Ska NATO kunna stationera kärnvapen i Sverige? Viktigt möte idag


Maj Britt Theorin kommer till Barkarby (Järfälla) och talar om värdlandsavtalet med NATO.
3 november kl. 18:00
Riksdagen fattar beslut om värdlandsavtalet under 2016.

Mötesplats: Ikaros, Jaktplan 2, Barkarby centrum intill Barkarby station (pendeltåg) och busshållplats
Alla varmt välkomna!
Arr. PRO Barkarby-Skälby och ABF Norra Stor-Stockholm

Mer information – Anders Romelsjö. Om värdlandsavtalet godkännes tar Sverige ett stort steg närmare NATO-medlemskap.
Avtalet innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan dessutom ”föreslå” att man skall börja bedriva operationer mot tredje land från svenskt territorium.
Avtalet är undertecknat av den förra regeringen 2014 men det måste godkännas av riksdagen innan det börjar gälla. Det väntas ske på våren 2016 då förslaget läggs fram för Riksdagen. Då skall värdlandsavtalet och alla ändringar av lagstiftningen som hör till godkännas i ett svep.
Det är viktigt att slå vakt om Sveriges alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig.

* I höstas sändes ett Öppet brev om Värdlandsavtalet till statsministern och partiledarna i regeringspartierna från Folkrörelsen Nej till EU i höstas. Se tidigare blogginlägg. Man skriver bland annat:
NATO-demonstration IV

”* Enligt artikel 42 i Lissabonfördraget är Nato en integrerad del av EU:s gemensamma försvars-och säkerhetspolitik. Genom bl.a. partnerskapsavtalet med Nato är Sverige en aktiv aktör i EUs och Natos gemensamma försvars-och säkerhetspolitik.

* Värdlandsavtalet skall enligt UD ”förenkla för Sverige att ta emot militärt stöd från eller stå som värd för Natoövningar”.

* För att värdlandsavtalet skall träda kraft förutsätter enligt kanslisekreterare Anneli Johansson, som uttalat sig i statsministern ställe, avtalet ”vissa lagändringar bl.a. på mervärdesskatteområdet”. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i en intervju i Svenska Dagbladet 17 oktober att en proposition kommer att förläggas riksdagen under 2016.

Mer information

* Enligt Izla Staifo på Försvarsdepartementet som har hand om utformning av de lagändringar som måste göras för att värdlandsstödavtalet kan gälla i Sverige kommer själva avtalstexten kommer att ändras.(I avtalstexten står mycket klart att NATO kommer att ha ensamrätt över när och hur mycket krigsmaterial och soldater de kommer att stationera i Sverige. NATO kommer att ha befäl över detta, inte Sverige). Texten är underskriven redan och står kvar som det är. Riksdagen har bara att godkänna den 2016 med lagändringar för att avtalet skall vara lagligt. Lagändringar kommer att gå en remissrundan under våren. Hon visste inte vem skulle granska detta men det är inte partierna utan andra som brukar titta på lagar. Partierna kommer bara in i processen när det blir omröstning i riksdagen i början på 2016.

* Det är bra att den nya regeringen inte ska söka medlemskap i NATO – men gå nu ett steg vidare och riv upp avtalet! Vilken utmärkt markering mot NATO:s krigspolitik detta vore! Det skulle stärka Sveriges anseenden hos alla de NATO-kritiska eller -skeptiska länderna, som med stor sannolikhet utgör en majoritet av världens stater, och något bidra till sannolikheten för fred.

Jag vill gärna informera om en ny ”nätplats för motståndet mot svensk Nato-anslutning och försvaret av den svenska militära alliansfriheten. NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

Läs antologin ”Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (red. Anders Björnsson & Sven Hirdman, Celanders förlag) som utkom under senhösten 2014.

* Den viktiga tidningen Folket i Bild-Kulturfront har beslutat att prioritera arbetet med information om NATO och motsäger sig Värdlandsavtal och medlemskap. (http://www.fib.se/item/4686-inriktning-for-fib-k-s-arbete-nej-till-ett-svenskt-narmande-och-anslutning-till-nato).

På DN Debatt skrev 19/4 31 ledande kulturarbetare under rubriken ”Nej till Sverige som värdland till NATO:s militära övningar” att (utdrag)
* ”Stoppa nya avtalet. Om en dryg månad deltar sex Nato-länder i världens ­största f­lygövning i Norrland. Ett nytt avtal som snart börjar gälla för Sverige ännu närmare Nato. Vi tror inte på militär upprustning, och den nuvarande Nato-politiken gör Sverige till gisslan i det internationella spelet”

* Den sista veckan i maj och första veckan i juni 2015 kommer världens största militära flygövning att äga rum i Norrland: ACE (Arctic Challenge Exercise) Övningen kommer ta ett luftområde motsvarade en tredjedel av Sveriges yta i anspråk.
* Detta vet knappt någon om. Hur kan det komma sig? Att ingen förstått att vi upplåter Norrland till krigsövningar?
NATo-demonstration III

Man (Anders Romelsjö och andra) kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren).

NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan
– Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

Blogginlägg efter DN-artikeln 19/4 Vinden viskar mitt namn Aktionsgruppen Nej till NATO FIB-juristernas hemsida Tidskrift för Folkets Rättigheter Rick Rozoff 21/3 FIB-K om NATO DN 13/1 DN 8/1 SvD 30/11 2014 Värdlandsavtalet Wiseman’s Wisdom – ledande NATO-vänlig militär bloggare Sten Tolgfors, DN Debatt 10/1 DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch


2 svar till “Ska NATO kunna stationera kärnvapen i Sverige? Viktigt möte idag”

  1. NATO är en riskabel (milt uttryckt) organisation enligt fd engelske ambassadören Craig Murray.

    ”NATO’s attempts to build up forces around Syria and around the Baltic show that NATO’s over-activity poses the only viable threat of a disastrous world war.
    Ask yourself this question. Why does the USA, a country which faces no risk of invasion from anybody, account for 44% of the military spending of the whole world? NATO exists solely for client states to assist the projection of US military power abroad.
    Every decent European should be campaigning for their country to leave NATO.”

    https://www.craigmurray.org.uk/archives/2015/10/nato-crazed-and-dangerous/