50

  Citat: Det är minst sagt tveksamt om Sveriges riksdag ska kunna lagstifta om hur svenskar ska bete sig när de inte är i Sverige.

  Detta händer redan vid brott som omskärelse av minderåriga (endast flickor då naturligtvis).

 3. 25 november, 2008 at 15:35

  Jo Andreas, det händer vid fler tillfällen än så, men det är en mycket tveksam rättsordning. Men som Micke skriver, vi ska inte ha lagar som vi inte kan kontrollera om de följs. Det ger om inte annat sämre respekt för de lagar som svenska myndigheter kan följa upp efterlevnaden av.

 4. Mikael
  25 november, 2008 at 16:26

  Andreas: Fast det är ju en viss skillnad, i alla fall i mina ögon, på att ta en person från Sverige till ett annat land för att göra något mot den som man inte får göra mot den i Sverige och sen ta tillbaka personen till Sverige och att en Svensk helt enkelt lämnar Sverige frivilligt och gör något i ett annat land som där är lagligt men som i Sverige är olagligt.

 5. CestMoi
  25 november, 2008 at 17:28

  Läs alla böckerna av Mickel ONFRAY och Richard DAWKINS och efteråt har man en störe insyn vad driver makthavarna och blivande makthavarna!

 6. Thomas
  25 november, 2008 at 18:51

  För att ta ett absurt exempel är det i Frankrike olagligt att förneka folkmordet på Armenier medan det i Turkiet är olagligt att kalla det ett folkmord. Vi vanliga dödliga kan ju undvika ämnet, men det blir jobbigt för historiker om de faller under båda ländernas jurisdiktion.

 7. 25 november, 2008 at 21:19

  Kan man inte straffas i Sverige för brott begångna utomlands som ger mer än två års fängelse? Jag har för mig det. Någon som vet?

 8. Erik F
  25 november, 2008 at 22:06

  BrB 2:2

  2 § För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts
  1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

  3§ För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,
  /…/
  5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,
  6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, penningförfalskning, försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök till sådant brott samt brott som avses i 5 § samma lag, eller
  7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fängelse i fyra år eller däröver. Lag (2003:149).

 9. 25 november, 2008 at 22:27

  ”Åker jag till England så får jag finna mig i att följa engelsk lag. Det är inget konstigt med det, kör jag bil i landet så är det rimligt att jag kör på vänster sida och inte följer svenska regler om att köra till höger.”

  Bra exempel och jämförelse…
  Men, kanske utanför ämnet:
  I Sverige har folket röstat att köra bil på vänster sida, precis som i England, men Mr. Staten har bestämt att man ska köra åt höger :o)
  …Myt eller sanning?

 10. Johnny
  26 november, 2008 at 02:22

  Trafficking är kidnappning och tvång att utföra sexuella tjänster och skall naturligtvis bestraffas. Däremot om vuxna människor som av fri vilja väljer att sälja och köpa sex så är det deras ensak och staten har inte med saken att göra.

  En sådan här lag kan lätt missbrukas, om en polis ser två personer ha sex i bilen eller någon annanstans och har kontanter på sig, hur skall de bevisa att betalning inte förekommit?

  Att våra lagar skall gälla i andra länder är helt orimligt.

 11. 26 november, 2008 at 02:38

  Håller med dig fullständigt. Det är bara att hoppas att det är ett politiskt utspel bara. Hur ska det genomföras rent praktiskt Juridiskt är en bra fråga att ställa i sammanhanget också.

  Mats

 12. Stefan
  26 november, 2008 at 08:59

  Kan bara citera George Carlin:

  ”Selling is legal. Fucking is legal. Why isn’t selling fucking legal?”

  Sen kan man ju undra om de som driver detta lagförslag även driver mot s.k tantslem när äldre kvinnor åker till vissa länder i Afrika och köper sexuella tjänster av unga män.

 13. 26 november, 2008 at 10:02

  @ Johnny
  trafficking är handel med mäniskor över gränser.

  Det är endast EPCAT och liknande organisationer som försöker förvränga det till att bara röra sexuella tjänster.

  I själva verket så är ca 75% av all trafficking inom områdena jordbruk,hemtjänster, och lätt industri.

  Men du ser inte EPCAT göra ngt åt det (Eller kalla på bojkott mot tex lingon.)

  /C

 14. 26 november, 2008 at 11:24

  Nå, bara för att något inte är förbjudet i t ex Thailand behöver det ju inte vara något man rekommenderar. Att köpa sex av unga thailändska kvinnor är ju inte mer rätt än det är i Sverige bara för att det inte är förbjudet där.

  Jag ser väl kanske att problem skulle uppstå om man genom lag tvingade folk till att göra något, här handlar det ju snarare om att avstå. Och förvånas över att så många bloggare blir så upprörda över ett förslag som går ut på att de skall avstå från att köpa sex utomlands.

  Sen kan man ju alltid fascineras av sådana som Christoffer här ovan som inte ser några som helst samband mellan trafficking av sexslavar och själva sexslaveriet. Eller att många av sexslavarna är där dom är för att dom lurats att tro att dom skulle jobba inom andra sektorer, som dem Christoffer nämner.

  Att inbilla sig att handel med människor är skiljt från förslavande av människor, i vilken bransch det än sker, är mer än lovligt naivt. Trafficking-folket är snarare i skön symbios med slavägarna, de ena klarar sig inte utan de andra.

 15. Pingback: Anonymous
 16. 26 november, 2008 at 14:27

  Svenskhetsexamen för invandrare i Sverige och svensk lag i hela världen för samma invandrare om de reser till tredje land!

  Tjosan! Man tar sig för pannan!

 17. Apse
  26 november, 2008 at 19:10

  ”Polisen i Borås fick ett larm 17:44 från Cancun i Mexico. Polisman Rask åkte hem och packade och beställde biljett. 2 dgar senare var han framme men då hade det visat sig att den misstänkte svensken faktiskt var gift med den mexikanska damen i fråga och det hela hade anmälts av mannens förra fru som ville hämnas. Konstapel Rask åkte hem…”

 18. G-Town
  26 november, 2008 at 21:11

  Förbudet mot (frivillig) prostitution och köpandet av den är en kvarleva från moralpaniks-samhället och borde avskaffas totalt.. Man kan tycka vad man vill om den, man måste inte tycka om den – personligen har jag aldrig känt mig frestad att köpa – men man borde ha nog ”vett” att låta andra syssla med saker som man själv ogillar…

  Men istället skall man nu alltså försöka genomdriva vår moralpanik i utlandet.. (Och således även skita i principen att ett lands lag borde gälla i just det landet – vilket sätter ett dåligt exempel.)

  Har ”vi” verkligen inget bättre för oss?

 19. 27 november, 2008 at 07:11

  G-Town,
  Jo, många av ”oss” har uppenbarligen annat för oss. Som att resa runt i världen och göra allt det där som vi efter demokratiskt fattade beslut bestämt oss för att det inte är OK i Sverige.

  I Sverige är det t ex inte OK att stena sin fru om hon är otrogen. Betyder det att svenska medborgare skall kunna göra det utanför landets gränser, bara de väljer ”rätt” land? Idag förbjuder såvitt jag kan förstå brottsbalken detta. Det har jag inte hört några protester emot. Kan det bero på att man uppfattar att lagen vänder sig mot de där invandrarna som ju alltid har ihjäl sina kvinnor i hederskulter? Och att protester uppstår först när det är svensk-svenska mäns rätt att köpa sex utomlands som blir ifrågasatt?

 20. G-Town
  27 november, 2008 at 12:35

  Fint exempel.. du kan alltså inte se skillnad på en hustrumördare och en torsk? Den juridska skillnaden är dessutom enkel då i ditt fall, så är brottet utfört mot en svensk medborgare (eller åtminstone skriven här) och så skyddad av svensk lag. Alltså kan gärningsmännen gripas och straffas i Sverige om han kommer tillbaka hit.

  Men mot vem är ”brottet” utfört mot om en svensk köper sex i thailand? Enligt thailändsk lag finns inget brottsoffer och ”brottsoffret” i fråga är inte svensk medborgare, eller ens skriven här och kan således inte omfattas av svensk lag utan av lagen i hemmahörande land! Vi kan ju inte direkt skriva lagar för andra länders medborgare i deras egna länder.. men det är de-facto vad en sådan bestämmelse skulle bli om man försöker genomföra den i praktiken.

  En person som åker till ett annat land och inte bryter mot några lagar gentemot deras stat och medborgare är alltså en annan sak.

  Så juridiskt är det här rena skämtet och har egentligen inget med lag att göra utan är en löjlig, antagligen helt ogenomförbar eftergift till just ”rabiata feminister”. (som du kallar dig i din länk) Osäkra små stackare som på nåt sätt känner sig hotade av såväl underklädsreklam som horor..

  Vad alltihop handlar om, som i så många andra frågor, är om några få moralpanikande typer skall få styra andras liv eller inte.

  Jag ”ogillar” homosexualitet men är inte emot att dom skulle få gifta sig eller vara homosexuella så mycket dom vill, för det är just deras ensak och vad andra tycker moraliskt bör inte bestämma vad vuxna människor får göra i det privata såvida dom inte skadar nån.. Stat och lag skall helt enkelt hålla sig borta från vuxna människors sovrum.

 21. Karin
  1 december, 2008 at 20:13

  @ G-Town:
  Det är givet att det finns ett offer när män köper sex, även om det inte utomlands finns ett brottsoffer i juridisk mening. Tjejerna kommer att få psykiska problem om de inte har det redan. Det har aldrig slagit dig att det finns en anledning till att horor vanligen är antingen alkoholister eller narkomaner? De skulle givetvis inte stå ut annars. Att förbjuda prostitution har inget med moral att göra utan är en arbetsmiljöfråga. Människor ska inte utsättas för så uppenbart nedbrytande upplevelser.
  Det vore alltså bra om det gick att ha ett förbud för svenska män att köpa sex utomlands, men tyvärr är det väl knappast praktiskt genomförbart.

Comments are closed.